Kirjallisuus: Lu­ku­tär­pit lomaan – Näitä kirjoja la­keu­den kir­jas­to­am­mat­ti­lai­set suo­sit­te­le­vat

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuoto
Kuukausi
Jää on paikoin paksua – mutta ei kaikin paikoin, perustelee Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus

Jää on paikoin paksua – mutta ei kaikin pai­koin, pe­rus­te­lee Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus

29.02.2024 16:08
Tilaajille
Juha Toppi on mies, joka peruuttaa näyttelijöiden autot ja kuskaa maskeerauskuorma-autonsa kuvauspaikalle

Juha Toppi on mies, joka pe­ruut­taa näyt­te­li­jöi­den autot ja kuskaa mas­kee­raus­kuor­ma-au­ton­sa ku­vaus­pai­kal­le

26.02.2024 08:47
Tilaajille
Hailuodon uudet lautakunnat kokoontuvat –pohdittavaksi tulee muun muassa Mäntyvilikin rivitalon myyminen purkukuntoisena

Hai­luo­don uudet lau­ta­kun­nat ko­koon­tu­vat –poh­dit­ta­vak­si tulee muun muassa Män­ty­vi­li­kin ri­vi­ta­lon myy­mi­nen pur­ku­kun­toi­se­na

20.02.2024 08:59 1
Tilaajille
Hailuodon kunnanhallitus: lähidemokratiatoimikunnan kokoonpanoa laajennetaan kuntalaisilla ja mökkiläisillä

Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus: lä­hi­de­mo­kra­tia­toi­mi­kun­nan ko­koon­pa­noa laa­jen­ne­taan kun­ta­lai­sil­la ja mök­ki­läi­sil­lä

20.02.2024 09:03
Tilaajille
Norsulta Leader-tukea Hailuodon elinkeinotoimijoille ja Lumijobille toiminnan kehittämiseen

Nor­sul­ta Lea­der-tu­kea Hai­luo­don elin­kei­no­toi­mi­joil­le ja Lu­mi­jo­bil­le toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen

12.02.2024 16:19
Tänään äänestetään! Presidentinvaalin toinen vaalikierros keräsi äänestäjiä Hailuodossa

Tänään ää­nes­te­tään! Pre­si­den­tin­vaa­lin toinen vaa­li­kier­ros keräsi ää­nes­tä­jiä Hai­luo­dos­sa

11.02.2024 14:16
Tilaajille
Hailuodon jäätie ei ole paukkupakkasista huolimatta auki, uusia mittauksia valmistellaan

Hai­luo­don jäätie ei ole pauk­ku­pak­ka­sis­ta huo­li­mat­ta auki, uusia mit­tauk­sia val­mis­tel­laan

10.02.2024 11:00
Tilaajille
Bättre Folk julkisti ohjelmistonsa: Marjaniemen esiintymislavalle nousevat muiden muassa Pariisin Kevät, Vesta ja Jesse Markin

Bättre Folk jul­kis­ti oh­jel­mis­ton­sa: Mar­ja­nie­men esiin­ty­mis­la­val­le nou­se­vat muiden muassa Pa­rii­sin Kevät, Vesta ja Jesse Markin

13.02.2024 08:30
Lähidemokratia ja osallisuus sai Hailuodon kunnanvaltuuston keskustelemaan – päätettäviä asioita vain vähän

Lä­hi­de­mo­kra­tia ja osal­li­suus sai Hai­luo­don kun­nan­val­tuus­ton kes­kus­te­le­maan – ­pää­tet­tä­viä asioita vain vähän

08.02.2024 12:12
Tilaajille
Hailuoto on tulevaisuuden risteyksessä – vilkku päälle, kirjoittaa Maarit
Kolumni

Hai­luo­to on tu­le­vai­suu­den ris­teyk­ses­sä – vilkku päälle, kir­joit­taa Maarit

07.02.2024 06:00
Tilaajille
”Eihän missään ole tällaista”, Hailuodon uusi rehtori paljastaa ajatelleensa

”Eihän missään ole täl­lais­ta”, Hai­luo­don uusi rehtori pal­jas­taa aja­tel­leen­sa

04.02.2024 06:11
Tilaajille
121 miljoonaa riittää: Hailuodon sillat saadaan rakennettua sille varatuilla rahoilla, sanoo projektipäällikkö

121 mil­joo­naa riit­tää: Hai­luo­don sillat saadaan ra­ken­net­tua sille va­ra­tuil­la ra­hoil­la, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö

02.02.2024 18:01
Tilaajille
"Idyllillä ei makseta laskuja" – hailuotolaisyrittäjä olisi lopettanut yritystoiminnan, jos pengertietä ei olisi päätetty rakentaa

"I­dyl­lil­lä ei makseta las­ku­ja" – hai­luo­to­lais­yrit­tä­jä olisi lo­pet­ta­nut yri­tys­toi­min­nan, jos pen­ger­tie­tä ei olisi pää­tet­ty ra­ken­taa

28.02.2024 11:31
Tilaajille
Vanhemmat
Hailuodon kunnanhallitus teki henkilövalintoja – viime vuoden tilinpäätösennuste yli 300 000 euroa plussalla

Hai­luo­don kun­nan­hal­li­tus teki hen­ki­lö­va­lin­to­ja – viime vuoden ti­lin­pää­tös­en­nus­te yli 300 000 euroa plus­sal­la

01.02.2024 09:46
Tilaajille
Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen vesilupa sai lainvoiman — rakentaminen käynnistyy

Hai­luo­don kiinteä yhteys -hank­keen ve­si­lu­pa sai lain­voi­man — ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy

06.02.2024 07:18 2
Tiukka taistelu tulossa – Haaviston ja Stubbin joukoissa uskotaan oman ehdokkaan puhuttelevan myös muiden puolueiden kannattajia

Tiukka tais­te­lu tulossa – Haa­vis­ton ja Stubbin jou­kois­sa us­ko­taan oman eh­dok­kaan pu­hut­te­le­van myös muiden puo­luei­den kan­nat­ta­jia

30.01.2024 15:00
Tilaajille
Hailuodolle himppu  enemmän valtionosuuksia kuin arvioitiin

Hai­luo­dol­le himppu enemmän val­tion­osuuk­sia kuin ar­vioi­tiin

24.01.2024 15:00
Tilaajille
Presidenttikisassa on vihdoin sähköä, Henna kirjoittaa – Hailuotolaiset näyttävät äänestämisen esimerkkiä
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­ki­sas­sa on vihdoin sähköä, Henna kir­joit­taa – Hai­luo­to­lai­set näyt­tä­vät ää­nes­tä­mi­sen esi­merk­kiä

23.01.2024 18:00
Tilaajille
Rantalakeuden kummityttö Emma hoitaa vauvanukkeja ja kokkaa leikkikeittiössä hampurilaisia – Katso video Emman lauluhetkestä

Ran­ta­la­keu­den kum­mi­tyt­tö Emma hoitaa vau­vanuk­ke­ja ja kokkaa leik­ki­keit­tiös­sä ham­pu­ri­lai­sia – Katso video Emman lau­lu­het­kes­tä

22.01.2024 11:45
Tilaajille
Matkailijoiden halutaan viihtyvän Hailuodossa myös talvella – "Saari on vastapainoa laskettelukeskuksille"

Mat­kai­li­joi­den ha­lu­taan viih­ty­vän Hai­luo­dos­sa myös tal­vel­la – "­Saa­ri on vas­ta­pai­noa las­ket­te­lu­kes­kuk­sil­le"

20.01.2024 10:27
Tilaajille