Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Hailuoto
Viimeisin 24 tuntia
Hailuodon lauttainfo poistuu lokakuussa Hailuodontien varrelta – tekniikkaa ei voitu enää päivittää

Hai­luo­don laut­ta­in­fo poistuu lo­ka­kuus­sa Hai­luo­don­tien var­rel­ta – ­tek­niik­kaa ei voitu enää päi­vit­tää

04.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Viikko
Hailuotolaisen Satu Pyhänniskan sormus ehdolla Suomen kauneimmaksi – nuoruuden unelma toteutui

Hai­luo­to­lai­sen Satu Py­hän­nis­kan sormus ehdolla Suomen kau­neim­mak­si – nuo­ruu­den unelma to­teu­tui

02.10.2023 11:00
Tilaajille
Sari heitti kautta aikain parhaan suomalaisten naisten saavuttaman World Cup -sijoituksen aikuisten darts-sarjoissa

Sari heitti kautta aikain parhaan suo­ma­lais­ten naisten saa­vut­ta­man World Cup -si­joi­tuk­sen ai­kuis­ten darts-sar­jois­sa

01.10.2023 17:00 1
Marko vaihtoi kymmenkunta vuotta sitten näppäimistön rysiin eikä ole katunut – vain aputyövoiman heikko saatavuus ja hylkeet harmittavat

Marko vaihtoi kym­men­kun­ta vuotta sitten näp­päi­mis­tön rysiin eikä ole katunut – vain apu­työ­voi­man heikko saa­ta­vuus ja hylkeet har­mit­ta­vat

01.10.2023 12:47
Tilaajille
Kirkkosalmen perinnebiotooppia ja lintuvesiä kunnostetaan – ruovikkoa niitetään ja jyrsitään jo tänä syksynä

Kirk­ko­sal­men pe­rin­ne­bio­toop­pia ja lin­tu­ve­siä kun­nos­te­taan – ­ruo­vik­koa nii­te­tään ja jyr­si­tään jo tänä syksynä

03.10.2023 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Hailuodon kunta aikoo valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen Meriteatterin suunnittelutarveratkaisun torppaamisesta – Kuntapankin kiinteistö uudelleen myyntiin

Hai­luo­don kunta aikoo va­lit­taa Vaasan hal­lin­to-oi­keu­teen Me­ri­teat­te­rin suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sun torp­paa­mi­ses­ta – ­Kun­ta­pan­kin kiin­teis­tö uu­del­leen myyn­tiin

01.10.2023 11:54 2
Tilaajille
Petsamon alue Hailuodon Ulkokarvossa ennallistetaan – pusikoita raivataan ja puita kaadetaan

Pet­sa­mon alue Hai­luo­don Ul­ko­kar­vos­sa en­nal­lis­te­taan – ­pu­si­koi­ta rai­va­taan ja puita kaa­de­taan

25.09.2023 11:15
Tilaajille
Hailuodon Meriteatteri vastatuulessa – viranomaislautakunta hyväksyi oikaisuvaatimukset ja hylkäsi Meriteatterin suunnittelutarveratkaisun

Hai­luo­don Me­ri­teat­te­ri vas­ta­tuu­les­sa – vi­ran­omais­lau­ta­kun­ta hy­väk­syi oi­kai­su­vaa­ti­muk­set ja hylkäsi Me­ri­teat­te­rin suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­sun

25.09.2023 10:40 2
Tilaajille
Marja-Leena sai pullopostia saksalaisilta – ajautuiko ranskalaisviinipullo Hailuotoon Gotlannista asti?

Mar­ja-Lee­na sai pul­lo­pos­tia sak­sa­lai­sil­ta – ajau­tui­ko rans­ka­lais­vii­ni­pul­lo Hai­luo­toon Got­lan­nis­ta asti?

19.09.2023 15:00 1
Tilaajille
Hailuodosta löytyi melojille taas sopivia aaltoja – Lappiksen Aallokkoleiri järjestettiin Marjaniemessä jo kolmannen kerran

Hai­luo­dos­ta löytyi me­lo­jil­le taas sopivia aaltoja – ­Lap­pik­sen Aal­lok­ko­lei­ri jär­jes­tet­tiin Mar­ja­nie­mes­sä jo kol­man­nen kerran

19.09.2023 09:12
Tilaajille
Katsot kuvat: Hailuodossa juoksijat kiittelivät maastoa – täältä löydät myös Rantalakeus-maastojen kokonaistilanteen neljän osakilpailun jälkeen

Katsot kuvat: Hai­luo­dos­sa juok­si­jat kiit­te­li­vät maastoa – täältä löydät myös Ran­ta­la­keus-maas­to­jen ko­konais­ti­lan­teen neljän osa­kil­pai­lun jälkeen

17.09.2023 18:00
Tilaajille
Tulipalo vei Annelilta ja Hannulta kaiken – "Kun pakenin palavasta talosta, ensimmäinen ajatus oli, että lasten ja lastenlasten valokuvat ja hääkuva jäivät sinne"

Tu­li­pa­lo vei An­ne­lil­ta ja Han­nul­ta kaiken – "Kun pakenin pa­la­vas­ta ta­los­ta, en­sim­mäi­nen ajatus oli, että lasten ja las­ten­las­ten va­lo­ku­vat ja hääkuva jäivät sinne"

16.09.2023 06:00
Tilaajille
Lauttarannoilla palvelevien Ervastin veljesten Kaukon ja Joukon yrittäjätaival on jatkunut jo 50 vuotta – ja ehkä vähän ylikin

Laut­ta­ran­noil­la pal­ve­le­vien Er­vas­tin vel­jes­ten Kaukon ja Joukon yrit­tä­jä­tai­val on jat­ku­nut jo 50 vuotta – ja ehkä vähän ylikin

15.09.2023 11:00
Tilaajille
Tulipahan kysyttyä: Miksi Hailuodon kunnassa väki vaihtuu? – Kunnanhallituksen puheenjohtajan mukaan työsuojeluilmoituksia ei ole vireillä

Tu­li­pa­han ky­syt­tyä: Miksi Hai­luo­don kun­nas­sa väki vaih­tuu? – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan mukaan työ­suo­je­lu­il­moi­tuk­sia ei ole vi­reil­lä

12.09.2023 13:00
Tilaajille
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta tutustuu Hailuotoon ja Tyrnävään – ohjelmassa muun muassa panimovierailu

Edus­kun­nan maa- ja met­sä­ta­lous­va­lio­kun­ta tu­tus­tuu Hai­luo­toon ja Tyr­nä­vään – oh­jel­mas­sa muun muassa pa­ni­mo­vie­rai­lu

12.09.2023 11:00 1
Tilaajille
Arjen metalliaarteista rakentuu portti koululle – "Mitähän Lenna olisi tästä sanonut", miettii Salli

Arjen me­tal­li­aar­teis­ta ra­ken­tuu portti kou­lul­le – "­Mi­tä­hän Lenna olisi tästä sa­no­nut", miettii Salli

11.09.2023 15:00
Tilaajille
Meklari Sipola ei ollut katsonut ainuttakaan Huutokauppakeisari-ohjelmaa – Hailuodon kotiseutupäivät aloitettiin arvotavaran huutokaupalla

Meklari Sipola ei ollut kat­so­nut ai­nut­ta­kaan Huu­to­kaup­pa­kei­sa­ri-oh­jel­maa – ­Hai­luo­don ko­ti­seu­tu­päi­vät aloi­tet­tiin ar­vo­ta­va­ran huu­to­kau­pal­la

10.09.2023 13:00
Tilaajille
Hailuodon valtuusto päätti lakkauttaa sivistysjohtajan ja perustaa rehtorin virat – asiasta jätettiin eriävä mielipide

Hai­luo­don val­tuus­to päätti lak­kaut­taa si­vis­tys­joh­ta­jan ja pe­rus­taa reh­to­rin virat – asiasta jä­tet­tiin eriävä mie­li­pi­de

11.09.2023 08:20 1
Tilaajille
Aarteita ja kodikasta tunnelmaa löytyy tulevana viikonloppuna arvotavaroiden huutokaupasta ja Kniivilän kotiseutumuseolta

Aar­tei­ta ja ko­di­kas­ta tun­nel­maa löytyy tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na ar­vo­ta­va­roi­den huu­to­kau­pas­ta ja Knii­vi­län ko­ti­seu­tu­mu­seol­ta

06.09.2023 14:01
Tilaajille