Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tupoksen koulu
Valotaidetta ja veden solinaa Tupoksen täyttelyssä – koululaiset intoutuivat monipuoliseen taidetyöhön

Va­lo­tai­det­ta ja veden solinaa Tu­pok­sen täyt­te­lys­sä – kou­lu­lai­set in­tou­tui­vat mo­ni­puo­li­seen tai­de­työ­hön

24.11.2023 06:00
Tilaajille
Kuuntele podcast: Pressiklubikausi käyntiin – mistä Tupoksen nuoret keskustelevat

Kuun­te­le pod­cast: Pres­si­klu­bi­kau­si käyn­tiin – mistä Tu­pok­sen nuoret kes­kus­te­le­vat

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Tubettajakin kohtaa työssään vihapuhetta – Tupoksen koulu pääsi mukaan Loistokeskustelija-kiertueelle keskustelemaan

Tu­bet­ta­ja­kin kohtaa työs­sään vi­ha­pu­het­ta – Tu­pok­sen koulu pääsi mukaan Lois­to­kes­kus­te­li­ja-kier­tueel­le kes­kus­te­le­maan

23.11.2023 11:00
Tilaajille
Tässä on uuden Pressiklubin kokoonpano –Arttu, Eelis, Hannes ja Veikka aikovat pitää kuuntelijan koukussa

Tässä on uuden Pres­si­klu­bin ko­koon­pa­no –Arttu, Eelis, Hannes ja Veikka aikovat pitää kuun­te­li­jan kou­kus­sa

05.11.2023 11:00
Tilaajille
Aikuiset miehet lähettävät peniskuvia alakouluikäisille tytöille – Tupoksessa huolestuttiin kaveripiirissä leviävästä chattisivustosta

Ai­kui­set miehet lä­het­tä­vät pe­nis­ku­via ala­kou­lu­ikäi­sil­le ty­töil­le – Tu­pok­ses­sa huo­les­tut­tiin ka­ve­ri­pii­ris­sä le­viä­väs­tä chat­ti­si­vus­tos­ta

03.11.2023 06:15
Tilaajille
Ensin ammattijalkapalloilijaksi, sitten viljelijäksi – Maatilapäivä oli monelle tuposlaiselle lapselle ensikosketus maatalouteen

Ensin am­mat­ti­jal­ka­pal­loi­li­jak­si, sitten vil­je­li­jäk­si – Maa­ti­la­päi­vä oli monelle tu­pos­lai­sel­le lap­sel­le en­si­kos­ke­tus maa­ta­lou­teen

20.10.2023 06:00
Tilaajille
Opettaja ja ykkösluokkalainen – Riitta ja Manu, äiti ja poika, aloittavat uuden lukuvuoden yhtä jalkaa Tupoksen koululla

Opet­ta­ja ja yk­kös­luok­ka­lai­nen – ­Riit­ta ja Manu, äiti ja poika, aloit­ta­vat uuden lu­ku­vuo­den yhtä jalkaa Tu­pok­sen kou­lul­la

07.08.2023 18:00
Tilaajille
Ilkivalta on karannut käsistä – Limingan koulujen vartiointia lisättiin

Il­ki­val­ta on ka­ran­nut käsistä – ­Li­min­gan kou­lu­jen var­tioin­tia li­sät­tiin

04.07.2023 11:01 1
Tilaajille
Kempeleen Kirkonkylätalon hiekkatekonurmikentälle ja Tupoksen lähiliikuntapuistolle aluehallintoviraston avustusta

Kem­pe­leen Kir­kon­ky­lä­ta­lon hiek­ka­te­ko­nur­mi­ken­täl­le ja Tu­pok­sen lä­hi­lii­kun­ta­puis­tol­le alue­hal­lin­to­vi­ras­ton avus­tus­ta

19.06.2023 14:00
Tilaajille
Ensimmäinen matematiikkapainotteinen luokka päätti peruskoulun Tupoksen koululla – luokkaa opettanut Tiina toivoo projektille jatkoa

En­sim­mäi­nen ma­te­ma­tiik­ka­pai­not­tei­nen luokka päätti pe­rus­kou­lun Tu­pok­sen kou­lul­la – luokkaa opet­ta­nut Tiina toivoo pro­jek­til­le jatkoa

07.06.2023 06:00
Tilaajille
Kuuntele Tupoksen Pressiklubi: Mikä on tulevan kesän kuumin uutisaihe? Laskettiinko Euroviisupisteet oikein? Onko jääkiekon MM-kulta se kaikkein kovin juttu meille suomalaisille?

Kuun­te­le Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Mikä on tulevan kesän kuumin uu­ti­sai­he? Las­ket­tiin­ko Eu­ro­vii­su­pis­teet oikein? Onko jää­kie­kon MM-kul­ta se kaik­kein kovin juttu meille suo­ma­lai­sil­le?

21.05.2023 11:00
Tilaajille
Niinistö paikallislehtien päätoimittajille: Suomi ei ole valmis luovuttamaan Horneteja niiden käyttöiän aikana

Nii­nis­tö pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le: Suomi ei ole valmis luo­vut­ta­maan Hor­ne­te­ja niiden käyt­tö­iän aikana

24.03.2023 17:11
Tupoksen koulun niukka tiedotuslinja hämmentänyt vanhempia Limingassa: "Oikea tieto ei ole saavuttanut kaikkia huoltajia"

Tu­pok­sen koulun niukka tie­do­tus­lin­ja häm­men­tä­nyt van­hem­pia Li­min­gas­sa: "Oikea tieto ei ole saa­vut­ta­nut kaikkia huol­ta­jia"

24.03.2023 13:46
Tilaajille
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 15:06
Tilaajille
Kuuluuko ananas pitsaan? Kiperämpiäkin asioita Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset tenttasivat lakeuden ehdokkailta – katso tallenne!

Kuu­luu­ko ananas pit­saan? Ki­pe­räm­piä­kin asioita Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set tent­ta­si­vat la­keu­den eh­dok­kail­ta – katso tal­len­ne!

03.03.2023 14:15
Koetko koulunkäyntisi raskaaksi? Voisiko se johtua yöunistasi? Unen merkitys ihmiseen on suurempi mitä luuletkaan

Koetko kou­lun­käyn­ti­si ras­kaak­si? Voisiko se johtua yöu­nis­ta­si? Unen mer­ki­tys ih­mi­seen on suu­rem­pi mitä luu­let­kaan

05.02.2023 15:00
Miten hyvin tunnet lakeuden alueen? Tee testi ja katso millainen tietäjä olet!

Miten hyvin tunnet la­keu­den alueen? Tee testi ja katso mil­lai­nen tietäjä olet!

05.02.2023 11:03
"Ihminen voi lähteä Tupoksesta, mutta Tupos ei ihmisestä" – millainen Tupos on asuinpaikkana asukkaiden mielestä?

"Ih­mi­nen voi lähteä Tu­pok­ses­ta, mutta Tupos ei ih­mi­ses­tä" – mil­lai­nen Tupos on asuin­paik­ka­na asuk­kai­den mie­les­tä?

05.02.2023 06:00
Hennan seitsemän tärppiä hyvään koulumenestykseen – lue ja ota ne käyttöön!

Hennan seit­se­män tärppiä hyvään kou­lu­me­nes­tyk­seen – lue ja ota ne käyt­töön!

04.02.2023 13:00
Miten lukio ja ammattikoulu eroaa peruskoulusta? Mikä tahansa jatko-opintopaikka on hyvä valinta

Miten lukio ja am­mat­ti­kou­lu eroaa pe­rus­kou­lus­ta? Mikä tahansa jat­ko-opin­to­paik­ka on hyvä valinta

04.02.2023 11:00