NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tupoksen koulu
Kuuntele Tupoksen Pressiklubi: Mikä on tulevan kesän kuumin uutisaihe? Laskettiinko Euroviisupisteet oikein? Onko jääkiekon MM-kulta se kaikkein kovin juttu meille suomalaisille?

Kuun­te­le Tu­pok­sen Pres­sik­lu­bi: Mikä on tulevan kesän kuumin uu­ti­sai­he? Las­ket­tiin­ko Eu­ro­vii­su­pis­teet oikein? Onko jää­kie­kon MM-kul­ta se kaik­kein kovin juttu meille suo­ma­lai­sil­le?

21.05.2023 11:00
Tilaajille
Niinistö paikallislehtien päätoimittajille: Suomi ei ole valmis luovuttamaan Horneteja niiden käyttöiän aikana

Nii­nis­tö pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le: Suomi ei ole valmis luo­vut­ta­maan Hor­ne­te­ja niiden käyt­tö­iän aikana

24.03.2023 17:11
Tupoksen koulun niukka tiedotuslinja hämmentänyt vanhempia Limingassa: "Oikea tieto ei ole saavuttanut kaikkia huoltajia"

Tu­pok­sen koulun niukka tie­do­tus­lin­ja häm­men­tä­nyt van­hem­pia Li­min­gas­sa: "Oikea tieto ei ole saa­vut­ta­nut kaikkia huol­ta­jia"

24.03.2023 13:46
Tilaajille
Poliisi: Ketään ei epäillä rikoksesta Tupoksen koulun väkivaltatilanteen jäljiltä – "Kahden osapuolen selkkaus"

Po­lii­si: Ketään ei epäillä ri­kok­ses­ta Tu­pok­sen koulun vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­jil­tä – "Kahden osa­puo­len selk­kaus"

20.03.2023 15:06
Tilaajille
Kuuluuko ananas pitsaan? Kiperämpiäkin asioita Tupoksen yhdeksäsluokkalaiset tenttasivat lakeuden ehdokkailta – katso tallenne!

Kuu­luu­ko ananas pit­saan? Ki­pe­räm­piä­kin asioita Tu­pok­sen yh­dek­säs­luok­ka­lai­set tent­ta­si­vat la­keu­den eh­dok­kail­ta – katso tal­len­ne!

03.03.2023 14:15
Koetko koulunkäyntisi raskaaksi? Voisiko se johtua yöunistasi? Unen merkitys ihmiseen on suurempi mitä luuletkaan

Koetko kou­lun­käyn­ti­si ras­kaak­si? Voisiko se johtua yöu­nis­ta­si? Unen mer­ki­tys ih­mi­seen on suu­rem­pi mitä luu­let­kaan

05.02.2023 15:00
Miten hyvin tunnet lakeuden alueen? Tee testi ja katso millainen tietäjä olet!

Miten hyvin tunnet la­keu­den alueen? Tee testi ja katso mil­lai­nen tietäjä olet!

05.02.2023 11:03
"Ihminen voi lähteä Tupoksesta, mutta Tupos ei ihmisestä" – millainen Tupos on asuinpaikkana asukkaiden mielestä?

"Ih­mi­nen voi lähteä Tu­pok­ses­ta, mutta Tupos ei ih­mi­ses­tä" – mil­lai­nen Tupos on asuin­paik­ka­na asuk­kai­den mie­les­tä?

05.02.2023 06:00
Hennan seitsemän tärppiä hyvään koulumenestykseen – lue ja ota ne käyttöön!

Hennan seit­se­män tärppiä hyvään kou­lu­me­nes­tyk­seen – lue ja ota ne käyt­töön!

04.02.2023 13:00
Miten lukio ja ammattikoulu eroaa peruskoulusta? Mikä tahansa jatko-opintopaikka on hyvä valinta

Miten lukio ja am­mat­ti­kou­lu eroaa pe­rus­kou­lus­ta? Mikä tahansa jat­ko-opin­to­paik­ka on hyvä valinta

04.02.2023 11:00
Tuposlaisten nuorten lukeminen on vähentynyt huomattavasti – miksei kirja tartu käteen?

Tu­pos­lais­ten nuorten lu­ke­mi­nen on vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – miksei kirja tartu käteen?

03.02.2023 17:00
Me selvitimme: Pelaavatko tuposlaiset nuoret liikaa? Osalla suositeltu ruutuaika täytyy reilusti

Me sel­vi­tim­me: Pe­laa­vat­ko tu­pos­lai­set nuoret liikaa? Osalla suo­si­tel­tu ruu­tu­ai­ka täytyy rei­lus­ti

03.02.2023 16:00
Tupoksen koulun suuri kouluruokakysely: Kalakuviot ovat oppilaiden ehdoton suosikki

Tu­pok­sen koulun suuri kou­lu­ruo­ka­ky­se­ly: Ka­la­ku­viot ovat op­pi­lai­den ehdoton suo­sik­ki

03.02.2023 14:00
Kysely Tupoksen yläkoululaisille: Puolet vastanneista on kokenut seksuaalista ahdistelua netissä

Kysely Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sil­le: Puolet vas­tan­neis­ta on kokenut sek­suaa­lis­ta ah­dis­te­lua netissä

03.02.2023 13:00
Tiesitkö, mitä kaikkea tekoäly tekee nykyisin? Testasimme tekoälyn tekemää kuvataidetta, runoja ja valokuvia

Tie­sit­kö, mitä kaikkea tekoäly tekee ny­kyi­sin? Tes­ta­sim­me te­ko­älyn tekemää ku­va­tai­det­ta, runoja ja va­lo­ku­via

03.02.2023 12:00
Hyvää huomenta lakeus! Katso nuorten tähdittämän suoran lähetyksen tallenne Tupoksen kirjastolta – mukana myös taikuri Elias Kvist

Hyvää huo­men­ta lakeus! Katso nuorten täh­dit­tä­män suoran lä­he­tyk­sen tal­len­ne Tu­pok­sen kir­jas­tol­ta – mukana myös taikuri Elias Kvist

03.02.2023 07:30
Tuposlainen jääkiekkoilija Benjamin Pietilä oli mukana Italiassa Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla jääkiekon Suomen U17-joukkueessa

Tu­pos­lai­nen jää­kiek­koi­li­ja Ben­ja­min Pietilä oli mukana Ita­lias­sa Eu­roo­pan nuorten olym­pia­fes­ti­vaa­leil­la jää­kie­kon Suomen U17-jouk­kuees­sa

03.02.2023 07:06
“Unelma muuttaa elämää, elämä muuttaa unelmaa” - Dreams-lähettiläs Pamela Tola kertoo omien unelmiensa saavuttamisesta

“Unelma muuttaa elämää, elämä muuttaa unel­maa” - Dreams-lä­het­ti­läs Pamela Tola kertoo omien unel­mien­sa saa­vut­ta­mi­ses­ta

02.02.2023 17:00
Tätä mieltä nuoret ovat Tupoksen ulkojäästä – osa huomauttaa pukuhuoneiden epäsiisteydestä

Tätä mieltä nuoret ovat Tu­pok­sen ul­ko­jääs­tä – osa huo­maut­taa pu­ku­huo­nei­den epä­siis­tey­des­tä

02.02.2023 16:00
Tilaajille
Millainen on Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalaisten jatko-opiskelusuunnitelma? Lukio kiinnostaa, samoin ammattikoulun tekniset alat

Mil­lai­nen on Tu­pok­sen koulun yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten jat­ko-opis­ke­lu­suun­ni­tel­ma? Lukio kiin­nos­taa, samoin am­mat­ti­kou­lun tek­ni­set alat

02.02.2023 15:00