Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kuun­te­le miten yh­dek­säs­luok­ka­lai­set kes­kus­te­le­vat eng­lan­nik­si – seit­se­mäs­luok­ka­lai­sil­la mo­ni­alai­sen op­pi­mis­ko­ko­nai­suu­den aiheina vuo­ro­vai­ku­tus, kan­sain­vä­li­syys ja arjen ma­te­ma­tiik­ka

Tavoitteena on edistää kieli- ja vuorovaikutustaitoja.

Liminka
Oppimassa kieliä.
Oppimassa kieliä.
Kuva: Tupoksen koulun oppilaat

Seitsemännen vuosiluokan opiskelijoilla vuonna 2021 MOKin (monialaisen oppimiskokonaisuuden) aiheena ovat vuorovaikutus, kansainvälisyys ja arjen matematiikka. Tavoitteena on edistää kieli- ja vuorovaikutustaitoja.

Kansainvälisyys ja arjen matematiikka yhdistyvät tunneilla niin, että englannin ja ruotsin oppitunneilla harjoitellaan matemaattisia lukuja ja matematiikan tunnilla käytetään englannin ja ruotsin kieltä opiskelussa.

Tällaista on oppitunnilla.
Video: Tupoksen koulu oppilaat

Kävimme tutustumassa kahdella seitsemännen luokan tunnilla. Englannin opettaja Eila Kurvisen johdolla tunti aloitettiin bingolla, jossa kerrattiin vuosilukuja ja hintoja. Tunnin aikana kerrattiin jo aikaisemmin opittuja asioita, kuten peruslukuja, järjestyslukuja, päivämääriä, kellonaikoja ja vuosilukuja.

Kuka tietää vastauksen?
Kuka tietää vastauksen?
Kuva: Tupoksen koulun oppilaat

Oppilaat lähtivät hyvin mukaan harjoituksiin, koska työskentely oli kirjasta opiskelun sijaan konkreettista.

–Vuorovaikutus ja kansainvälisyys eivät näy enempää kuin normaaleilla englannin tunneilla, mutta tunneilla pyritään edistämään vuorovaikutusta paritöiden avulla ja opettajaa kuuntelemalla, Kurvinen toteaa.

Ruotsin oppitunnilla opettaja Johanna Helanderin johdolla harjoiteltiin numeroita hintojen ja ostostilanteiden avulla pienissä ryhmissä. Oppilaat pitivät tunnista: he lähtivät aktiivisesti mukaan toimintaan ja vastasivat reippaasti opettajan kysymyksiin. Työskentelystä pystyi havaitsemaan hyvin luokan keskeisen rennon ja hyvän ilmapiirin.

Helander kertoo suunnitelleensa tunnit niin, että vuorovaikutus ja kansainvälisyys tulivat tunneilla tavallista näkyvämmin esille.

–Ruotsin tunnilla MOKissa haasteena oli saada aika riittämään jokaiseen harjoitukseen, Helander kertoo.

Oppitunneilla harjoitellaan ahkerasti.
Video: Tupoksen koulun oppilaat

Limingan kuntaan tulee syksyllä uusi kieliohjelma, joka perustuu kuntalaiskyselyyn. Kieliuudistumisen myötä saamme Liminkaan enemmän kielirikasteisuutta ja kansainvälisyyttä. Vahvaa kielitaitoa tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Kuuntele, miten yhdeksäsluokkalaisten englanninkielinen keskustelu sujuu.

Matematiikan MOKissa arjen matematiikka
Senna Vanhala ja Selina Ahola
Liminka
Uutisten viikon materiaalia.
Uutisten viikon materiaalia.
Kuva: Tupoksen koulun oppilaat

Matematiikan MOK-pajassa oppilaat käänsivät amerikkalaisia leivontareseptejä suomalaisiin mittayksiköihin. Opettaja Tiina Saukkoriipi-Haapala kertoo aluksi ajatelleensa, että sopivia reseptejä voisi olla hankala löytää.

– Oppilaat kuitenkin löysivät oikein mainioita reseptejä käännettäviksi, Saukkoriipi-Haapala kehuu.

Kaikki etenivät reippaaseen tahtiin työssään. Opettaja kertoo tällaisen työskentelyn olevan mukavaa vaihtelua, ja siitä voi olla apua tulevaisuudessa.

Mok-viikko ja kestävä kehitys teknisessä
Toni Koivukangas, Aaro Moilanen, Artturi Ylimäki, Joona Stenius

Pasi Karppinen on teknisen työn opettaja Tupoksen koululla ja myös  yhden 9. luokan luokanvalvoja.

Pasi Karppinen on ollut jo toistakymmentä kertaa osana MOK-viikkoa ja pitää sitä hyvänä lisänä, joka irrottaa oppilaat omista töistään tekemään MOK-viikon asioita.  Teknisessä on kuitenkin  MOK-viikon aikana tavallista opetustakin.

Oppilaat eivät aluksi ymmärrä, kuinka laaja kestävä kehitys on, ja sen takia on tehty pieniä töitä, jonka avulla he huomaisivat kestävän kehityksen laajuuden.

Pasi Karppinen on myös keskustellut oppilaiden kanssa, kuinka kestävää kehitystä voitaisiin parantaa teknisessä.  Aikaisempina vuosina Karppinen on keksinyt työn, keksinnön tai apuvälineen, joka on helpottanut työskentelyä teknisessä.

Tällä kertaa työ liittyy materiaalin kierrätykseen, tuntemiseen ja siihen, että oppilaat valitsevat oikeita aineita ja tekniikoita töihinsä, ja näin ei menisi aineita hukkaan.

Kun oppilaat pääsevät ideoimaan töitä, jotka helpottavat teknisessä työskentelyä,  monien suunnittelutaidot kehittyvät.

Juttu on osa Uutisten viikkoa, jonka aikana Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalaiset toteuttavat Rantalakeuden verkkoon sisältöä.