Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukeminen
Tässä se on: Saulin viimeinen pääkirjoitus Rantalakeudessa – ja siitä tulikin yllättäen pitkä
Pääkirjoitus

Tässä se on: Saulin vii­mei­nen pää­kir­joi­tus Ran­ta­la­keu­des­sa – ja siitä tulikin yl­lät­täen pitkä

20.12.2023 06:00
Tilaajille
Kahdeksasluokkalainen Beata kannustaa tarttumaan kirjaan – "Lukeminen laajentaa sanavarastoa ja edistää ajattelukykyä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­nen Beata kan­nus­taa tart­tu­maan kirjaan – "­Lu­ke­mi­nen laa­jen­taa sa­na­va­ras­toa ja edistää ajat­te­lu­ky­kyä"

11.12.2023 11:23
Tilaajille
Tuomas miettii miten innostaa lasta lukemaan – kirjastosta on tuotava paljon vaihtoehtoja, sillä todennäköisesti löytyy teos, johon pienet kädet tarttuvat
Kolumni

Tuomas miettii miten in­nos­taa lasta lu­ke­maan – ­kir­jas­tos­ta on tuotava paljon vaih­toeh­to­ja, sillä to­den­nä­köi­ses­ti löytyy teos, johon pienet kädet tart­tu­vat

28.11.2023 19:00
Tilaajille
Kuulammen koululla tutustuttiin sanoitusten saloihin Peltokurjen johdolla – "Tulin todella korkein odotuksin, ja tämä täytti ne"

Kuu­lam­men kou­lul­la tu­tus­tut­tiin sa­noi­tus­ten sa­loi­hin Pel­to­kur­jen joh­dol­la – "­Tu­lin todella korkein odo­tuk­sin, ja tämä täytti ne"

27.11.2023 08:27
Tilaajille
Katso video: lukumielenosoitus kulki Tyrnävän läpi – "Lukeminen toimii myös hyvänä stressilääkkeenä"

Katso video: lu­ku­mie­len­osoi­tus kulki Tyr­nä­vän läpi – "Lu­ke­mi­nen toimii myös hyvänä stres­si­lääk­kee­nä"

17.04.2023 13:09
Tuposlaisten nuorten lukeminen on vähentynyt huomattavasti – miksei kirja tartu käteen?

Tu­pos­lais­ten nuorten lu­ke­mi­nen on vä­hen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti – miksei kirja tartu käteen?

03.02.2023 17:00
Pieni mutta pippurinen yhdistys pitää kynnyksensä matalana – Oulun ympäristön kynäilijät starttaavat kirjoittajapiirinsä taas tammikuussa Limingan Taidekoululla

Pieni mutta pip­pu­ri­nen yh­dis­tys pitää kyn­nyk­sen­sä ma­ta­la­na – Oulun ym­pä­ris­tön ky­näi­li­jät start­taa­vat kir­joit­ta­ja­pii­rin­sä taas tam­mi­kuus­sa Li­min­gan Tai­de­kou­lul­la

11.12.2022 18:00
Tilaajille
Aino toivoo kesältä vain hengähdystaukoa: "Muutamakin päivä poissa kotipihalta piristää kummasti, jos aika on vietetty oikeassa seurassa"
Kolumni

Aino toivoo kesältä vain hen­gäh­dys­tau­koa: "Muu­ta­ma­kin päivä poissa ko­ti­pi­hal­ta pi­ris­tää kum­mas­ti, jos aika on vie­tet­ty oi­keas­sa seu­ras­sa"

25.05.2022 06:00
Lukeminen kannattaa aina – Valtakunnalliseksi tarkoitettua Suomen ensimmäistä perhelukemisen tietopankkia kasataan Tyrnävällä

Lu­ke­mi­nen kan­nat­taa aina – Val­ta­kun­nal­li­sek­si tar­koi­tet­tua Suomen en­sim­mäis­tä per­he­lu­ke­mi­sen tie­to­pank­kia ka­sa­taan Tyr­nä­väl­lä

05.04.2022 16:00
Tilaajille
Aino kannustaa lukemaan: "Jos haluat antaa lapsellesi elämässä etumatkaa muihin ikätovereihin nähden, laita hänelle kirja käteen"
Mielipidekirjoitus

Aino kan­nus­taa lu­ke­maan: "Jos haluat antaa lap­sel­le­si elä­mäs­sä etu­mat­kaa muihin ikä­to­ve­rei­hin nähden, laita hänelle kirja käteen"

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Minna on ahkera lukija, jolle kaapin käyttö sopii hyvin – Temmeksen kirjakaapista tehty viikon aikana kolmekymmentä lainaa

Minna on ahkera lukija, jolle kaapin käyttö sopii hyvin – ­Tem­mek­sen kir­ja­kaa­pis­ta tehty viikon aikana kol­me­kym­men­tä lainaa

15.02.2022 06:00
Tilaajille
Millaiset ovat tuposlaisten nuorten lukutottumukset? "On harmillista, että useat nuoret vastasivat, etteivät he lue kirjoja vapaaehtoisesti"

Mil­lai­set ovat tu­pos­lais­ten nuorten lu­ku­tot­tu­muk­set? "On har­mil­lis­ta, että useat nuoret vas­ta­si­vat, ett­ei­vät he lue kirjoja va­paaeh­toi­ses­ti"

09.02.2022 11:00
Poikien into lukemiseen on laskenut – Limingassa lapsia innostetaan kirjan ääreen

Poikien into lu­ke­mi­seen on las­ke­nut – Li­min­gas­sa lapsia in­nos­te­taan kirjan ääreen

06.02.2021 13:00
Tilaajille