Lukeminen
Aino toivoo kesältä vain hengähdystaukoa: "Muutamakin päivä poissa kotipihalta piristää kummasti, jos aika on vietetty oikeassa seurassa"
Kolumni

Aino toivoo kesältä vain hen­gäh­dys­tau­koa: "Muu­ta­ma­kin päivä poissa ko­ti­pi­hal­ta pi­ris­tää kum­mas­ti, jos aika on vie­tet­ty oi­keas­sa seu­ras­sa"

25.05.2022 06:00
Lukeminen kannattaa aina – Valtakunnalliseksi tarkoitettua Suomen ensimmäistä perhelukemisen tietopankkia kasataan Tyrnävällä

Lu­ke­mi­nen kan­nat­taa aina – Val­ta­kun­nal­li­sek­si tar­koi­tet­tua Suomen en­sim­mäis­tä per­he­lu­ke­mi­sen tie­to­pank­kia ka­sa­taan Tyr­nä­väl­lä

05.04.2022 16:00
Tilaajille
Aino kannustaa lukemaan: "Jos haluat antaa lapsellesi elämässä etumatkaa muihin ikätovereihin nähden, laita hänelle kirja käteen"
Mielipidekirjoitus

Aino kan­nus­taa lu­ke­maan: "Jos haluat antaa lap­sel­le­si elä­mäs­sä etu­mat­kaa muihin ikä­to­ve­rei­hin nähden, laita hänelle kirja käteen"

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Minna on ahkera lukija, jolle kaapin käyttö sopii hyvin – Temmeksen kirjakaapista tehty viikon aikana kolmekymmentä lainaa

Minna on ahkera lukija, jolle kaapin käyttö sopii hyvin – ­Tem­mek­sen kir­ja­kaa­pis­ta tehty viikon aikana kol­me­kym­men­tä lainaa

15.02.2022 06:00
Tilaajille
Millaiset ovat tuposlaisten nuorten lukutottumukset? "On harmillista, että useat nuoret vastasivat, etteivät he lue kirjoja vapaaehtoisesti"

Mil­lai­set ovat tu­pos­lais­ten nuorten lu­ku­tot­tu­muk­set? "On har­mil­lis­ta, että useat nuoret vas­ta­si­vat, ett­ei­vät he lue kirjoja va­paaeh­toi­ses­ti"

09.02.2022 11:00
Poikien into lukemiseen on laskenut – Limingassa lapsia innostetaan kirjan ääreen

Poikien into lu­ke­mi­seen on las­ke­nut – Li­min­gas­sa lapsia in­nos­te­taan kirjan ääreen

06.02.2021 13:00
Tilaajille