Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotiseutu
Janet ja Jouni kiertävät Suomen aakkosjärjestyksessä – Kempeleeseen he tutustuivat numerolla 84

Janet ja Jouni kier­tä­vät Suomen aak­kos­jär­jes­tyk­ses­sä – ­Kem­pe­lee­seen he tu­tus­tui­vat nu­me­rol­la 84

24.09.2023 13:00
Tilaajille
Tuttu ja turvallinen asuinpaikka lisää hyvinvointia, kirjoittaa Heli ja muistuttaa, että hyvinvointityö kuuluu meille jokaiselle
Pääkirjoitus

Tuttu ja tur­val­li­nen asuin­paik­ka lisää hy­vin­voin­tia, kir­joit­taa Heli ja muis­tut­taa, että hy­vin­voin­ti­työ kuuluu meille jo­kai­sel­le

05.07.2023 06:00
Tilaajille
"Museoalue on oikea helmi" – Tuuli Kerätär haaveilee vievänsä Kempeleen kotiseutuperinnettä kouluille

"Mu­seoa­lue on oikea helmi" – Tuuli Kerätär haa­vei­lee vie­vän­sä Kem­pe­leen ko­ti­seu­tu­pe­rin­net­tä kou­luil­le

08.05.2023 18:00
Tilaajille
Juuremme ja tulevaisuus ovat kylissä – Maaseutunuoret osaavat käyttää muutakin kuin kännykkää, heillä aura vaihtuu puimuriin kädenkäänteessä, kirjoittaa Markku
Lukijalta Kolumni

Juu­rem­me ja tu­le­vai­suus ovat kylissä – Maa­seu­tu­nuo­ret osaavat käyttää muu­ta­kin kuin kän­nyk­kää, heillä aura vaihtuu pui­mu­riin kä­den­kään­tees­sä, kir­joit­taa Markku

26.10.2022 06:00
Tilaajille
Ensi viikolla Kempeleessä tapahtuu, kun moderni kotiseututapahtuma käynnistyy – luvassa on niin liikuntaa kuin kulttuuria ja helmenä Luutamummopatsaan paljastus

Ensi vii­kol­la Kem­pe­lees­sä ta­pah­tuu, kun moderni ko­ti­seu­tu­ta­pah­tu­ma käyn­nis­tyy – luvassa on niin lii­kun­taa kuin kult­tuu­ria ja helmenä Luu­ta­mum­mo­pat­saan pal­jas­tus

18.08.2022 06:00
Tilaajille
Marja-Leena Hailuodossa sijaitseva kesäkoti on täynnä taidetta – "Saari on minulle hirveän tärkeä"

Mar­ja-Lee­na Hai­luo­dos­sa si­jait­se­va ke­sä­ko­ti on täynnä tai­det­ta – "Saari on minulle hirveän tärkeä"

16.07.2022 12:00
Tilaajille
Miksi mennä merta edemmäs elämysten perään, kun meidän alueellammekin on niin paljon kokemista, muistuttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Miksi mennä merta edemmäs elä­mys­ten perään, kun meidän alueel­lam­me­kin on niin paljon ko­ke­mis­ta, muis­tut­taa pää­toi­mit­ta­ja

13.07.2022 06:00
Tilaajille
Kempele-seuran puheenjohtaja Elisa Tervonen on ensimmäistä kertaa mukana yhdistyksen johtokuntatyössä, loppukesästä paljastetaan Luutamummo-patsas

Kem­pe­le-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Elisa Ter­vo­nen on en­sim­mäis­tä kertaa mukana yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta­työs­sä, lop­pu­ke­säs­tä pal­jas­te­taan Luu­ta­mum­mo-pat­sas

18.06.2022 06:00
Tilaajille
Briitta tuntee Temmeksen historiaa – "Kirjoista olen lukenut tietoa, mutta en ole tyytynyt siihen"

Briitta tuntee Tem­mek­sen his­to­riaa – "Kir­jois­ta olen lukenut tietoa, mutta en ole tyy­ty­nyt siihen"

23.04.2022 18:00
Tilaajille
Pekka Jakkula palasi juurilleen: Lumijoki-seuran uusi puheenjohtaja nauttii metsänhoidosta ja avautuvasta horisontista.

Pekka Jakkula palasi juu­ril­leen: Lu­mi­jo­ki-seu­ran uusi pu­heen­joh­ta­ja nauttii met­sän­hoi­dos­ta ja avau­tu­vas­ta ho­ri­son­tis­ta.

25.01.2022 18:00
Tilaajille
Tonin Limingan kirjaston kotiseutukokoelmaan lahjoittama  taide taltioi historiaa – "Nämä ovat kiitos kulttuuriavustuksista, joita kunta on minulle myöntänyt. Tuntuu tärkeältä antaa jotain takaisin"

Tonin Li­min­gan kir­jas­ton ko­ti­seu­tu­ko­koel­maan lah­joit­ta­ma taide taltioi his­to­riaa – "Nämä ovat kiitos kult­tuu­ria­vus­tuk­sis­ta, joita kunta on minulle myön­tä­nyt. Tuntuu tär­keäl­tä antaa jotain ta­kai­sin"

02.09.2021 09:00
Tilaajille
Kun Ketolanperän kylätoimikunta perustettiin 41 vuotta sitten, oli tärkein tehtävä pelastuu kyläkoulu – sittemmin kyläläiset ovat vaikuttaneet niin tiestön kunnossapitoon kuin postinkantoon

Kun Ke­to­lan­pe­rän ky­lä­toi­mi­kun­ta pe­rus­tet­tiin 41 vuotta sitten, oli tärkein tehtävä pe­las­tuu ky­lä­kou­lu – sit­tem­min ky­lä­läi­set ovat vai­kut­ta­neet niin tiestön kun­nos­sa­pi­toon kuin pos­tin­kan­toon

05.08.2021 18:00
Tilaajille
Mikä tekee elämästä hyvää lakeudella – kysyimme sitä katuhaastattelussa:  "Luontoympäristöön juurrutaan ja ihmisiä yhteen kokoavat kohtaamispaikat ovat merkityksellisiä arkiympäristöjä", väitöskirjatutkija toteaa

Mikä tekee elä­mäs­tä hyvää la­keu­del­la – ky­syim­me sitä ka­tu­haas­tat­te­lus­sa:  "Luon­toym­pä­ris­töön juur­ru­taan ja ihmisiä yhteen ko­koa­vat koh­taa­mis­pai­kat ovat mer­ki­tyk­sel­li­siä ar­kiym­pä­ris­tö­jä", väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja toteaa

23.07.2021 02:13
Tilaajille
Tutkimus: Yli 80 prosenttia liminkalaisista kokee positiivisia tunteita asuinkuntaansa kohtaan – se on enemmän kuin keskimäärin Suomessa

Tut­ki­mus: Yli 80 pro­sent­tia li­min­ka­lai­sis­ta kokee po­si­tii­vi­sia tun­tei­ta asuin­kun­taan­sa kohtaan – se on enemmän kuin kes­ki­mää­rin Suo­mes­sa

08.04.2021 08:00
Tilaajille
Mies, joka rakastaa Liminkaa – Yrittäjä Aki Keisu asui aikuisiällä kaksi vuotta muualla, mutta halusi palata takaisin

Mies, joka ra­kas­taa Li­min­kaa – Yrit­tä­jä Aki Keisu asui ai­kuis­iäl­lä kaksi vuotta muual­la, mutta halusi palata ta­kai­sin

13.02.2021 15:00
Tilaajille