Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Kotiseututyö
Kempele-seuran puheenjohtaja Elisa Tervonen on ensimmäistä kertaa mukana yhdistyksen johtokuntatyössä, loppukesästä paljastetaan Luutamummo-patsas

Kem­pe­le-seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Elisa Ter­vo­nen on en­sim­mäis­tä kertaa mukana yh­dis­tyk­sen joh­to­kun­ta­työs­sä, lop­pu­ke­säs­tä pal­jas­te­taan Luu­ta­mum­mo-pat­sas

18.06.2022 06:00
Tilaajille
Briitta tuntee Temmeksen historiaa – "Kirjoista olen lukenut tietoa, mutta en ole tyytynyt siihen"

Briitta tuntee Tem­mek­sen his­to­riaa – "Kir­jois­ta olen lukenut tietoa, mutta en ole tyy­ty­nyt siihen"

23.04.2022 18:00
Tilaajille
Pekka Jakkula palasi juurilleen: Lumijoki-seuran uusi puheenjohtaja nauttii metsänhoidosta ja avautuvasta horisontista.

Pekka Jakkula palasi juu­ril­leen: Lu­mi­jo­ki-seu­ran uusi pu­heen­joh­ta­ja nauttii met­sän­hoi­dos­ta ja avau­tu­vas­ta ho­ri­son­tis­ta.

25.01.2022 18:00
Tilaajille
Hailuodossa asiat etenevät omalla rytmillään, tietää Kari: "Kotiseutuyhdistys perustettiin 90-luvulla, puoli vuosisataa siitä, kun kotiseutubuumi oli ollut kuumimmillaan mantereen puolella"
Kolumni

Hai­luo­dos­sa asiat ete­ne­vät omalla ryt­mil­lään, tietää Kari: "Ko­ti­seu­tuyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin 90-lu­vul­la, puoli vuo­si­sa­taa siitä, kun ko­ti­seu­tu­buu­mi oli ollut kuu­mim­mil­laan man­te­reen puo­lel­la"

23.11.2021 16:18
Tilaajille
Tonin Limingan kirjaston kotiseutukokoelmaan lahjoittama  taide taltioi historiaa – "Nämä ovat kiitos kulttuuriavustuksista, joita kunta on minulle myöntänyt. Tuntuu tärkeältä antaa jotain takaisin"

Tonin Li­min­gan kir­jas­ton ko­ti­seu­tu­ko­koel­maan lah­joit­ta­ma taide taltioi his­to­riaa – "Nämä ovat kiitos kult­tuu­ria­vus­tuk­sis­ta, joita kunta on minulle myön­tä­nyt. Tuntuu tär­keäl­tä antaa jotain ta­kai­sin"

02.09.2021 09:00
Tilaajille
Liminkalaisten Annikki ja Pentti Salmelan pihapiiriin on vuosien aikana muodostunut upea kotimuseokokonaisuus – esineistö kertoo saman suvun tarinaa 1700-luvun lopulta alkaen

Li­min­ka­lais­ten Annikki ja Pentti Sal­me­lan pi­ha­pii­riin on vuosien aikana muo­dos­tu­nut upea ko­ti­mu­seo­ko­ko­nai­suus – e­si­neis­tö kertoo saman suvun tarinaa 1700-lu­vun lopulta alkaen

19.08.2021 15:17
Tilaajille
Vilma pohtii, mikä saa hänet matkustamaan Helsingistä Liminkaan kuuden tunnin matkan ja vieläpä keskellä kiireitä? Tiiviistä kotiseutusuhteesta huolimatta paluu ei ole itsestään selvää
Kolumni

Vilma pohtii, mikä saa hänet mat­kus­ta­maan Hel­sin­gis­tä Li­min­kaan kuuden tunnin matkan ja vieläpä kes­kel­lä kii­rei­tä? Tii­viis­tä ko­ti­seu­tu­suh­tees­ta huo­li­mat­ta paluu ei ole it­ses­tään selvää

07.07.2021 06:02
Tilaajille
Tänään Vanhan ajan viikolla koettiin opetusta kansakouluajan tapaan – ehdit vielä lauantaia kokemaan entisajan elämyksiä Kempeleeseen

Tänään Vanhan ajan vii­kol­la koet­tiin ope­tus­ta kan­sa­kou­lu­ajan tapaan – ehdit vielä lauan­taia ko­ke­maan en­tis­ajan elä­myk­siä Kem­pe­lee­seen

11.06.2021 14:57
Tilaajille
Tyrnävän kotiseutu- ja museoyhdistys on julkaissut taidekalenterin, kuvituksena Tyrnävään liittyviä taideteoksia

Tyr­nä­vän ko­ti­seu­tu- ja mu­seo­yh­dis­tys on jul­kais­sut tai­de­ka­len­te­rin, ku­vi­tuk­se­na Tyr­nä­vään liit­ty­viä tai­de­teok­sia

08.11.2020 15:00