Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Yrittäjyys
Kolumni

Työtä tar­jol­la – onko te­ki­jöi­tä, kysyy Jussi: "Tar­vi­taan pi­to­voi­maa, että työn­te­ki­jät pysyvät alueel­lam­me"

08.09.2021 06:00
Tilaajille

”En tee oi­keas­taan mitään kii­reel­lä” – Teija avasi par­tu­ri-kam­paa­mon kotinsa pi­ha­ra­ken­nuk­seen

05.09.2021 06:00
Tilaajille

10 vuotta täyt­tä­neen Sievi Groupin toi­mi­tus­joh­ta­ja Ju­ha-Mat­ti Silver: "Am­mat­ti­mai­nen kiin­teis­tön omis­ta­mi­nen tulee kas­va­maan, ja asu­mi­sen ym­pä­ril­le ke­hit­tyy yhä mo­ni­muo­toi­sem­pia ra­hoi­tus­mal­le­ja ja rat­kai­su­ja"

18.08.2021 16:20

Elin­voi­mai­nen kunta tar­vit­see yrit­tä­jiä, muis­tut­taa Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen: "Päät­tä­jien pitäisi sössiä, jos Liminka ei nouse entistä elin­voi­mai­sem­mak­si"

18.08.2021 13:00
Tilaajille

Kuka sytytti tu­li­pa­lon? Pa­ko­huo­ne­seik­kai­li­ja pääsee Tyr­nä­väl­lä sul­kel­ta­maan 50-lu­vun maa­lais­ta­lon elämään

13.08.2021 19:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­sen Ele-One Oy:n uudet omis­tus­jär­jes­te­lyt ja in­ves­toin­nit sii­vit­ti­vät toi­min­nan nopeaan kasvuun – ­toi­veis­sa vielä parin sadan neliön tilojen laa­jen­nus

06.08.2021 09:00
Tilaajille

Boulis avaa Kem­pe­lees­sä ovensa lauan­tai­na – "­Täs­tä tulee Suomen upein kei­la­ra­vin­to­la"

01.08.2021 13:00
Tilaajille

Soile avaa Li­min­kaan uuden kuk­ka­kau­pan – hän haluaa yri­tyk­seen­sä ko­din­omai­sen tun­nel­man, jonne voi tulla ilman asiaa­kin

31.07.2021 17:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läi­set ovat löy­tä­neet Minnin herkut – uusi kaup­pa­paik­ka löytyi tuoreen S-mar­ke­tin pihalta

24.07.2021 19:00
Tilaajille

Yri­tys­toi­min­ta lok­sah­ti osaksi arjen pa­la­pe­liä

10.07.2021 10:08
Tilaajille

Ke­tun­maan toi­min­ta­puis­toa ra­ken­ne­taan jälleen –  Markku Nik­ka­sen ideoi­ma­han­ke oli jäissä vuoden päivät tuu­li­voi­man takia

08.07.2021 11:01
Tilaajille

Samuli ja Akseli ha­lua­vat suo­ma­lai­sil­le pa­rem­mat löylyt – kiuas­ki­vet vaih­tu­vat ja saunat puh­dis­tu­vat nyt 4H-yri­tyk­se­nä, mutta syk­syl­lä he pe­rus­ta­vat osa­ke­yh­tiön

27.06.2021 19:00
Tilaajille

Kem­pe­le­läis­yri­tys avasi yli 70 mat­ka­par­kin ver­kos­ton Suomeen – ka­ra­vaa­na­reil­le on tar­jol­la aluksi reilut 450 yk­sit­täis­tä parkkia

21.06.2021 07:04

Nuori ou­lun­sa­lo­lais­yrit­tä­jä Juuso Taskila kas­vat­ti pe­su­ri­vuok­rauk­sen val­ta­kun­nal­li­sek­si bis­nek­sek­si – "Te­ke­mi­sen kautta on ainut tapa oppia yrit­tä­jyyt­tä"

20.06.2021 06:30
Kolumni

"Ou­dok­si asian tekee se, jos kunta lähtee ve­ro­va­roin oman yh­tiön­sä kautta har­joit­ta­maan kil­pai­le­vaa toi­min­taa yk­si­tyis­ten yri­tys­ten kans­sa", kir­joit­taa li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen

16.06.2021 02:10
Tilaajille

Nyt on pyö­räi­li­jöil­le munkkia tar­jol­la – Pytky Cafe siirtyi Syöt­teen rin­tees­tä Kem­pe­leen Za­tel­liit­tiin ja tuo kuu­lui­sat herkut mu­ka­naan

03.06.2021 06:00
Tilaajille

Tem­mek­sel­le lisää kuhinaa – Myl­lää­mön Minna aikoo avata voh­ve­li­te­ras­sin ja toivoo torin täyt­ty­vän ke­säi­ses­tä mark­ki­na­mei­nin­gis­tä to­ri­kaup­piai­neen ja jää­te­lön­myy­ji­neen

27.05.2021 12:22
Tilaajille
Kolumni

Pon­nis­ta!, kan­nus­taa Mira So­vi­jär­vi: "Kou­lu­tus­tar­jon­nan tulee vastata yri­tys­maail­man tar­pei­ta ja sen tulee olla tar­peek­si nopeaa ja ket­te­rää, jotta uuteen alkuun pääsee ilman pit­käl­lis­tä kou­lu­pen­kin ku­lut­ta­mis­ta"

26.05.2021 06:48
Tilaajille

Li­min­ka­lai­nen Ef­fi­cient Network Partner Oy pal­kit­tiin hyvästä hal­li­tus­työs­tä – "Se on ke­hit­ty­nyt koko ajan oikeaan suun­taan ja on ak­tii­vis­ta ja tu­los­ha­kuis­ta"

18.05.2021 08:02

Li­min­ka­lai­nen ko­ne­yrit­tä­jä Sakari Luu­ki­nen on isänsä ja iso­isän­sä ja­lan­jäl­jis­sä: "Aina sitä on ojia kai­vet­tu ja kun ei muuta osaa tehdä, niin lopulta piti pistää oma yritys pys­tyyn"

08.05.2021 09:00
Tilaajille