Yrittäjyys
Kuukausi
Zatelliitin 25 uutta tonttia haettavissa, osa ihan moottoritien vieressä – alueella jo yli tuhat työpaikkaa

Za­tel­lii­tin 25 uutta tonttia haet­ta­vis­sa, osa ihan moot­to­ri­tien vie­res­sä – alueel­la jo yli tuhat työ­paik­kaa

19.11.2020 15:37 0
Tilaajille
Koruntekijä, kokki, kahvilanpitäjä ja koirahieroja – Oululainen Laura muutti isoäitinsä mökkiin Hailuotoon

Ko­run­te­ki­jä, kokki, kah­vi­lan­pi­tä­jä ja koi­ra­hiero­ja – Ou­lu­lai­nen Laura muutti iso­äi­tin­sä mökkiin Hai­luo­toon

15.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Kylmäsen Perhekodissa eletään melkein tavallista arkea – Kuuden sijoituslapsen koti on toiminut Limingassa jo 12 vuotta

Kyl­mä­sen Per­he­ko­dis­sa eletään melkein ta­val­lis­ta arkea – Kuuden si­joi­tus­lap­sen koti on toi­mi­nut Li­min­gas­sa jo 12 vuotta

15.11.2020 12:00 0
Tilaajille
"Sanahelinän sijasta olen saanut konkre­tiaa ja työkaluja oman yrityksen toiminnan kehittämiseksi" – valmennukseen osallistuneet yrittäjä kiittelee koulutusta, ja jos uusia innokkaita löytyy tarpeeksi, valmennusta jatketaan

"Sa­na­he­li­nän sijasta olen saanut konk­re­tiaa ja työ­ka­lu­ja oman yri­tyk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si" – val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neet yrit­tä­jä kiit­te­lee kou­lu­tus­ta, ja jos uusia in­nok­kai­ta löytyy tar­peek­si, val­men­nus­ta jat­ke­taan

14.11.2020 15:00 0
Tilaajille
Limingan Yrittäjien puheenjohtaja Minna Rautio: "Vastuulliset yritykset selviävät kriiseistä nopeammin ja vähemmillä vahingoilla"

Li­min­gan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Minna Rautio: "Vas­tuul­li­set yri­tyk­set sel­viä­vät krii­seis­tä no­peam­min ja vä­hem­mil­lä va­hin­goil­la"

14.11.2020 12:05 0
Tilaajille
Tämän kokonaisuuden Mikko Jurva haluaa remontoida entiseen loistoonsa – Tänä vuonna liminkalaismies perusti oman remontti- ja rakennusyrityksen

Tämän ko­ko­nai­suu­den Mikko Jurva haluaa re­mon­toi­da en­ti­seen lois­toon­sa – Tänä vuonna li­min­ka­lais­mies perusti oman re­mont­ti- ja ra­ken­nus­yri­tyk­sen

13.11.2020 19:00 0
Tilaajille
Samuli on vasta 21-vuotias, mutta jo kokenut yrittäjä – hän avasi autokaupan Liminkaan alkuvuodesta ja on tehnyt töitä isänsä yrityksessä pikkupojasta saakka

Samuli on vasta 21-vuo­tias, mutta jo kokenut yrit­tä­jä – hän avasi au­to­kau­pan Li­min­kaan al­ku­vuo­des­ta ja on tehnyt töitä isänsä yri­tyk­ses­sä pik­ku­po­jas­ta saakka

12.11.2020 12:00 0
Tilaajille
"Tällä hetkellä olisi mitä suurin yhteiskunnallinen virhe todeta, että yrittäjiä ja yrityksiä ei enää tuettaisi yhteiskunnan toimesta", toteaa Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja Petri Salminen Rantalakeuden kolumnissaan

"Tällä het­kel­lä olisi mitä suurin yh­teis­kun­nal­li­nen virhe todeta, että yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä ei enää tuet­tai­si yh­teis­kun­nan toi­mes­ta", toteaa Suomen Yrit­tä­jien uusi pu­heen­joh­ta­ja Petri Sal­mi­nen Ran­ta­la­keu­den ko­lum­nis­saan

11.11.2020 08:09 0
Tilaajille
Uudet yrittäjät haluavat luoda lämmintä tunnelmaa Liminganlahdelle – Takkatulen loimotusta voi ihailla keinutuolissa istuen, kahvilan pöytiä koristavat asetelmat ja kaitaliinat

Uudet yrit­tä­jät ha­lua­vat luoda läm­min­tä tun­nel­maa Li­min­gan­lah­del­le – Tak­ka­tu­len loi­mo­tus­ta voi ihailla kei­nu­tuo­lis­sa istuen, kah­vi­lan pöytiä ko­ris­ta­vat ase­tel­mat ja kai­ta­lii­nat

06.11.2020 19:06 0
Tilaajille
Go Arctic Oy ryhtyy pyörittämään Liminganlahden hotelli- ja ravintolatoimintaa: "Mielenkiintoinen mahdollisuus upealla Liminganlahdella"

Go Arctic Oy ryhtyy pyö­rit­tä­mään Li­min­gan­lah­den ho­tel­li- ja ra­vin­to­la­toi­min­taa: "Mie­len­kiin­toi­nen mah­dol­li­suus upealla Li­min­gan­lah­del­la"

02.11.2020 06:50 0
Tilaajille
Meksikolainen poliisi päätyi puusepäksi Oulunsaloon- Huumesota sai hänet etsimään rauhaa perheelle vaimon kotimaasta

Mek­si­ko­lai­nen poliisi päätyi puu­se­päk­si Ou­lun­sa­loon- Huu­me­so­ta sai hänet et­si­mään rauhaa per­heel­le vaimon ko­ti­maas­ta

31.10.2020 13:19 0
Tilaajille
Liminkalainen Jussi Riikonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana

Li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na

30.10.2020 09:39 0
Vanhemmat
Isotkaan keikat eivät toimi ilman tekniikkaa - Alan yrittäjäksi ryhtynyt Joonas Rinne on päässyt toteuttamaan Uria Heepin ja Nazarethin keikkoja Suomessa

Isot­kaan keikat eivät toimi ilman tek­niik­kaa - Alan yrit­tä­jäk­si ryh­ty­nyt Joonas Rinne on päässyt to­teut­ta­maan Uria Heepin ja Na­za­ret­hin keik­ko­ja Suo­mes­sa

24.10.2020 15:05 0
Tilaajille
Hällintalon pihatto muuttui kotieläinpihaksi – tilan lampaat, vuohet, lapinlehmät, hevoset, alpakat, kanat ja kanit saavat elää lajityypillistä elämää

Häl­lin­ta­lon pihatto muuttui ko­ti­eläin­pi­hak­si – tilan lam­paat, vuohet, la­pin­leh­mät, he­vo­set, al­pa­kat, kanat ja kanit saavat elää la­ji­tyy­pil­lis­tä elämää

23.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Metallikehykset pitävät pintansa, muodin huipulla on mutterimalli ja 90-luku tekee tuloaan –näin lakeuden optikkoyrittäjät luonnehtivat tämän hetken kuuminta silmälasimuotia

Me­tal­li­ke­hyk­set pitävät pin­tan­sa, muodin hui­pul­la on mut­te­ri­mal­li ja 90-luku tekee tuloaan –näin la­keu­den op­tik­ko­yrit­tä­jät luon­neh­ti­vat tämän hetken kuu­min­ta sil­mä­la­si­muo­tia

21.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Renkaanvaihtosesonki pitää liminkalaisen rengasyrittäjä Pentti Kontion kiireisenä – lisäkäsiä on jo palkattu

Ren­kaan­vaih­to­se­son­ki pitää li­min­ka­lai­sen ren­gas­yrit­tä­jä Pentti Kontion kii­rei­se­nä – li­sä­kä­siä on jo pal­kat­tu

15.10.2020 10:30 0
Tilaajille
Katso video: Rengasyrittäjän kalenteri täyttyy nyt nopeasti – lakeudellekin tulleet yöpakkaset saavat jo monen miettimään talvirenkaiden vaihtoa

Katso video: Ren­gas­yrit­tä­jän ka­len­te­ri täyttyy nyt no­peas­ti – la­keu­del­le­kin tulleet yö­pak­ka­set saavat jo monen miet­ti­mään tal­vi­ren­kai­den vaihtoa

15.10.2020 10:30 0
Tilaajille
Onnellinen keittiössä – Milli tuli Suomeen 13 vuotta sitten sydän avoimena

On­nel­li­nen keit­tiös­sä – Milli tuli Suomeen 13 vuotta sitten sydän avoi­me­na

11.10.2020 12:00 0
Tilaajille