Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ran­ta­la­keu­den tilaus tästä.

Yrittäjyys
Kuukausi
Ravintolarajoitukset ajavat yrityksiä ahtaaalle – "Nyt vain toivomme yhteisön tukea, että Oulunsalon KISE on mahdollista avata rajoitusten hellittäessä"

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set ajavat yri­tyk­siä ah­taaal­le – "Nyt vain toi­vom­me yh­tei­sön tukea, että Ou­lun­sa­lon KISE on mah­dol­lis­ta avata ra­joi­tus­ten hel­lit­täes­sä"

28.01.2022 09:50
Tilaajille
Lankapuoti avautuu Liminkaan – kuukausittain järjestettävään neulekahvilaan ovat tervetulleita kaikki käsitöistä kiinnostuneet

Lan­ka­puo­ti avautuu Li­min­kaan – kuu­kau­sit­tain jär­jes­tet­tä­vään neu­le­kah­vi­laan ovat ter­ve­tul­lei­ta kaikki kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­neet

24.01.2022 18:00
Tilaajille
Lumijoen uudessa kivijalkakaupassa käy painokone kuumana–"Nyt aikuisena jo uskaltaa tehdä mitä haluaa"

Lu­mi­joen uudessa ki­vi­jal­ka­kau­pas­sa käy pai­no­ko­ne kuu­ma­na–"­Nyt ai­kui­se­na jo us­kal­taa tehdä mitä haluaa"

21.01.2022 18:00
Tilaajille
Katso video: Sisarukset tekevät vauvantuoksuista työtä, jolle on tarvetta, sillä kokemukset ovat yksilöllisiä – "Minulla on viisi lasta ja viisi täysin erilaista imetyskokemusta"

Katso video: Si­sa­ruk­set tekevät vau­van­tuok­suis­ta työtä, jolle on tar­vet­ta, sillä ko­ke­muk­set ovat yk­si­löl­li­siä – "Mi­nul­la on viisi lasta ja viisi täysin eri­lais­ta ime­tys­ko­ke­mus­ta"

19.01.2022 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Noora ja Boy saavat erityisryhmien treenaajista suunnattomasti itselleen virtaa – palkinto Kempeleen vammaisystävällisimmästä yrityksestä herkisti yrittäjät

Noora ja Boy saavat eri­tyis­ryh­mien tree­naa­jis­ta suun­nat­to­mas­ti it­sel­leen virtaa – pal­kin­to Kem­pe­leen vam­mais­ys­tä­väl­li­sim­mäs­tä yri­tyk­ses­tä her­kis­ti yrit­tä­jät

16.12.2021 04:07
Tilaajille
"On yrittäjyyden etu, että voi valita työpäivän sijaan saunan lämmityksen" – Lumijoen Vuoden yrittäjä Ville Kilpeläinen painottaa työssäjaksamisen merkitystä

"On yrit­tä­jyy­den etu, että voi valita työ­päi­vän sijaan saunan läm­mi­tyk­sen" – Lu­mi­joen Vuoden yrit­tä­jä Ville Kil­pe­läi­nen pai­not­taa työs­sä­jak­sa­mi­sen mer­ki­tys­tä

15.12.2021 14:00
Tilaajille
Vuoden yksinyrittäjä löytyi Limingasta – Miikka Kallioinen palkittiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Kempeleessä tänään

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä löytyi Li­min­gas­ta – ­Miik­ka Kal­lioi­nen pal­kit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nal­li­ses­sa yrit­tä­jä­juh­las­sa Kem­pe­lees­sä tänään

04.12.2021 18:30
Tilaajille
Lootustaloja mittatilaustyönä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Linnakankaalle toimiston ja esittelytilan

Loo­tus­ta­lo­ja mit­ta­ti­laus­työ­nä – Ossi ja Samuli avaavat kevällä Lin­na­kan­kaal­le toi­mis­ton ja esit­te­ly­ti­lan

04.12.2021 12:00
Tilaajille
Yrittäjä-Mikko Iloitsee: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän palveluiden monipuolistaminen ja yrityselämän mahdollistaminen on seuraava iso askel"
Kolumni

Yrit­tä­jä-Mik­ko Iloit­see: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän pal­ve­lui­den mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen ja yri­tys­elä­män mah­dol­lis­ta­mi­nen on seu­raa­va iso askel"

01.12.2021 16:41
"Anna huolia hevosen, murehtia mustan ruunan, rautasuisen surkutella, suuripäisen päivitellä" – liminkalainen Kati tietää hevosen piilevät voimat

"Anna huolia he­vo­sen, mu­reh­tia mustan ruunan, rau­ta­sui­sen sur­ku­tel­la, suu­ri­päi­sen päi­vi­tel­lä" – li­min­ka­lai­nen Kati tietää hevosen pii­le­vät voimat

20.11.2021 19:00
Tilaajille
Liminkalaisen kukkakauppa Rosean yrittäjä sai idean joulun kukkapuusta, jonka avulla voi ilahduttaa yksinäistä, vanhusta tai vähävaraista

Li­min­ka­lai­sen kuk­ka­kaup­pa Rosean yrit­tä­jä sai idean joulun kuk­ka­puus­ta, jonka avulla voi ilah­dut­taa yk­si­näis­tä, van­hus­ta tai vä­hä­va­rais­ta

19.11.2021 19:00
Tilaajille
Yksinyrittäjänä uudelle vuosikymmenelle – "Väliaikaisessa lisäkäsien palkkaamisessa kynnys pitäisi saada kuitenkin matalammaksi", tuumaa Anja

Yk­sin­yrit­tä­jä­nä uudelle vuo­si­kym­me­nel­le – "Vä­liai­kai­ses­sa li­sä­kä­sien palk­kaa­mi­ses­sa kynnys pitäisi saada kui­ten­kin ma­ta­lam­mak­si", tuumaa Anja

19.11.2021 11:00
Tilaajille
Lumiliike liikuttaa lunta – Tyrnävän Vuoden yrittäjä -palkinnon saanut Marko Eskola kannustaa perustamaan mieluisasta tekemisestä itselleen työpaikan

Lu­mi­lii­ke lii­kut­taa lunta – Tyr­nä­vän Vuoden yrit­tä­jä -pal­kin­non saanut Marko Eskola kan­nus­taa pe­rus­ta­maan mie­lui­sas­ta te­ke­mi­ses­tä it­sel­leen työ­pai­kan

13.11.2021 10:01
Tilaajille
Monipuolisia tapahtumia, matkoja, koulutusta ja verkostoitumista – Limingan Yrittäjät juhlii ensi vuonna 50 toimintavuottaan

Mo­ni­puo­li­sia ta­pah­tu­mia, mat­ko­ja, kou­lu­tus­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­ta – Li­min­gan Yrit­tä­jät juhlii ensi vuonna 50 toi­min­ta­vuot­taan

12.11.2021 18:00
Tilaajille
Maataloudessakin eurot edellä – erikoiskasvien viljely kiinnosti Joonas Tuomikoskea, jonka tavoitteena tuplata viljelypinta-ala

Maa­ta­lou­des­sa­kin eurot edellä – eri­kois­kas­vien viljely kiin­nos­ti Joonas Tuo­mi­kos­kea, jonka ta­voit­tee­na tuplata vil­je­ly­pin­ta-ala

11.11.2021 18:00
Tilaajille
Lumijoen Yrittäjät virkoaa toimimaan – Mari Jesiöjärvi on uusi puheenjohtaja

Lu­mi­joen Yrit­tä­jät virkoaa toi­mi­maan – Mari Je­siö­jär­vi on uusi pu­heen­joh­ta­ja

03.11.2021 06:00
Tilaajille
Uusi Ginolis House nousee Kempeleen Vihikariin – ensi kesänä valmistuvassa Ginolis Oy:n pääkonttorissa on muun muassa puhdastilat ja näyttelyhuone

Uusi Ginolis House nousee Kem­pe­leen Vi­hi­ka­riin – ensi kesänä val­mis­tu­vas­sa Ginolis Oy:n pää­kont­to­ris­sa on muun muassa puh­das­ti­lat ja näyt­te­ly­huo­ne

19.10.2021 08:10
Uusi B&B majoitusyritys avautui Varjakkaan – Suvirockikin tekee jossain vaiheessa paluun, Eija Honkonen lupaa

Uusi B&B ma­joi­tus­yri­tys avautui Var­jak­kaan – Su­vi­roc­ki­kin tekee jossain vai­hees­sa paluun, Eija Hon­ko­nen lupaa

16.10.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnävällä on enää kaksi taksiyrittäjää – lakimuutokset ja kilpailutukset eivät ole tehneet yrittäjyydestä helppoa, mutta: "Me ei anneta periksi, vaan kyllä tässä taistellaan"

Tyr­nä­väl­lä on enää kaksi tak­si­yrit­tä­jää – la­ki­muu­tok­set ja kil­pai­lu­tuk­set eivät ole tehneet yrit­tä­jyy­des­tä help­poa, mutta: "Me ei anneta pe­rik­si, vaan kyllä tässä tais­tel­laan"

15.10.2021 14:00
Tilaajille
Yrittäjäksi virkavapaavuotensa alussa ryhtynyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virkaan: "Olen päälle viisikymppinen, mutta koko maailma on minulle avoinna"

Yrit­tä­jäk­si vir­ka­va­paa­vuo­ten­sa alussa ryh­ty­nyt Kimmo Helomaa ei vielä tiedä palaako hän Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran vir­kaan: "Olen päälle vii­si­kymp­pi­nen, mutta koko maailma on minulle avoin­na"

12.10.2021 19:19
Tilaajille