Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kirkot
Sähkölaskujen ja korkokulujen kasvu pienentävät vuosikatetta – Tänä vuonna remontoidaan kesäkoti, kuivatetaan Temmeksen kirkon kattopaanut ja uudistetaan Tyrnävän kirkon lämmitysjärjestelmä

Säh­kö­las­ku­jen ja kor­ko­ku­lu­jen kasvu pie­nen­tä­vät vuo­si­ka­tet­ta – ­Tä­nä vuonna re­mon­toi­daan ke­sä­ko­ti, kui­va­te­taan Tem­mek­sen kirkon kat­to­paa­nut ja uu­dis­te­taan Tyr­nä­vän kirkon läm­mi­tys­jär­jes­tel­mä

05.01.2023 06:00
Tilaajille
Viiden vuoden käsityö synnytti upean lopputuloksen – Suomen kaunein tukipilarikirkko avaa ovensa sunnuntaina

Viiden vuoden käsityö syn­nyt­ti upean lop­pu­tu­lok­sen – Suomen kaunein tu­ki­pi­la­ri­kirk­ko avaa ovensa sun­nun­tai­na

27.09.2022 06:00
Tilaajille
Kempeleen Vanhan kirkon remontin suunnittelussa mukana ollut Jyrki Heinonen kertoo yhden esimerkin, miksi kirkko on todellinen aarre

Kem­pe­leen Vanhan kirkon re­mon­tin suun­nit­te­lus­sa mukana ollut Jyrki Hei­no­nen kertoo yhden esi­mer­kin, miksi kirkko on to­del­li­nen aarre

26.09.2022 16:02
Tilaajille
"Yksittäiset eripurat muistetaan, mutta hyvät ajat aina huonosti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paikkakunnalleen tärkeä
Kolumni

"Yk­sit­täi­set eri­pu­rat muis­te­taan, mutta hyvät ajat aina huo­nos­ti", toteaa Markku ja miettii miksi kirkko on paik­ka­kun­nal­leen tärkeä

26.07.2022 13:09
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
"Valtaisa rysähdys havahduttaa lähellä olleet huomioon, että kirkon ovesta vyöryy hiekkaa ja tiiliä kuin putouksesta vettä" – Lakeuden katedraalin rakennustyöt olivat valtava ponnistus ja työmaalla sattui ja tapahtui

"Val­tai­sa ry­säh­dys ha­vah­dut­taa lähellä olleet huo­mioon, että kirkon ovesta vyöryy hiekkaa ja tiiliä kuin pu­touk­ses­ta vettä" – La­keu­den ka­ted­raa­lin ra­ken­nus­työt olivat valtava pon­nis­tus ja työ­maal­la sattui ja ta­pah­tui

07.10.2021 11:00
Tilaajille
Mari jaksaa kiertää kirkkoja, vaikka näkee niitä työssään kanttorinakin: "Kirkot ovat arkkitehtonisesti, kulttuurillisesti ja taiteellisesti upeita rakennuksia, mutta niissä on hyvä käydä myös rauhoittumassa.
Kolumni

Mari jaksaa kiertää kirk­ko­ja, vaikka näkee niitä työs­sään kant­to­ri­na­kin: "Kirkot ovat ark­ki­teh­to­ni­ses­ti, kult­tuu­ril­li­ses­ti ja tai­teel­li­ses­ti upeita ra­ken­nuk­sia, mutta niissä on hyvä käydä myös rau­hoit­tu­mas­sa.

18.08.2021 04:00
Tilaajille
Tyrnävän seurakunnan talouspäällikkö:  "Alun perin hankkeessa oli tarkoitus remontoida kirkkoa laajemminkin, mutta rajallisten resurssien vuoksi hankkeessa keskityttiin rakennuksen säilyvyyden kannalta olennaisiin korjauksiin"
Kolumni

Tyr­nä­vän seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö: "Alun perin hank­kees­sa oli tar­koi­tus re­mon­toi­da kirkkoa laa­jem­min­kin, mutta ra­jal­lis­ten re­surs­sien vuoksi hank­kees­sa kes­ki­tyt­tiin ra­ken­nuk­sen säi­ly­vyy­den kan­nal­ta olen­nai­siin kor­jauk­siin"

17.11.2020 20:55
Tilaajille