NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen seurakunta
"Hinta on alle kirjan omakustannushinnan" – Kempeleen seurakunnan vs. kirkkoherra Erja Oikarinen vastaa Rantalakeuden tekstiviestipalstan ihmettelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Hinta on alle kirjan oma­kus­tan­nus­hin­nan" – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan vs. kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen vastaa Ran­ta­la­keu­den teks­ti­vies­ti­pals­tan ih­met­te­lyyn

31.05.2023 17:42
Tilaajille
Ritan käsissä syntyi 314-sivuinen kartta kymmeniin Kempeleen Vanhaan kirkkoon linkittyviin tarinoihin ja kohtaloihin

Ritan käsissä syntyi 314-si­vui­nen kartta kym­me­niin Kem­pe­leen Vanhaan kirk­koon lin­kit­ty­viin ta­ri­noi­hin ja koh­ta­loi­hin

10.05.2023 11:00
Tilaajille
Elämä on itsessään ihme, ei itsestäänselvyys, muistuttaa Kempeleen seurakunnan Vesa-kappalainen
Kolumni

Elämä on it­ses­sään ihme, ei it­ses­tään­sel­vyys, muis­tut­taa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan Ve­sa-kap­pa­lai­nen

02.05.2023 18:28
Tilaajille
Kempeleen seurakunta pyytää omaisia harkitsemaan nyt arkkuhautauksia, sillä Oulun krematorion käyttökatkon vuoksi vainajat jouduttaisiin kuljettamaan kauas tuhkattavaksi

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta pyytää omaisia har­kit­se­maan nyt ark­ku­hau­tauk­sia, sillä Oulun kre­ma­to­rion käyt­tö­kat­kon vuoksi vai­na­jat jou­dut­tai­siin kul­jet­ta­maan kauas tuh­kat­ta­vak­si

02.05.2023 13:11
Viisi haki Kempeleen kirkkoherran virkaa – mukana myös vs. kirkkoherra Erja Oikarinen

Viisi haki Kem­pe­leen kirk­ko­her­ran virkaa – mukana myös vs. kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen

26.04.2023 11:04
Tilaajille
Haluatko kirkossa naimisiin ilman juhlajärjestelyjä? Kempeleen seurakunta tarjoaa helppoa häähetkeä avioliittoa pohtiville

Ha­luat­ko kir­kos­sa nai­mi­siin ilman juh­la­jär­jes­te­ly­jä? Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta tarjoaa helppoa hää­het­keä avio­liit­toa poh­ti­vil­le

18.04.2023 11:00
Aloiteet: Kempeleen seurakuntaan lapsikuoro, kirkkovaltuuston kokoukset hybrideiksi

Aloi­teet: Kem­pe­leen seu­ra­kun­taan lap­si­kuo­ro, kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­set hyb­ri­deik­si

13.04.2023 09:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnalle kelpo tilinpäätös – ylijäämää yli 200 000 euroa

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­le kelpo ti­lin­pää­tös – y­li­jää­mää yli 200 000 euroa

12.04.2023 09:00
Tilaajille
"Ortodokseilla on pitkät seremoniat ja lyhyet puheet, luterilaisilla lyhyet seremoniat ja pitkät puheet"

"Or­to­dok­seil­la on pitkät se­re­mo­niat ja lyhyet puheet, lu­te­ri­lai­sil­la lyhyet se­re­mo­niat ja pitkät puheet"

08.04.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleen seurakunnan kirkkoherraksi voi hakea vielä kolmisen viikkoa – tarjolla 38 henkilön työyhteisö

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­rak­si voi hakea vielä kol­mi­sen viikkoa – tar­jol­la 38 hen­ki­lön työ­yh­tei­sö

01.04.2023 09:00
Tilaajille
Erja tekee tilinpäätöstä viime vuodesta: Seurakunnalla oli paljon täitä ja haasteita, mutta hyvä syke ja sitoutuminen säilyivät
Kolumni

Erja tekee ti­lin­pää­tös­tä viime vuo­des­ta: Seu­ra­kun­nal­la oli paljon täitä ja haas­tei­ta, mutta hyvä syke ja si­tou­tu­mi­nen säi­lyi­vät

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Helomaa on jättänyt Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille irtisanoutumisilmoituksensa Kempeleen seurakunnan kirkkoherran virasta – Oikarinen harkitsee asettuuko ehdolle

Helomaa on jät­tä­nyt Oulun hiip­pa­kun­nan tuo­mioka­pi­tu­lil­le ir­ti­sa­nou­tu­mis­il­moi­tuk­sen­sa Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran virasta – Oi­ka­ri­nen har­kit­see aset­tuu­ko ehdolle

24.02.2023 17:35
Tilaajille
Oletko sinä koskaan kantanut ruumisarkkua? Kempeleen seurakunnassa tarvitaan lisää vapaaehtoisia kantajia

Oletko sinä koskaan kan­ta­nut ruu­mi­sark­kua? Kem­pe­leen seu­ra­kun­nas­sa tar­vi­taan lisää va­paa­eh­toi­sia kan­ta­jia

22.02.2023 15:00
Tilaajille
Erja kertoo isoisästään, joka oli ahkera Yhteisvastuukerääjä – "Ukki toimi kerääjänä vielä silloinkin, kun hän ei enää itse omin voimin kyennyt liikkumaan talosta taloon"
Kolumni

Erja kertoo isoi­säs­tään, joka oli ahkera Yh­teis­vas­tuu­ke­rää­jä – "Ukki toimi ke­rää­jä­nä vielä sil­loin­kin, kun hän ei enää itse omin voimin kyennyt liik­ku­maan talosta taloon"

07.02.2023 12:16
Tilaajille
Kempeleen seurakunnalla 1,4 miljoonan investoinnit ensi vuonna – kirkkovaltuusto hyväksyi myös valtuudet miljoonan lisälainalle

Kem­pe­leen seu­ra­kun­nal­la 1,4 mil­joo­nan in­ves­toin­nit ensi vuonna – kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi myös val­tuu­det mil­joo­nan li­sä­lai­nal­le

17.12.2022 06:00
Tilaajille
Sinnikkäällä työllä 31 000 euroa Vanhalle kirkolle – "Tarjositte ihmisille väylän, se on merkittävä asia"

Sin­nik­kääl­lä työllä 31 000 euroa Van­hal­le kir­kol­le – "Tar­jo­sit­te ih­mi­sil­le väylän, se on mer­kit­tä­vä asia"

16.12.2022 11:00
Tilaajille
Lakeuden uudet kirkkovaltuutetut ja ääniharavat haluavat osallistua seurakunnan toimintaan velvollisuudesta ja vaikuttamisen halusta

La­keu­den uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja ää­ni­ha­ra­vat ha­lua­vat osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan vel­vol­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­sen halusta

23.11.2022 15:33
Tilaajille
Mikä tekee tanssista pyhän? – "Ideana on syventyä rauhoittumaan ja jäsentelemään ajatuksia"

Mikä tekee tans­sis­ta pyhän? – "Ideana on sy­ven­tyä rau­hoit­tu­maan ja jä­sen­te­le­mään aja­tuk­sia"

20.11.2022 18:00
Tilaajille
Sururyhmän vertaistuki voi auttaa, jos läheisen menetyksestä koitunut suru pitää liiaksi otteessaan

Su­ru­ryh­män ver­tais­tu­ki voi auttaa, jos lä­hei­sen me­ne­tyk­ses­tä koi­tu­nut suru pitää liiaksi ot­tees­saan

05.11.2022 09:00
Tilaajille
Kempeleen seurakuntapastori Niko: "Pysähtyminen tähän hetkeen auttaa minua näkemään osani ajan virrassa ja luottamaan siihen, että elämä kantaa"
Kolumni

Kem­pe­leen seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Niko: "Py­säh­ty­mi­nen tähän hetkeen auttaa minua nä­ke­mään osani ajan vir­ras­sa ja luot­ta­maan siihen, että elämä kantaa"

01.11.2022 13:50
Tilaajille