Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pääsiäinen
Tyrnävällä pääsiäisvaellus saadaan järjestettyä ensimmäistä kertaa koronavuosien jälkeen – näytöksiä on luvassa kymmenittäin

Tyr­nä­väl­lä pää­siäis­vael­lus saadaan jär­jes­tet­tyä en­sim­mäis­tä kertaa ko­ro­na­vuo­sien jälkeen – näy­tök­siä on luvassa kym­me­nit­täin

26.02.2023 06:00
Tilaajille
Mikä on tuhkakeskiviikon tarkoitus? Marjo Lumijoen seurakunnasta selittää päivän tarkoituksen
Kolumni

Mikä on tuh­ka­kes­ki­vii­kon tar­koi­tus? Marjo Lu­mi­joen seu­ra­kun­nas­ta se­lit­tää päivän tar­koi­tuk­sen

21.02.2023 14:09
Tilaajille
Katso video: Paulus Ilmarisen perheessä huolehditaan lemmikkikanoista yhdessä – Katraaseen syntyi pääsiäisenä untuvikkoja "Lapset nauttivat ja oppivat samalla vastuuntuntoa huolehtiessaan eläimistä"

Katso video: Paulus Il­ma­ri­sen per­hees­sä huo­leh­di­taan lem­mik­ki­ka­nois­ta yhdessä – Kat­raa­seen syntyi pää­siäi­se­nä un­tu­vik­ko­ja "Lapset naut­ti­vat ja oppivat samalla vas­tuun­tun­toa huo­leh­ties­saan eläi­mis­tä"

21.04.2022 06:00
Tilaajille
Oulun piispan pääsiäistervehdys: Toivon valo pimeydessä

Oulun piispan pää­siäis­ter­veh­dys: Toivon valo pi­mey­des­sä

17.04.2022 10:08
Tilaajille
Metropoliittojen pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista!

Met­ro­po­liit­to­jen pää­siäis­ter­veh­dys: Kristus nousi kuol­leis­ta!

17.04.2022 09:08
Tilaajille
Tiedätkö mitä pääsiäiskukkasi viestivät: Tutustu kasvien merkityksiin

Tie­dät­kö mitä pää­siäis­kuk­ka­si vies­ti­vät: Tutustu kasvien mer­ki­tyk­siin

16.04.2022 14:07
Tilaajille
Pääsiäisenä pöytä notkuu – näin teet maistuvan karitsapadan ja sille raikkaan jälkiruuan

Pää­siäi­se­nä pöytä notkuu – näin teet mais­tu­van ka­rit­sa­pa­dan ja sille raik­kaan jäl­ki­ruuan

16.04.2022 06:00
Tilaajille
Laulu ja ilosanoman odottaminen täyttää ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvan Tiinan pääsiäisen – "En lapsena aina edes hahmottanut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

Laulu ja ilo­sa­no­man odot­ta­mi­nen täyttää or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan kuu­lu­van Tiinan pää­siäi­sen – "En lapsena aina edes hah­mot­ta­nut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

15.04.2022 18:00
Tilaajille
Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pääsiäismuniin kotikeittiöstä löytyvillä tarpeilla

Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pää­siäis­mu­niin ko­ti­keit­tiös­tä löy­ty­vil­lä tar­peil­la

15.04.2022 11:00
Tilaajille
Hanget, kokot, pilkit – kysyimme Rantalakeuden alueen ihmisiltä, mikä on heidän paras pääsiäismuistonsa

Hanget, kokot, pilkit – ky­syim­me Ran­ta­la­keu­den alueen ih­mi­sil­tä, mikä on heidän paras pää­siäis­muis­ton­sa

13.04.2022 15:00
Tilaajille
Ei onneksi enää autonrenkaita kokkotuleen – Sauli soisi pääsiäiskokkoperinteen yleistyvän
Mielipidekirjoitus

Ei onneksi enää au­ton­ren­kai­ta kok­ko­tu­leen – Sauli soisi pää­siäis­kok­ko­pe­rin­teen yleis­ty­vän

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Pääsiäinen on myös minulle kaikkein tärkein ja rakkain kirkkovuoden pyhä, kirjoittaa Mari
Mielipidekirjoitus

Pää­siäi­nen on myös minulle kaik­kein tärkein ja rakkain kirk­ko­vuo­den pyhä, kir­joit­taa Mari

13.04.2022 06:00
Tilaajille
Joko mämmi maistuu? Kysyimme perinneherkun lumosta lumijokisilta

Joko mämmi mais­tuu? Ky­syim­me pe­rin­ne­her­kun lumosta lu­mi­jo­kisil­ta

16.03.2022 15:00
Tilaajille
Arkkipiispa Tapio Luoman pääsiäistervehdys Rantalakeuden lukijoille: "Pääsiäinen kutsuu meidät mukaan tähän valoisaan muutokseen, omaamme ja koko maailmaa koskevaan"

Ark­ki­piis­pa Tapio Luoman pää­siäis­ter­veh­dys Ran­ta­la­keu­den lu­ki­joil­le: "Pää­siäi­nen kutsuu meidät mukaan tähän va­loi­saan muu­tok­seen, omaamme ja koko maail­maa kos­ke­vaan"

03.04.2021 15:01
Söpöysvaroitus: Tyrnäväläisen Sämpin perheen pääsiäistiput juoksentelevat nyt olohuoneen lattialla, mutta syyskesällä ne jo munivat vaaleansinisiä munia – katso video!

Sö­pöys­va­roi­tus: Tyr­nä­vä­läi­sen Sämpin perheen pää­siäis­ti­put juok­sen­te­le­vat nyt olo­huo­neen lat­tial­la, mutta syys­ke­säl­lä ne jo munivat vaa­lean­si­ni­siä munia – katso video!

02.04.2021 19:00
Tilaajille
Toteutuukohan nuorisolle luvattu hengailupaikka vihdoinkin torin uudistuksen yhteydessä? Tupoksen Pressiklubissa mietitään myös ideoita lähimatkailun kehittämiseksi ja muistellaan pettymyksiä virpomisoksat kädessä

To­teu­tuu­ko­han nuo­ri­sol­le luvattu hen­gai­lu­paik­ka vih­doin­kin torin uu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä? Tu­pok­sen Pres­si­klu­bis­sa mie­ti­tään myös ideoita lä­hi­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­sek­si ja muis­tel­laan pet­ty­myk­siä vir­po­mis­ok­sat kädessä

31.03.2021 14:31
Bäääääää! Katso täältä lampolan elämää kiirastorstaina, pitkäperjantaina ja lankalauantaina: Hailuotolaisella Rantasuomelan tilalla on taas pieniä karitsoja

Bäääääää! Katso täältä lam­po­lan elämää kii­ras­tors­tai­na, pit­kä­per­jan­tai­na ja lan­ka­lauan­tai­na: Hai­luo­to­lai­sel­la Ran­ta­suo­me­lan tilalla on taas pieniä ka­rit­so­ja

31.03.2021 13:43
Läpi lukkojenkin – Millainen olisi sinulle se ilosanoma, jota kaipaisit eniten elämääsi, kysyy Erja
Kolumni

Läpi luk­ko­jen­kin – Mil­lai­nen olisi sinulle se ilo­sa­no­ma, jota kai­pai­sit eniten elä­mää­si, kysyy Erja

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläisen Sämpin perheen keittiössä häärää myös kolme kananpoikaa: Laventeli, Lempi ja Lauri – vipeltäjät syntyivät kaksi viikkoa sitten ja hurmasivat heti koko talonväen

Tyr­nä­vä­läi­sen Sämpin perheen keit­tiös­sä häärää myös kolme ka­nan­poi­kaa: La­ven­te­li, Lempi ja Lauri – vi­pel­tä­jät syn­tyi­vät kaksi viikkoa sitten ja hur­ma­si­vat heti koko ta­lon­väen

25.03.2021 20:37
Tilaajille