Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pääsiäinen
"Ortodokseilla on pitkät seremoniat ja lyhyet puheet, luterilaisilla lyhyet seremoniat ja pitkät puheet"

"Or­to­dok­seil­la on pitkät se­re­mo­niat ja lyhyet puheet, lu­te­ri­lai­sil­la lyhyet se­re­mo­niat ja pitkät puheet"

08.04.2023 18:00
Tilaajille
Metropoliitta Elian pääsiäistervehdys: "Kristus nousi kuolleista!"
Kolumni

Met­ro­po­liit­ta Elian pää­siäis­ter­veh­dys: "K­ris­tus nousi kuol­leis­ta!"

08.04.2023 13:00
Kärsimyksen kautta pääsiäiseen – Kirkkomusiikin klassikkoja ovat passiot, mutta myös virsistä löytyy kansansuosikkeja

Kär­si­myk­sen kautta pää­siäi­seen – ­Kirk­ko­mu­sii­kin klas­sik­ko­ja ovat pas­siot, mutta myös vir­sis­tä löytyy kan­san­suo­sik­ke­ja

07.04.2023 15:00
Tilaajille
Gallup: Kävimme kysymässä Lumijoella, että maistuuko mämmi ja missä muodossa?

Gallup: Kävimme ky­sy­mäs­sä Lu­mi­joel­la, että mais­tuu­ko mämmi ja missä muo­dos­sa?

07.04.2023 06:00
Tilaajille
Liminkalaisten Oulun tuomiokirkkoon toteuttama kärsimysnäytelmä esitetään televisiossa pääsiäisenä peräti kolme kertaa

Li­min­ka­lais­ten Oulun tuo­mio­kirk­koon to­teut­ta­ma kär­si­mys­näy­tel­mä esi­te­tään te­le­vi­sios­sa pää­siäi­se­nä peräti kolme kertaa

06.04.2023 15:00
Pääsiäistä vietetään Pohjois-Pohjanmaalla aurinkoisessa säässä – päivän ja yön lämpötilalla voi olla jopa 20 astetta eroa

Pää­siäis­tä vie­te­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la au­rin­koi­ses­sa säässä – päivän ja yön läm­pö­ti­lal­la voi olla jopa 20 astetta eroa

06.04.2023 15:00
Tilaajille
Jos ei lammasta, niin sitten jotain muuta – helppotekoinen ja raikkaan keväinen broileri sopii myös pääsiäispöytään

Jos ei lam­mas­ta, niin sitten jotain muuta – ­help­po­te­koi­nen ja raik­kaan ke­väi­nen broi­le­ri sopii myös pää­siäis­pöy­tään

06.04.2023 16:54
Tilaajille
Lumijoen Olli-kirkkoherra: "Vaikka maailmassa on paljon rauhattomuutta ja epätoivoa, kristitty voi kokea sydämessään rauhaa ja iloa"
Kolumni

Lu­mi­joen Ol­li-kirk­ko­her­ra: "Vaikka maail­mas­sa on paljon rau­hat­to­muut­ta ja epä­toi­voa, kris­tit­ty voi kokea sy­dä­mes­sään rauhaa ja iloa"

05.04.2023 02:20
Tilaajille
Johannes-passio soi yli sadan hengen voimin palmusunnuntaina Oulun tuomiokirkossa –  "Bachin suurteos on täynnä vahvoja kontrasteja, suuria tunteita ja suloista lepoa"

Jo­han­nes-pas­sio soi yli sadan hengen voimin pal­mu­sun­nun­tai­na Oulun tuo­mio­kir­kos­sa –  "Bachin suur­teos on täynnä vahvoja kont­ras­te­ja, suuria tun­tei­ta ja su­lois­ta lepoa"

02.04.2023 09:08
Tilaajille
"Valon lisääntyminen vaikuttaa kehossa asti", Piritta kirjoittaa
Kolumni

"Valon li­sään­ty­mi­nen vai­kut­taa kehossa asti", Piritta kir­joit­taa

28.03.2023 13:05
Tilaajille
Tyrnävällä pääsiäisvaellus saadaan järjestettyä ensimmäistä kertaa koronavuosien jälkeen – näytöksiä on luvassa kymmenittäin

Tyr­nä­väl­lä pää­siäis­vael­lus saadaan jär­jes­tet­tyä en­sim­mäis­tä kertaa ko­ro­na­vuo­sien jälkeen – näy­tök­siä on luvassa kym­me­nit­täin

26.02.2023 06:00
Tilaajille
Mikä on tuhkakeskiviikon tarkoitus? Marjo Lumijoen seurakunnasta selittää päivän tarkoituksen
Kolumni

Mikä on tuh­ka­kes­ki­vii­kon tar­koi­tus? Marjo Lu­mi­joen seu­ra­kun­nas­ta se­lit­tää päivän tar­koi­tuk­sen

21.02.2023 14:09
Tilaajille
Katso video: Paulus Ilmarisen perheessä huolehditaan lemmikkikanoista yhdessä – Katraaseen syntyi pääsiäisenä untuvikkoja "Lapset nauttivat ja oppivat samalla vastuuntuntoa huolehtiessaan eläimistä"

Katso video: Paulus Il­ma­ri­sen per­hees­sä huo­leh­di­taan lem­mik­ki­ka­nois­ta yhdessä – Kat­raa­seen syntyi pää­siäi­se­nä un­tu­vik­ko­ja "Lapset naut­ti­vat ja oppivat samalla vas­tuun­tun­toa huo­leh­ties­saan eläi­mis­tä"

21.04.2022 06:00
Tilaajille
Oulun piispan pääsiäistervehdys: Toivon valo pimeydessä

Oulun piispan pää­siäis­ter­veh­dys: Toivon valo pi­mey­des­sä

17.04.2022 10:08
Tilaajille
Metropoliittojen pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista!

Met­ro­po­liit­to­jen pää­siäis­ter­veh­dys: Kristus nousi kuol­leis­ta!

17.04.2022 09:08
Tilaajille
Tiedätkö mitä pääsiäiskukkasi viestivät: Tutustu kasvien merkityksiin

Tie­dät­kö mitä pää­siäis­kuk­ka­si vies­ti­vät: Tutustu kasvien mer­ki­tyk­siin

16.04.2022 14:07
Tilaajille
Pääsiäisenä pöytä notkuu – näin teet maistuvan karitsapadan ja sille raikkaan jälkiruuan

Pää­siäi­se­nä pöytä notkuu – näin teet mais­tu­van ka­rit­sa­pa­dan ja sille raik­kaan jäl­ki­ruuan

16.04.2022 06:00
Tilaajille
Laulu ja ilosanoman odottaminen täyttää ortodoksiseen seurakuntaan kuuluvan Tiinan pääsiäisen – "En lapsena aina edes hahmottanut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

Laulu ja ilo­sa­no­man odot­ta­mi­nen täyttää or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan kuu­lu­van Tiinan pää­siäi­sen – "En lapsena aina edes hah­mot­ta­nut, missä kulkee kodin ja kirkon raja"

15.04.2022 18:00
Tilaajille
Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pääsiäismuniin kotikeittiöstä löytyvillä tarpeilla

Nappaa tästä helpot ohjeet, miten saat värit pää­siäis­mu­niin ko­ti­keit­tiös­tä löy­ty­vil­lä tar­peil­la

15.04.2022 11:00
Tilaajille