NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Limingan seurakunta
Limingan Saapastoiminta starttaa toden teolla syksyllä – koulujen päättäjäisiltana saapaslaiset partioivat kadulla

Li­min­gan Saa­pas­toi­min­ta start­taa toden teolla syk­syl­lä – kou­lu­jen päät­tä­jäis­il­ta­na saa­pas­lai­set par­tioi­vat kadulla

16.05.2023 15:00
Tilaajille
Päivätyöstään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seikkailemaan – Liisanlinnan yhteyteen rakentuu alatemmesläisten partiolaisten uusi kotipesä

Päi­vä­työs­tään luopuva Markku haluaa lapset ja nuoret seik­kai­le­maan – Lii­san­lin­nan yh­tey­teen ra­ken­tuu ala­tem­mes­läis­ten par­tio­lais­ten uusi ko­ti­pe­sä

12.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Limingan seurakunnan historiaa, osa 2: Tiesitkö, että Limingaan piti rakentaa tiilikirkko, mutta 90 000 tiilen jälkeen huomattiin jotain

Li­min­gan seu­ra­kun­nan his­to­riaa, osa 2: Tie­sit­kö, että Li­min­gaan piti ra­ken­taa tii­li­kirk­ko, mutta 90 000 tiilen jälkeen huo­mat­tiin jotain

19.04.2023 16:30
Tilaajille
Lakeudella elettiin vuosisatoja pelon ja vihan kierteessä – Limingan kirkonkin vainolaiset polttivat useaan otteeseen

La­keu­del­la elet­tiin vuo­si­sa­to­ja pelon ja vihan kier­tees­sä – Li­min­gan kir­kon­kin vai­no­lai­set polt­ti­vat useaan ot­tee­seen

12.04.2023 15:00
Tilaajille
Katso kuvat: Limingan uusi nuortenkahvila on kuin taidekahvila – Lunan upeat maalaukset säväyttävät

Katso kuvat: Li­min­gan uusi nuor­ten­kah­vi­la on kuin tai­de­kah­vi­la – Lunan upeat maa­lauk­set sä­väyt­tä­vät

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Tiesitkö, että Limingan tuoreimmalla seurakuntapastorilla on taekwondon musta vyö? Jaakko nauttii maalaisseurakunnan elämänmenosta

Tie­sit­kö, että Li­min­gan tuo­reim­mal­la seu­ra­kun­ta­pas­to­ril­la on taek­won­don musta vyö? Jaakko nauttii maa­lais­seu­ra­kun­nan elä­män­me­nos­ta

17.02.2023 06:00
Tilaajille
Arna Sorvoja tuli Kalevi Nevalan tilalle kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi

Arna Sorvoja tuli Kalevi Nevalan tilalle kirk­ko­val­tuus­ton var­si­nai­sek­si jä­se­nek­si

26.01.2023 15:00
Hannu avaa seurakunnan tukipalveluita: "Olemme se porukka, joka hoitaa tietyt käytännön asiat niin, että muut seurakunnan työntekijät voivat keskittyä hoitamaan pyhiä toimituksia ja kohtaamaan seurakuntalaisia"
Kolumni

Hannu avaa seu­ra­kun­nan tu­ki­pal­ve­lui­ta: "Olemme se po­ruk­ka, joka hoitaa tietyt käy­tän­nön asiat niin, että muut seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät voivat kes­kit­tyä hoi­ta­maan pyhiä toi­mi­tuk­sia ja koh­taa­maan seu­ra­kun­ta­lai­sia"

18.01.2023 06:01
Tilaajille
Pekka haluaa kehittyä johtajana – Limingan kirkkoherra yllättyi tuomiokapituliin tehdyistä yhteydenotoista ja lupaa johtamisjärjestelmään muutoksia

Pekka haluaa ke­hit­tyä joh­ta­ja­na – ­Li­min­gan kirk­ko­her­ra yl­lät­tyi tuo­mioka­pi­tu­liin teh­dyis­tä yh­tey­den­otois­ta ja lupaa joh­ta­mis­jär­jes­tel­mään muu­tok­sia

20.12.2022 18:00 2
Tilaajille
Lakeuden uudet kirkkovaltuutetut ja ääniharavat haluavat osallistua seurakunnan toimintaan velvollisuudesta ja vaikuttamisen halusta

La­keu­den uudet kirk­ko­val­tuu­te­tut ja ää­ni­ha­ra­vat ha­lua­vat osal­lis­tua seu­ra­kun­nan toi­min­taan vel­vol­li­suu­des­ta ja vai­kut­ta­mi­sen halusta

23.11.2022 15:33
Tilaajille
Miksi lähdin mukaan seurakuntavaaleihin? Liminkalainen Ritva vastaa osaltaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi lähdin mukaan seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin? Li­min­ka­lai­nen Ritva vastaa osal­taan

11.10.2022 13:27
Tilaajille
Uuden seurakuntatalon rakentaminen toistaiseksi jäihin Limingassa – kirkkoremontti toteutetaan kolmen seuraavan vuoden aikana vaiheittain

Uuden seu­ra­kun­ta­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen tois­tai­sek­si jäihin Li­min­gas­sa – kirk­ko­re­mont­ti to­teu­te­taan kolmen seu­raa­van vuoden aikana vai­heit­tain

04.10.2022 13:00
Tilaajille
Koti-Pietilässä ei sisäilmaongelmaa – Limingan Niittykärppien tilaongelmiin helpotusta?

Ko­ti-Pie­ti­läs­sä ei si­sä­il­ma­on­gel­maa – ­Li­min­gan Niit­ty­kärp­pien ti­la­on­gel­miin hel­po­tus­ta?

08.09.2022 19:30
Tilaajille
Kallistunut energian hinta saa ihmiset hakemaan apua – "Asiakkaiksi tulee ihmisiä, jotka ovat aiemmin selvinneet sähkölaskuistaan"

Kal­lis­tu­nut ener­gian hinta saa ihmiset ha­ke­maan apua – "A­siak­kaik­si tulee ih­mi­siä, jotka ovat aiemmin sel­vin­neet säh­kö­las­kuis­taan"

29.08.2022 06:00
Tilaajille
Limingassa järjestetään lokakuussa Hääilta – neljän tunnin aikana avioliiton satamaan voi astella jopa kymmenen paria

Li­min­gas­sa jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa Hääilta – neljän tunnin aikana avio­lii­ton sa­ta­maan voi astella jopa kym­me­nen paria

04.08.2022 12:00
Tilaajille
Kesäkanttorina toimiva Anna-Lyydia haluaa, että musiikki on kaunista ja hyvin soitettua
Kolumni

Ke­sä­kant­to­ri­na toimiva An­na-Lyy­dia haluaa, että mu­siik­ki on kau­nis­ta ja hyvin soi­tet­tua

27.07.2022 06:00
Tilaajille
Rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun

Rip­pi­kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa näkyy lain ja kirkon ris­ti­rii­ta – Li­min­gan kirk­ko­her­ra vetoaa Raa­mat­tuun

04.07.2022 18:00
Tilaajille
Hanna siirtyi urkuparvelta taloustoimistoon ja vaihtoi koskettimet taskulaskimeen

Hanna siirtyi ur­ku­par­vel­ta ta­lous­toi­mis­toon ja vaihtoi kos­ket­ti­met tas­ku­las­ki­meen

02.06.2022 18:00
Tilaajille
Seurakunnan Matti tuotiin töihin limusiinilla – loppusuoran hän ajoi polkuautolla

Seu­ra­kun­nan Matti tuotiin töihin li­mu­sii­nil­la – ­lop­pu­suo­ran hän ajoi pol­ku­au­tol­la

25.05.2022 12:00
Tilaajille
Isos-koulutus on kirkon hittituote, sanoo Kirsi ja muistuttaa muitakin tästä tärkeästä palapelin osasesta
Mielipidekirjoitus

Isos-kou­lu­tus on kirkon hit­ti­tuo­te, sanoo Kirsi ja muis­tut­taa mui­ta­kin tästä tär­keäs­tä pa­la­pe­lin osa­ses­ta

11.05.2022 13:46
Tilaajille