Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Viestintä
Kolumni

"Kun viesti osuu oi­keal­le ih­mi­sel­le, ajoissa ote­tul­la ro­ko­tuk­sel­la tai työl­lis­ty­mi­seen joh­ta­val­la kou­lu­tuk­sel­la voi olla suuri mer­ki­tys yksilön elä­mäs­sä" – Mikko uskoo elin­voi­maa syn­ty­vän jod­laa­mi­sel­la­kin

17.08.2021 17:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mikään ei muutu, jos mitään ei muuta" - Krisse Lampi kan­nat­taa avointa tie­dot­ta­mis­ta

20.05.2021 06:00
Tilaajille
Kolumni

Vies­tin­nän murros haastaa kuntia –Virva miet­tii, miten ta­voit­tai­si par­hai­ten kai­ken­ikäi­set kem­pe­le­läi­set: "Vuoden mit­tai­nen seu­ran­ta­jak­so Kem­pe­lees­sä osoit­taa, että vain kou­ral­li­nen kun­ta­lai­sia katsoo suoraa lä­he­tys­tä val­tuus­ton ko­kouk­ses­ta. Tal­len­net­ta kui­ten­kin käydään jäl­ki­kä­teen tar­kas­te­le­mas­sa kes­ki­mää­rin yli 350 kertaa per ko­kous."

12.05.2021 06:00
Tilaajille

- Tyr­nä­väl­lä pe­rus­asiat ovat koh­dil­laan, sanoo kunnan uusi vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri Mikko Leh­ti­nen, jonka rakkaus poh­joi­seen toi ta­kai­sin Oulun seu­dul­le

14.04.2021 09:00
Tilaajille

Kiitos saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin Lu­mi­joen kunnan ko­ti­si­vu­jen käyttö on nyt hel­pom­paa näkö- ja kuu­lo­vam­mai­sil­le - Uu­dis­tuk­ses­sa muuttui myös ulkoasu

11.10.2020 15:41
Tilaajille