Kolumni
Tilaajille

Vies­tin­nän murros haastaa kuntia –Virva miet­tii, miten ta­voit­tai­si par­hai­ten kai­ken­ikäi­set kem­pe­le­läi­set: "Vuoden mit­tai­nen seu­ran­ta­jak­so Kem­pe­lees­sä osoit­taa, että vain kou­ral­li­nen kun­ta­lai­sia katsoo suoraa lä­he­tys­tä val­tuus­ton ko­kouk­ses­ta. Tal­len­net­ta kui­ten­kin käydään jäl­ki­kä­teen tar­kas­te­le­mas­sa kes­ki­mää­rin yli 350 kertaa per ko­kous."

Kempele

Miten saada tieto kunnan toiminnasta tavoittamaan kaikenikäiset kempeleläiset? Siinäpä yksi viestinnän ydinkysymyksistä.

Haastava pandemiavuosi on asettanut viestinnän uusien vaatimusten eteen. Poikkeukselliset ajat korostavat ajantasaisen ja oikeasuhtaisen viestinnän merkitystä.