Kolumni

"Kun viesti osuu oi­keal­le ih­mi­sel­le, ajoissa ote­tul­la ro­ko­tuk­sel­la tai työl­lis­ty­mi­seen joh­ta­val­la kou­lu­tuk­sel­la voi olla suuri mer­ki­tys yksilön elä­mäs­sä" – Mikko uskoo elin­voi­maa syn­ty­vän jod­laa­mi­sel­la­kin

-
Kuva: Heli Rintala

Elinvoima. Vetovoima. Nämä ovat sanoja, jotka vilahtelevat taajaan kuntapuheessa. Mutta mitä ne tarkoittavat kuntaviestinnän kannalta?

Tähän kysymykseen on ehkä selkein vastata kuntamme markkinoinnissa ja viestinnässä uudelleen käyttöön ottamamme Meidän Tyrnävä -brändin kautta. Meidän Tyrnävä on mukavasta elämänmenostaan ja palveluistaan tunnettu idyllinen kotikunta lähellä kaupunkia. Se on hyvä koti asukkailleen ja yrityksilleen. Brändi näkyy tänä vuonna esimerkiksi Perunamarkkinoilla, mutta brändiä tärkeämpää on näiden kahden sanan konkreettinen sisältö — hyvinvointi ja elinvoima.

Mistä kunnan elinvoimaisuus rakentuu? Siihen vaikuttavat ainakin olennaisesti palvelut ja toimintaedellytykset, jotka kunta asukkaillensa ja yrityksilleen tarjoaa.

Elinvoimaisessa kunnassa sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut auttavat kuntalaisia eri elämäntilanteissa. Lapsille löytyy laadukasta opetusta. Nuorille tarjotaan harrastustoimintaa ja heitä tuetaan kohti itsenäisen elämän alkua.

Yksityisten yritysten toiminnalle tarjotaan ratkaisuja ja sujuvat puitteet.

Yksi kuntalaisia palvelevista toiminnoista on myös kunnan viestintä. Tuomme kuntalaisten tietoon tärkeitä ajankohtaisia asiakokonaisuuksia, teemme kunnan palveluita helpommin saavutettaviksi sekä tarjoamme myös vaikutusmahdollisuuksia kunnan asioihin.

Olipa kyse sitten koronatiedotteista tai muuntokoulutuksista työnhakijoille, on tärkeää, että kunnan keskeiset viestit tavoittavat mahdollisimman monen asukkaistamme eri ikäryhmissä. Kun viesti osuu oikealle ihmiselle, ajoissa otetulla rokotuksella tai työllistymiseen johtavalla koulutuksella voi olla suuri merkitys yksilön elämässä. Tämä on elinvoimaa, sillä kunta on yksilöidensä summa.

Tästä syystä viestiemme tavoittavuuden parantaminen eri kanavissa on minulle kuntaviestijänä keskeinen haaste ja tavoite nyt ja tulevaisuudessa. Työ on alkanut lupaavasti, sillä huhti-kesäkuun 2021 aikana esimerkiksi kunnan Facebookin ja Instagramin kautta päivittäin keskimäärin tavoitettujen silmäparien määrä yli kaksinkertaistui verrattuna tammi-maaliskuun vastaavaan mittariin.

Sarkaa kuitenkin riittää. Etsimme muun muassa tehokkaampia keinoja varmistaa, että viestit tavoittavat eri ikäryhmät.

Kanavia on monia, aina tästäkin Rantalakeuden numerosta löytyvää kuntatiedotetta myöten. Etenkin nuorten entistä parempaan tavoittamiseen halutaan panostaa, jota varten teemme tällä viikolla kokeiluja somepalvelu Jodelissa.

Ehkä nuoria koskevat asiat jatkossa myös jodlataan.

Yksi kuntalaisten palveluihin ja kunnan elinvoimaan vaikuttava tekijä on myös rekrytointiviestintä. Kun palveluiden tuotannossa on kriittisiä pestejä avoinna, on tärkeää, että oikeanlaisten hakijoiden tavoittamiseen valjastetaan myös somemarkkinoinnin koko voima algoritmipohjaisin kohdennuksin.

"Kun viesti osuu oikealle ihmiselle, ajoissa otetulla rokotuksella tai työllistymiseen johtavalla koulutuksella voi olla suuri merkitys yksilön elämässä. Tämä on elinvoimaa, sillä kunta on yksilöidensä summa."

Kun kuntalaisten tarvitsemille palveluille löydetään pätevät tekijät, asiat ovat jälleen askeleen paremmalla tolalla.

Elinvoimaa rakentaa myös kuntamarkkinointi, jota teemme ulospäin. Viime kuukausina olemme kertoneet muun muassa kuntamme korkeatasoisesta nuorisopajatyöskentelystä, lasten kesäkerhojen laadukkaista päiväohjelmista, vahvasta ja monipuolisesta yrityskentästämme sekä Tuunaa Tyrnävää! -kokonaisuudesta, jonka kautta kuntamme asukkaat pääsevät ohjaamaan 25 000 euroa tärkeiksi kokemiinsa kehittämiskohteisiin.

Tällaisesta konkreettisesta tekemisestä kertomalla voimme voittaa kuntaan uusia asukkaita ja työnantajia. Se luo vetovoimaa, joka kehittää kuntamme elinvoimaa.

Mikko Lehtinen

Kirjoittaja työskentelee Tyrnävän kunnan viestintäkoordinaattorina.