Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Työpaikat
Sauli kiittelee saamastaan kannustuksesta ja viesteistä – edessä on hyppy uuteen
Kolumni

Sauli kiit­te­lee saa­mas­taan kan­nus­tuk­ses­ta ja vies­teis­tä – edessä on hyppy uuteen

27.09.2023 06:00
Tilaajille
Tyrnäväläisestä Jussi Ylitalosta Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun uusi aluejohtaja

Tyr­nä­vä­läi­ses­tä Jussi Yli­ta­los­ta Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­nan ja Ur­hei­lun uusi alue­joh­ta­ja

16.06.2023 12:26
Kempeleessä uusia yrityksiä perustettiin viime vuonna ennätysmäärä, Liminka tulee määrässä hyvänä kakkosena

Kem­pe­lees­sä uusia yri­tyk­siä pe­rus­tet­tiin viime vuonna en­nä­tys­mää­rä, Liminka tulee mää­räs­sä hyvänä kak­ko­se­na

24.04.2023 06:00
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän kaksi avoinna ollutta johtajan virkaa kiinnosti myös lakeuden hakijoita – katso nimet

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kaksi avoinna ollutta joh­ta­jan virkaa kiin­nos­ti myös la­keu­den ha­ki­joi­ta – katso nimet

30.03.2023 10:00
Tilaajille
Liminkalaislähtöinen Maria on unelmaduunissaan historian ja tekoälyn keskellä – mistä oikein on kyse?

Li­min­ka­lais­läh­töi­nen Maria on unel­ma­duu­nis­saan his­to­rian ja te­ko­älyn kes­kel­lä – mistä oikein on kyse?

28.01.2023 18:00
Tilaajille
"Kaikessa ei tarvitse olla huippuosaaja, mutta yhteistyön tekeminen ja erikoistuminen on tätä päivää" – Matti Tyhtilä uskoo lakeuden alueen kulkevan maatalouden kehityksen kärjessä jatkossakin

"Kai­kes­sa ei tar­vit­se olla huip­puo­saa­ja, mutta yh­teis­työn te­ke­mi­nen ja eri­kois­tu­mi­nen on tätä päivää" – Matti Tyhtilä uskoo la­keu­den alueen kul­ke­van maa­ta­lou­den ke­hi­tyk­sen kär­jes­sä jat­kos­sa­kin

18.08.2021 18:30
Tilaajille
"Hyvä johtaja ei aseta työntekijöitä kilpailuasemaan vaan osaa hyödyntää jokaisen vahvuuksia yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi" – Mira kirjoittaa työpaikkakiusaamisesta ja muistuttaa, että toimivassa työympäristössä asiasta puhutaan, sovitaan rajat ja pyydetään anteeksi
Kolumni

"Hyvä johtaja ei aseta työn­te­ki­jöi­tä kil­pai­lu­ase­maan vaan osaa hyö­dyn­tää jo­kai­sen vah­vuuk­sia yh­tei­sen ta­voit­teen saa­vut­ta­mi­sek­si" – Mira kir­joit­taa työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta ja muis­tut­taa, että toi­mi­vas­sa työ­ym­pä­ris­tös­sä asiasta pu­hu­taan, so­vi­taan rajat ja pyy­de­tään an­teek­si

18.08.2021 02:38
Tilaajille
Oulunsalolainen Hoivatilat valittiin Suomen viidenneksi parhaaksi työpaikaksi

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hoi­va­ti­lat va­lit­tiin Suomen vii­den­nek­si par­haak­si työ­pai­kak­si

29.04.2021 13:38
Suomen Visor Oy on palkkaamassa 40 uutta työntekijää myyntiin ja valmistukseen – yhtiö panostaa Kempeleen tehtaan kehittämiseen

Suomen Visor Oy on palk­kaa­mas­sa 40 uutta työn­te­ki­jää myyn­tiin ja val­mis­tuk­seen – yhtiö pa­nos­taa Kem­pe­leen tehtaan ke­hit­tä­mi­seen

02.02.2021 11:03
Lumituuli Oy:n uusi toimitusjohtaja Jaakko Savolahti: "Merihän Lumijoella näyttää huikealta ja odotankin, että pääsisin kesällä näkemään sen!

Lu­mi­tuu­li Oy:n uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Jaakko Sa­vo­lah­ti: "Me­ri­hän Lu­mi­joel­la näyttää hui­keal­ta ja odo­tan­kin, että pää­si­sin kesällä nä­ke­mään sen!

22.01.2021 19:00
Tilaajille
Limingassa jatketaan uuden talousjohtajan metsästämistä –kolme haastateltua ehdokasta etenee jatkohaastatteluun

Li­min­gas­sa jat­ke­taan uuden ta­lous­joh­ta­jan met­säs­tä­mis­tä –kolme haas­ta­tel­tua eh­do­kas­ta etenee jat­ko­haas­tat­te­luun

12.01.2021 15:58
Tilaajille
16 henkilöä haki Oulun kaupungin talous- ja rahoitusjohtajaksi – mukana Tyrnävän kunnan hallinto- ja talousjohtaja

16 hen­ki­löä haki Oulun kau­pun­gin talous- ja ra­hoi­tus­joh­ta­jak­si – mukana Tyr­nä­vän kunnan hal­lin­to- ja ta­lous­joh­ta­ja

10.10.2020 13:50