Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Ou­lun­sa­lo­lai­nen Hoi­va­ti­lat va­lit­tiin Suomen vii­den­nek­si par­haak­si työ­pai­kak­si

Oulunsalo
-
Kuva: Hoivatilat

Oulunsalolainen Hoivatilat on valittu Suomen viidenneksi parhaaksi työpaikaksi  Great Place to Work -instituutin tutkimuksessa pienten organisaatioiden sarjassa. Tulos julkistettiin keskiviikkona 28.4. Helsingissä.

Hoivatilat on osallistunut tutkimukseen kolme kertaa. Viime vuonna se sijoittui toiseksi. Työntekijöiden kokemusta mittaava indeksi oli 96, kun se on suomalaisissa yrityksissä keskimäärin 56. Myös ensimmäisenä osallistumisvuotena tulos oli hyvä, sillä indeksi oli 91.

Yhtiössä on tehty tavoitteellisesti töitä tyytyväisen henkilöstön ja toimivan yrityskulttuurin luomiseksi. Toimitusjohtaja Jussi Karjulan mukaan hyvä henkilöstökokemus johtaa hyvään asiakaskokemukseen.

– Olemme halunneet satsata henkilöstön osaamiseen ja työhyvinvointiin sekä rakentaneet yhdessä kannustavaa työyhteisöä. Olen ylpeä, että jokainen työntekijä on oivaltanut yhdessä tekemisen merkityksen.

Keskiviikkona julkistettu listasijoitus perustuu vuoden 2020 elokuussa toteutettuun Great Place to Work -kyselyyn. Koronavuodesta huolimatta johdon lähestyttävyys oli vastausten mukaan parantunut. Lisäksi henkilöstö koki, että johdolla on selkeä näkemys yrityksen suunnasta ja sitä pidettiin luotettavana ja sanojensa mukaisena.

– Kehityskohteita löytyi tämän vuoden kyselyssä esimerkiksi työtehtävien jakamisessa ja koordinoinnissa. Näihin asioihin paneuduimme huolellisesti ja toteutimme syksyn aikana organisaatiomuutoksen, joka on tuonut selkeyttä tekemiseen, toteaa Hoivatilojen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Riikka Säkkinen.

Hoivatilat on vuonna 2008 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut päivä- ja hoivakiinteistöjen sekä palvelukortteleiden ja koulujen tuottamiseen, omistamiseen ja vuokraamiseen. Sekä Suomessa että Ruotsissa kiinteistöhankkeita toteuttava Hoivatilat on osa Aedifica-konsernia. Aedifica on hoivakiinteistöjen omistamiseen erikoistunut yhtiö, jolla on toimintaa useissa Euroopan maissa.