Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Avoimet virat
Kolme pääsee haastatteluun Kempeleen sivistysjohtajan valinnassa, hakijoita oli yhteensä 23 – katso keitä paikka kiinnosti

Kolme pääsee haas­tat­te­luun Kem­pe­leen si­vis­tys­joh­ta­jan va­lin­nas­sa, ha­ki­joi­ta oli yh­teen­sä 23 – katso keitä paikka kiin­nos­ti

21.03.2023 12:00
Tilaajille
Kempele etsii uutta sivistysjohtajaa – Jani Alakangas aikoo "ottaa happea ja miettiä mitä tehdä isona"

Kempele etsii uutta si­vis­tys­joh­ta­jaa – Jani Ala­kan­gas aikoo "ottaa happea ja miettiä mitä tehdä isona"

10.02.2023 10:46
Tilaajille
Limingan uudeksi hallintojohtajaksi Päivi Keltanen – toimii tällä hetkellä vastaavassa tehtävässä Utajärvellä: "Innolla odotan pääseväni hommiin"

Li­min­gan uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si Päivi Kel­ta­nen – toimii tällä het­kel­lä vas­taa­vas­sa teh­tä­väs­sä Uta­jär­vel­lä: "In­nol­la odotan pää­se­vä­ni hom­miin"

10.11.2022 15:34
Tilaajille
Limingan hallintojohtajan virka kiinnosti 17 hakijaa – kolme ehdokasta pääsee haastatteluun

Li­min­gan hal­lin­to­joh­ta­jan virka kiin­nos­ti 17 hakijaa – kolme eh­do­kas­ta pääsee haas­tat­te­luun

18.10.2022 09:43
Tilaajille
Oulunsalolainen, millainen olisi hyvä kaupunginjohtaja Oululle? Viestintäjohtaja Mikko tuumaa Pohjois-Suomen mielenkiintoisimman työpaikan olevan tarjolla
Kolumni

Ou­lun­sa­lo­lai­nen, mil­lai­nen olisi hyvä kau­pun­gin­joh­ta­ja Ou­lul­le? Vies­tin­tä­joh­ta­ja Mikko tuumaa Poh­jois-Suo­men mie­len­kiin­toi­sim­man työ­pai­kan olevan tar­jol­la

13.09.2022 15:11
Liminkaan etsitään uutta hallintojohtajaa – hakuaika päättyy 16. lokakuuta

Li­min­kaan et­si­tään uutta hal­lin­to­joh­ta­jaa – ha­ku­ai­ka päättyy 16. lo­ka­kuu­ta

13.09.2022 09:26
Tilaajille
Lumijoki valitsi uuden talous- ja hallintojohtajan – haastatteluvaiheeseen pääsi neljä ehdokasta, kaikkiaan paikkaa haki 15 henkilöä

Lu­mi­jo­ki valitsi uuden talous- ja hal­lin­to­joh­ta­jan – haas­tat­te­lu­vai­hee­seen pääsi neljä eh­do­kas­ta, kaik­kiaan paikkaa haki 15 hen­ki­löä

15.07.2022 13:36
Tilaajille
Jani Alakankaasta Kempeleen uusi sivistysjohtaja – nykyisin Pielaveden sivistysjohtajana toimiva Alakangas on tuttu aiemmin Tyrnävältä

Jani Ala­kan­kaas­ta Kem­pe­leen uusi si­vis­tys­joh­ta­ja – ny­kyi­sin Pie­la­ve­den si­vis­tys­joh­ta­ja­na toimiva Ala­kan­gas on tuttu aiemmin Tyr­nä­väl­tä

31.05.2022 09:00 1
Tilaajille
Kempeleen sivistysjohtajan virkaan haastatellaan kahdeksaa – heistä kaksi lakeudelta

Kem­pe­leen si­vis­tys­joh­ta­jan virkaan haas­ta­tel­laan kah­dek­saa – heistä kaksi la­keu­del­ta

16.05.2022 15:40
Tilaajille
Katso nimilista: Kempeleen sivistysjohtajaksi haki 24 henkilöä – kunnanhallitus valitsee maanantaina haastatteluun pääsevät ehdokkaat

Katso ni­mi­lis­ta: Kem­pe­leen si­vis­tys­joh­ta­jak­si haki 24 hen­ki­löä – kun­nan­hal­li­tus va­lit­see maa­nan­tai­na haas­tat­te­luun pää­se­vät eh­dok­kaat

11.05.2022 13:34
Tilaajille
Kempele haastattelee uudeksi hallintojohtajaksi kuusi hakijaa – parasta henkilöä etsii kymmenen haastattelijaa

Kempele haas­tat­te­lee uudeksi hal­lin­to­joh­ta­jak­si kuusi hakijaa – ­pa­ras­ta hen­ki­löä etsii kym­me­nen haas­tat­te­li­jaa

30.09.2021 09:43 1
Tilaajille
21 henkilöä haki Kempeleen kunnan hallintojohtajan virkaa – katso nimilista täältä

21 hen­ki­löä haki Kem­pe­leen kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa – katso ni­mi­lis­ta täältä

21.09.2021 16:03
Tilaajille
Limingan hallintojohtajaksi valittiin hallintotieteiden maisteri Tarja Vilmunen Laihialta – "Odotan, että pääsen kunnan kehittämistyöhön mukaan"

Li­min­gan hal­lin­to­joh­ta­jak­si va­lit­tiin hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri Tarja Vil­mu­nen Lai­hial­ta – "O­do­tan, että pääsen kunnan ke­hit­tä­mis­työ­hön mukaan"

18.05.2021 09:19
Tilaajille
Limingassa haastatellaan kuusi hallintojohtajan virkaa hakenutta – mukana monta hallintojohtajaa ja yksi entinen kaupunginjohtaja

Li­min­gas­sa haas­ta­tel­laan kuusi hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa ha­ke­nut­ta – mukana monta hal­lin­to­joh­ta­jaa ja yksi entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja

04.05.2021 10:09
Tilaajille
Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen hakee Hämeenlinnan kaupunginjohtajaksi – tehtävään haki kaikkiaan seitsemän henkilöä

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­ja Aki Heis­ka­nen hakee Hä­meen­lin­nan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si – teh­tä­vään haki kaik­kiaan seit­se­män hen­ki­löä

22.04.2021 13:41
Tilaajille