Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lakeuden uudet yritykset
Elina perusti oman uimakoulun Kempeleeseen – uintiopetukseen riittää lakeudella kysyntää

Elina perusti oman ui­ma­kou­lun Kem­pe­lee­seen – uin­ti­ope­tuk­seen riittää la­keu­del­la ky­syn­tää

27.02.2023 06:14
Tilaajille
Veli-Matti uskoo, että Liminganporttiin hamuava toimija toisi kolmisenkymmentä uutta työpaikkaa – "Meillä ovat nämä kortit ja tosiasiat tulee tunnustaa"

Ve­li-Mat­ti uskoo, että Li­min­gan­port­tiin hamuava toimija toisi kol­mi­sen­kym­men­tä uutta työ­paik­kaa – "Meillä ovat nämä kortit ja to­si­asiat tulee tun­nus­taa"

20.12.2022 06:12
Tilaajille
Probot Oy rakentaa uuden kokoonpanohallin Kempeleeseen – robotiikan asiantuntijayritys työllistää nyt 20 henkilöä

Probot Oy ra­ken­taa uuden ko­koon­pa­no­hal­lin Kem­pe­lee­seen – ro­bo­tii­kan asian­tun­ti­ja­yri­tys työl­lis­tää nyt 20 hen­ki­löä

29.11.2022 18:00
Tilaajille
Marie toteutti Hailuodossa pariisilaisessa hiussalongissa kyteneen unelmansa – saarelle muutto muutti koko perheen elämän

Marie to­teut­ti Hai­luo­dos­sa pa­rii­si­lai­ses­sa hius­sa­lon­gis­sa ky­te­neen unel­man­sa – saa­rel­le muutto muutti koko perheen elämän

10.10.2022 08:58
Tilaajille
Koiraystävät saavat uuden temmellysareenan, kun Kempeleen Koirametsä avaa porttinsa vuoden lopussa

Koi­ra­ys­tä­vät saavat uuden tem­mel­ly­sa­ree­nan, kun Kem­pe­leen Koi­ra­met­sä avaa port­tin­sa vuoden lopussa

29.09.2022 06:00
Tilaajille
Liminkalainen Reeta vaihtoi kolmivuorotyöstä yrittäjäksi, mutta rakas ammatti säilyi –  "Kätilöys on minun vahvuuteni ja osa identiteettiäni"

Li­min­ka­lai­nen Reeta vaihtoi kol­mi­vuo­ro­työs­tä yrit­tä­jäk­si, mutta rakas ammatti säilyi –  "­Kä­ti­löys on minun vah­vuu­te­ni ja osa iden­ti­teet­tiä­ni"

26.07.2022 18:00
Tilaajille
Jyri halusi avata tatuointistudion omalle kylälle – Kempeleessä toimivalle ihotaiteilijalle on jo kahden kuukauden jono

Jyri halusi avata ta­tuoin­ti­stu­dion omalle kylälle – Kem­pe­lees­sä toi­mi­val­le iho­tai­tei­li­jal­le on jo kahden kuu­kau­den jono

14.07.2022 14:08
Tilaajille
Jatkossa nuorisoseurantalon salin lattialla pyörähtävät tanssijoiden sijaan kirpputoriasiakkaat – Limingan Kirpputori avaa ovensa lauantaina

Jat­kos­sa nuo­ri­so­seuran­ta­lon salin lat­tial­la pyö­räh­tä­vät tans­si­joi­den sijaan kirp­pu­to­ri­asiak­kaat – Li­min­gan Kirp­pu­to­ri avaa ovensa lauan­tai­na

07.06.2022 18:00
Tilaajille
Kolmas pitseria Liminkaan – "Myöhemmin listallemme tulee ruokia, joita ei varmasti saa muualta koko Oulun seudulta", yrittäjä lupaa

Kolmas pit­se­ria Li­min­kaan – "Myö­hem­min lis­tal­lem­me tulee ruokia, joita ei var­mas­ti saa muualta koko Oulun seu­dul­ta", yrit­tä­jä lupaa

12.03.2022 15:00
Tilaajille
Kirsi avasi ekokampaamon Temmekselle – "Kun irtisanouduin, tuntui että kaikki mahdollisuudet ovat nyt auki"

Kirsi avasi eko­kam­paa­mon Tem­mek­sel­le – "Kun ir­ti­sa­nou­duin, tuntui että kaikki mah­dol­li­suu­det ovat nyt auki"

25.02.2022 06:00
Tilaajille
Trendikkäin luksustuote arkeen on nyt ulkoporeallas –"Allas on myös sellainen, mihin ei tuoda puhelinta"

Tren­dik­käin luk­sus­tuo­te arkeen on nyt ul­ko­po­re­al­las –"Allas on myös sel­lai­nen, mihin ei tuoda pu­he­lin­ta"

04.02.2022 18:00
Tilaajille
Lumijoen uudessa kivijalkakaupassa käy painokone kuumana–"Nyt aikuisena jo uskaltaa tehdä mitä haluaa"

Lu­mi­joen uudessa ki­vi­jal­ka­kau­pas­sa käy pai­no­ko­ne kuu­ma­na–"­Nyt ai­kui­se­na jo us­kal­taa tehdä mitä haluaa"

21.01.2022 18:00
Tilaajille
Viime vuonna alkanut koronapandemia ei näy vielä lakeuden yritysten lopettamistilastoissa, ja uusia yrityksiä perustetaan edelleen – esimerkiksi Hailuodossa viime vuosi oli ennätyksellinen yritysten perustamisten osalta

Viime vuonna alkanut ko­ro­na­pan­de­mia ei näy vielä la­keu­den yri­tys­ten lo­pet­ta­mis­ti­las­tois­sa, ja uusia yri­tyk­siä pe­rus­te­taan edel­leen – esi­mer­kik­si Hai­luo­dos­sa viime vuosi oli en­nä­tyk­sel­li­nen yri­tys­ten pe­rus­ta­mis­ten osalta

29.01.2021 13:00
Tilaajille
Maatalouskauppa Lantmännen Agro siirtyy Oulusta Liminkaan – V-P Tolonen Oy:lle Ankkurilahden piikkipaikalle liki 4 000 neliön myymälä-, korjaamo- ja varastotilat

Maa­ta­lous­kaup­pa Lant­män­nen Agro siirtyy Oulusta Li­min­kaan – V-P Tolonen Oy:lle Ank­ku­ri­lah­den piik­ki­pai­kal­le liki 4 000 neliön myy­mä­lä-, kor­jaa­mo- ja va­ras­to­ti­lat

08.12.2020 10:57
Tilaajille