Koulut: Mitä Kempele sai 35 mil­joo­nal­la eu­rol­la?

Vaalikone: Kuka on sinun pre­si­dent­tieh­dok­kaa­si? Testaa Ran­ta­la­keu­den vaa­li­ko­ne!

Nimitykset: Ran­ta­la­keu­den uusi pää­toi­mit­ta­ja on valittu

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talous
Kuukausi
Vuoden 2024 verokortit ilmestyvät ensimmäisille asiakkaille OmaVeroon – tammikuussa käytetään vielä tämän vuoden verokorttia

Vuoden 2024 ve­ro­kor­tit il­mes­ty­vät en­sim­mäi­sil­le asiak­kail­le Oma­Ve­roon – tam­mi­kuus­sa käy­te­tään vielä tämän vuoden ve­ro­kort­tia

30.11.2023 10:00
Tilaajille
Hailuodon kirkollisveroa ei nosteta – kirkon remonttiin aiotaan ottaa lainaa ensi vuonna

Hai­luo­don kir­kol­lis­ve­roa ei nosteta – kirkon re­mont­tiin aiotaan ottaa lainaa ensi vuonna

30.11.2023 06:00
Tilaajille
Lumijoki käynnistää yt-neuvottelut joulukuun puolivälissä – talousarvio tällä hetkellä 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen

Lu­mi­jo­ki käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä – ­ta­lou­sar­vio tällä het­kel­lä 1,5 mil­joo­naa euroa ali­jää­mäi­nen

28.11.2023 15:00 1
Tilaajille
Kamrockin louhossuunnitelmat huolestuttavat Limingassa – "Kuka haluaa poimia kivipölyn peitossa olevia marjoja?"

Kam­roc­kin lou­hos­suun­ni­tel­mat huo­les­tut­ta­vat Li­min­gas­sa – "Kuka haluaa poimia ki­vi­pö­lyn pei­tos­sa olevia mar­jo­ja?"

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Tyhjänpanttina seisovaan Oritkarin terminaaliin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siir­tyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

Tyh­jän­pant­ti­na sei­so­vaan Orit­ka­rin ter­mi­naa­liin eloa: Trai­le­rit ja kontit voivat kohta siirtyä ku­mi­pyö­ril­tä rai­teil­le Oulun ja Hel­sin­gin välillä

22.11.2023 12:00
Tilaajille
Sanna kirjoittaa pahanpäivänvarasta: "Kerran viikossa tapahtunut reissu kirkonkylälle on ollut odotettu kohokohta, nyt se on muisto vain"
Kolumni

Sanna kir­joit­taa pa­han­päi­vän­va­ras­ta: "Kerran vii­kos­sa ta­pah­tu­nut reissu kir­kon­ky­läl­le on ollut odo­tet­tu ko­ho­koh­ta, nyt se on muisto vain"

21.11.2023 09:00
Tilaajille
Kävimme Oulunsalon perinteisillä joulumarkkinoilla: Sata myyntikojua ja valtava määrä ihmisiä takaavat tunnelman

Kävimme Ou­lun­sa­lon pe­rin­tei­sil­lä jou­lu­mark­ki­noil­la: Sata myyn­ti­ko­jua ja valtava määrä ihmisiä ta­kaa­vat tun­nel­man

19.11.2023 13:05
Tilaajille
Oomi panostaa lisää aurinkovoimapuistoihin – isoja aurinkovoimaloita on tulossa kovasti lisää

Oomi pa­nos­taa lisää au­rin­ko­voi­ma­puis­toi­hin – isoja au­rin­ko­voi­ma­loi­ta on tulossa kovasti lisää

18.11.2023 13:00
Tilaajille
Kamrock Oy:n Rantakylään suunnitteleman louhoksen ympäristölupahakemus uudelleen nähtäville – hakemusta on täydennetty luonto- ja meluselvityksillä

Kamrock Oy:n Ran­ta­ky­lään suun­nit­te­le­man lou­hok­sen ym­pä­ris­tö­lu­pa­ha­ke­mus uu­del­leen näh­tä­vil­le – ha­ke­mus­ta on täy­den­net­ty luonto- ja me­lu­sel­vi­tyk­sil­lä

17.11.2023 14:49 1
Tilaajille
Rikolliset kalastelevat OP:n tunnuksia tekstiviesteillä ja sähköposteilla – tällaisia huijauksia liikkuu juuri nyt

Ri­kol­li­set ka­las­te­le­vat OP:n tun­nuk­sia teks­ti­vies­teil­lä ja säh­kö­pos­teil­la – täl­lai­sia hui­jauk­sia liikkuu juuri nyt

16.11.2023 15:00
Unelma Luotsihotellista muuttui selviytymistaisteluksi – Yli kolme vuotta sairaskohtauksensa jälkeen Timo muuttaa takaisin kotiin Annen luo

Unelma Luot­si­ho­tel­lis­ta muuttui sel­viy­ty­mis­tais­te­luk­si – Yli kolme vuotta sai­ras­koh­tauk­sen­sa jälkeen Timo muuttaa ta­kai­sin kotiin Annen luo

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Tällaisia ovat Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutettujen ja Oulun vaalipiirin kansanedustajien verotiedot – katso listat

Täl­lai­sia ovat Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­tet­tu­jen ja Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jien ve­ro­tie­dot – katso listat

11.11.2023 13:00
Tilaajille
Facebookista ja Instagramista tuli tarjolle maksulliset versiot – maksamalla pääsee eroon mainoksista

Fa­ce­boo­kis­ta ja Ins­ta­gra­mis­ta tuli tar­jol­le mak­sul­li­set versiot – mak­sa­mal­la pääsee eroon mai­nok­sis­ta

10.11.2023 15:00
Tilaajille
Näin tienasivat Pohteen johtajat vuonna 2022 – Lue tästä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin virkakunnan verotietoja

Näin tie­na­si­vat Pohteen joh­ta­jat vuonna 2022 – Lue tästä Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin vir­ka­kun­nan ve­ro­tie­to­ja

09.11.2023 15:30
Tilaajille
Lähes miljoonan tienannut kempeleläinen Juha Sipilä ex-pääministereiden ylivoimainen tulokuningas

Lähes mil­joo­nan tie­nan­nut kem­pe­le­läi­nen Juha Sipilä ex-pää­mi­nis­te­rei­den yli­voi­mai­nen tu­lo­ku­nin­gas

09.11.2023 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Naiset kaukana tulokärjestä – Pohjois-Pohjanmaalla sadan eniten ansainneen listalta löytyy vain kymmenen naista

Naiset kaukana tu­lo­kär­jes­tä – Poh­jois-Poh­jan­maal­la sadan eniten an­sain­neen lis­tal­ta löytyy vain kym­me­nen naista

08.11.2023 14:50
Tilaajille
Jorma Takanen on Pohjois-Pohjanmaan ylivoimainen tulokärki – yhteensä verotettavaa kertyi yli 23 miljoonan euron edestä

Jorma Takanen on Poh­jois-Poh­jan­maan yli­voi­mai­nen tu­lo­kär­ki – yh­teen­sä ve­ro­tet­ta­vaa kertyi yli 23 mil­joo­nan euron edestä

08.11.2023 10:47
Tilaajille
Kirkonkylän vanhasta koulusta jätetty 2 500 euron ostotarjous hyväksyttiin

Kir­kon­ky­län van­has­ta kou­lus­ta jätetty 2 500 euron os­to­tar­jous hy­väk­syt­tiin

08.11.2023 16:13
Tilaajille
Haluaisitko ostaa yhden Nahkurin? Kiireisintä olisi korjata arvorakennuksen katto ja muotoilla kallistukset – hätäensiapua aiotaan antaa, mutta isoihin remontteihin ei ole varaa

Ha­luai­sit­ko ostaa yhden Nah­ku­rin? Kii­rei­sin­tä olisi korjata ar­vo­ra­ken­nuk­sen katto ja muo­toil­la kal­lis­tuk­set – hä­tä­en­si­apua aiotaan antaa, mutta isoihin re­mont­tei­hin ei ole varaa

07.11.2023 09:48 2
Tilaajille
Miksi konkurssien määrä on kasvanut Pohjois-Pohjanmaalla vähemmän kuin muualla Suomessa? Marjo Kolehmainen löytää taustalta 3 syytä

Miksi kon­kurs­sien määrä on kas­va­nut Poh­jois-Poh­jan­maal­la vä­hem­män kuin muualla Suo­mes­sa? Marjo Ko­leh­mai­nen löytää taus­tal­ta 3 syytä

04.11.2023 13:00
Tilaajille