Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

tilinpäätös
Kempeleen valtuusto hyväksyi tivolin parkkipaikan rakentamiseen lisärahoituksen, vaikka tyylipisteitä ei jaettukaan – harrastamisen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

Kem­pe­leen val­tuus­to hy­väk­syi tivolin park­ki­pai­kan ra­ken­ta­mi­seen li­sä­ra­hoi­tuk­sen, vaikka tyy­li­pis­tei­tä ei jaet­tu­kaan – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli jatkuu noin sadan kerhon voimin

22.05.2023 22:10
Tilaajille
Hailuodon tilinpäätös reilusti plussalle – nollatavoite ylitettiin

Hai­luo­don ti­lin­pää­tös rei­lus­ti plus­sal­le – nol­la­ta­voi­te yli­tet­tiin

28.03.2023 16:01 1
Tilaajille
Tyrnävän viime vuoden tulos kipusi yli puoli miljoonaa plussalle - neljäs ylijäämäinen vuosi peräjälkeen

Tyr­nä­vän viime vuoden tulos kipusi yli puoli mil­joo­naa plus­sal­le - neljäs yli­jää­mäi­nen vuosi pe­rä­jäl­keen

25.03.2023 11:25
Tilaajille
Erja tekee tilinpäätöstä viime vuodesta: Seurakunnalla oli paljon täitä ja haasteita, mutta hyvä syke ja sitoutuminen säilyivät
Kolumni

Erja tekee ti­lin­pää­tös­tä viime vuo­des­ta: Seu­ra­kun­nal­la oli paljon täitä ja haas­tei­ta, mutta hyvä syke ja si­tou­tu­mi­nen säi­lyi­vät

22.03.2023 06:00
Tilaajille
Limingan tilinpäätös: Ylijäämätilille 1,3 miljoonaa euroa ja lainakanta pieneni 2,8 miljoonalla eurolla

Li­min­gan ti­lin­pää­tös: Yli­jää­mä­ti­lil­le 1,3 mil­joo­naa euroa ja lai­na­kan­ta pieneni 2,8 mil­joo­nal­la eurolla

21.03.2023 17:36
Tilaajille
Selittävätkö erikoissairaanhoidon kasvaneet kulut miljoonan euron eroa Lumijoen talousarvion ja tilinpäätöksen välillä, kysyy Jouni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se­lit­tä­vät­kö eri­kois­sai­raan­hoi­don kas­va­neet kulut mil­joo­nan euron eroa Lu­mi­joen ta­lous­ar­vion ja ti­lin­pää­tök­sen vä­lil­lä, kysyy Jouni

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Talouden tasapainotustyöryhmä aloittaa Lumijoella työnsä maaliskuun lopulla – "Paniikkia ei ole"

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tus­työ­ryh­mä aloit­taa Lu­mi­joel­la työnsä maa­lis­kuun lopulla – "Pa­niik­kia ei ole"

04.03.2023 06:00
Tilaajille
Erikoissairaanhoitoon iso summa: Limingan viime vuoden palvelutuotannosta liki 2,7 miljoonan euron talousarvioylitykset – silti tilinpäätös päätymässä plussalle

Eri­kois­sai­raan­hoi­toon iso summa: Li­min­gan viime vuoden pal­ve­lu­tuo­tan­nos­ta liki 2,7 mil­joo­nan euron ta­lous­ar­vio­yli­tyk­set – silti ti­lin­pää­tös pää­ty­mäs­sä plus­sal­le

01.03.2023 13:00
Tilaajille
Lumijoen talous kääntyi päälaelleen – "Tilanne näyttää tällä hetkellä huolestuttavalta", toteaa kunnanjohtaja

Lu­mi­joen talous kääntyi pää­lael­leen – "Ti­lan­ne näyttää tällä het­kel­lä huo­les­tut­ta­val­ta", toteaa kun­nan­joh­ta­ja

01.03.2023 09:00 5
Tilaajille
Lumijoen seurakunta plussalle – taloudellinen tilanne on vakaa, mutta tulevaisuus huolestuttaa

Lu­mi­joen seu­ra­kun­ta plus­sal­le – ­ta­lou­del­li­nen tilanne on vakaa, mutta tu­le­vai­suus huo­les­tut­taa

23.06.2022 10:00
Tilaajille
Kempeleen tilinpäätös hymyilytti talouspäällikköä – verotulot kasvavat kohisten

Kem­pe­leen ti­lin­pää­tös hy­myi­lyt­ti ta­lous­pääl­lik­köä – ­ve­ro­tu­lot kas­va­vat ko­his­ten

20.06.2022 19:00
Tilaajille
Kunnan talous huoletti Hailuodon valtuutettuja: "Yritysmittareilla mitattuna olimme viime vuoden lopulla konkurssikypsän yrityksen luokassa", sanoi Maarit

Kunnan talous huo­let­ti Hai­luo­don val­tuu­tet­tu­ja: "Y­ri­tys­mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na olimme viime vuoden lopulla kon­kurs­si­kyp­sän yri­tyk­sen luo­kas­sa", sanoi Maarit

15.06.2022 15:55
Tilaajille
Vanhat kiinteistöinvestoinnit vievät Kempeleen seurakunnan tilinpäätöstä roimasti miinukselle:  "Päätettiin tehdä poistot kertarysäyksellä", sanoo talousjohtaja Anneli Salo

Vanhat kiin­teis­tö­in­ves­toin­nit vievät Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan ti­lin­pää­tös­tä roi­mas­ti mii­nuk­sel­le: "Pää­tet­tiin tehdä poistot ker­ta­ry­säyk­sel­lä", sanoo ta­lous­joh­ta­ja Anneli Salo

11.05.2022 06:01
Tilaajille
Kempeleelle viime vuodelta mallikas miljoonatulos – verotuloja kertynyt hyvin ja valtio antoi koronatukea

Kem­pe­leel­le viime vuo­del­ta mal­li­kas mil­joo­na­tu­los – ve­ro­tu­lo­ja ker­ty­nyt hyvin ja valtio antoi ko­ro­na­tu­kea

29.03.2022 09:00
Tilaajille
Tyrnävän tilinpäätös taas plussalle – viime vuoden sote-palveluissa ylityksiä vielä runsaat 240 000 euroa

Tyr­nä­vän ti­lin­pää­tös taas plus­sal­le – viime vuoden sote-pal­ve­luis­sa yli­tyk­siä vielä runsaat 240 000 euroa

24.03.2022 14:05
Tilaajille
Maanantaina Lumijoen tilinpäätöstä käsittelee valtuusto – yli 0,3 miljoonan euron ylijäämästä osa käytetään päiväkodin rakentamiseen

Maa­nan­tai­na Lu­mi­joen ti­lin­pää­tös­tä kä­sit­te­lee val­tuus­to – yli 0,3 mil­joo­nan euron yli­jää­mäs­tä osa käy­te­tään päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­seen

24.03.2022 09:00
Tilaajille
Liminka teki hyvän tuloksen viime vuodelta – 8,4 miljoonaa euroa ylijäämää kuluu muun muassa investointivarauksiin

Liminka teki hyvän tu­lok­sen viime vuo­del­ta – 8,4 mil­joo­naa euroa yli­jää­mää kuluu muun muassa in­ves­toin­ti­va­rauk­siin

30.03.2021 12:06
Tilaajille
Hailuodon tilinpäätös liki budjetissa – tulos poistojen jälkeen miinuksella pari tuhatta euroa

Hai­luo­don ti­lin­pää­tös liki bud­je­tis­sa – tulos pois­to­jen jälkeen mii­nuk­sel­la pari tuhatta euroa

24.03.2021 11:58
Tilaajille
Tonttujen tilinpäätös  erikoisesta vuodesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tont­tu­jen ti­lin­pää­tös eri­koi­ses­ta vuo­des­ta

09.02.2021 17:21
Tilaajille