Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lakeuden EKO
Liminka esittää lisää henkilöresurssia Lakeuden EKOlle, koska nykyisellään toiminta on liian haavoittuvaista ja työtä riittää

Liminka esittää lisää hen­ki­lö­re­surs­sia La­keu­den EKOlle, koska ny­kyi­sel­lään toi­min­ta on liian haa­voit­tu­vais­ta ja työtä riittää

15.08.2023 16:08
Tilaajille
Taloyhtiöiden pakkausjätekuljetukset siirtyvät kunnan kilpailutettavaksi – "Hintojen pitäisi pikemmin laskea kuin nousta"

Ta­lo­yh­tiöi­den pak­kaus­jä­te­kul­je­tuk­set siir­ty­vät kunnan kil­pai­lu­tet­ta­vak­si – "Hin­to­jen pitäisi pi­kem­min laskea kuin nousta"

05.05.2023 06:00
Tilaajille
Kuraattoriaikaa on joutunut odottamaan jopa puoli vuotta – tyrnäväläisvaltuutetut toivoivat viestin kulkeutuvan Pohteen aluevaltuustolle

Ku­raat­to­ri­ai­kaa on jou­tu­nut odot­ta­maan jopa puoli vuotta – ­tyr­nä­vä­läis­val­tuu­te­tut toi­voi­vat viestin kul­keu­tu­van Pohteen alue­val­tuus­tol­le

25.04.2023 13:54
Tilaajille
Limingan ja Tyrnävän jätehuoltoviranomaisen tilinpäätös yli 80 000 euroa miinuksella – oikeuden päätös Kiertokaari Oy:lle määrätystä laskusta tuli kalliiksi

Li­min­gan ja Tyr­nä­vän jä­te­huol­to­vi­ran­omai­sen ti­lin­pää­tös yli 80 000 euroa mii­nuk­sel­la – oi­keu­den päätös Kier­to­kaa­ri Oy:lle mää­rä­tys­tä las­kus­ta tuli kal­liik­si

22.02.2023 11:00 1
Tilaajille
Lakeuden EKOn uusi ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen kertoo niksit biojätteen kierrätykseen –"Biojätteen kierrättämisellä parannetaan poltettavan jätteen laatua"

La­keu­den EKOn uusi ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Tanja Sark­ki­nen kertoo niksit bio­jät­teen kier­rä­tyk­seen –"­Bio­jät­teen kier­rät­tä­mi­sel­lä pa­ran­ne­taan pol­tet­ta­van jätteen laatua"

05.10.2022 06:00
Tilaajille
Lakeuden EKO:n alueella komposteista on voinut ilmoittaa jo useamman vuoden – keittiöjätteiden omatoimisesta biokompostoinnista on ilmoitettava viimeistään ensi vuoden alussa

La­keu­den EKO:n alueel­la kom­pos­teis­ta on voinut il­moit­taa jo useam­man vuoden – keit­tiö­jät­tei­den oma­toi­mi­ses­ta bio­kom­pos­toin­nis­ta on il­moi­tet­ta­va vii­meis­tään ensi vuoden alussa

06.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Katso video ja kuvat: Yleisö pääsi todistamaan miten helposti henkilöauto antaa periksi 70 tonnia painavan maansiirtokoneen alla – Ekokorttelin kierrätyspäivä sai väen liikkeelle

Katso video ja kuvat: Yleisö pääsi to­dis­ta­maan miten hel­pos­ti hen­ki­lö­au­to antaa periksi 70 tonnia pai­na­van maan­siir­to­ko­neen alla – Eko­kort­te­lin kier­rä­tys­päi­vä sai väen liik­keel­le

21.05.2022 15:19
Tilaajille
Volkkarilla ja Renaultilla ei ollut mahdollisuuksia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Limingan Ekokorttelin tapahtumapäivästä

Volk­ka­ril­la ja Re­naul­til­la ei ollut mah­dol­li­suuk­sia 70 tonnin jättiä vastaan – katso video Li­min­gan Eko­kort­te­lin ta­pah­tu­ma­päi­väs­tä

21.05.2022 14:14 1
Tilaajille
Tulopohja kestämätön ja painetta jätemaksun nostamiseen on – nykyisillä jätemaksuilla ei kateta jätelain tulevia vaatimuksia esimerkiksi tekstiilijätteen keräyksen osalta

Tu­lo­poh­ja kes­tä­mä­tön ja pai­net­ta jä­te­mak­sun nos­ta­mi­seen on – ny­kyi­sil­lä jä­te­mak­suil­la ei kateta jä­te­lain tulevia vaa­ti­muk­sia esi­mer­kik­si teks­tii­li­jät­teen ke­räyk­sen osalta

16.03.2022 15:00
Tilaajille
Perusmaksulla kaikki mukaan? Jätevapaamatkustajia on yllättävän paljon
Kolumni

Pe­rus­mak­sul­la kaikki mukaan? Jä­te­va­paa­mat­kus­ta­jia on yl­lät­tä­vän paljon

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Limingan lajitteluasemalla käy koko ajan kovempi kuhina – asiakkaatkin löytävät jo uusvanhaan paikkaan, mutta alueen rakentaminen on vielä kesken

Li­min­gan la­jit­te­lu­ase­mal­la käy koko ajan kovempi kuhina – asiak­kaat­kin löy­tä­vät jo uus­van­haan paik­kaan, mutta alueen ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken

12.01.2022 06:00
Tilaajille
Mikä mättää tässä kuvassa? Lakeuden EKO:n ympäristösuunnittelija Pihla Hasan ihmettelee ihmisten toimintaa: "Raukkis maksattaa muilla omat jätteensä"

Mikä mättää tässä ku­vas­sa? La­keu­den EKO:n ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­li­ja Pihla Hasan ih­met­te­lee ih­mis­ten toi­min­taa: "Rauk­kis mak­sat­taa muilla omat jät­teen­sä"

16.11.2021 15:00
Biojätteet kiertoon -kampanja käynnistyy myös Limingassa ja Tyrnävällä: erilliskeräyksen voi järjestää yhdessä naapureiden kanssa

Bio­jät­teet kier­toon -kam­pan­ja käyn­nis­tyy myös Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä: eril­lis­ke­räyk­sen voi jär­jes­tää yhdessä naa­pu­rei­den kanssa

25.02.2021 11:26
Tilaajille
Kiertokaari Oy vei ulosottopäätöksen käräjille, mutta Oulun käräjäoikeus totesi Lakeuden EKO:n liki 56 000 euron laskun täytääntöönpanosta tehdyn päätöksen olevan laillinen

Kier­to­kaa­ri Oy vei ulos­ot­to­pää­tök­sen kä­rä­jil­le, mutta Oulun kä­rä­jä­oi­keus totesi La­keu­den EKO:n liki 56 000 euron laskun täy­tään­töön­pa­nos­ta tehdyn pää­tök­sen olevan lail­li­nen

19.10.2020 15:14
Tilaajille