Lakeuden EKO
Kiertokaari Oy vei ulosottopäätöksen käräjille, mutta Oulun käräjäoikeus totesi Lakeuden EKO:n liki 56 000 euron laskun täytääntöönpanosta tehdyn päätöksen olevan laillinen

Kier­to­kaa­ri Oy vei ulos­ot­to­pää­tök­sen kä­rä­jil­le, mutta Oulun kä­rä­jä­oi­keus totesi La­keu­den EKO:n liki 56 000 euron laskun täy­tään­töön­pa­nos­ta tehdyn pää­tök­sen olevan lail­li­nen

19.10.2020 15:14 0
Tilaajille