Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

sote
Sote-uudistuksen uudistus on kipeä päätös, kirjoittaa tyrnäväläinen Heidi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote-uu­dis­tuk­sen uu­dis­tus on kipeä päätös, kir­joit­taa tyr­nä­vä­läi­nen Heidi

13.11.2023 18:04
Tilaajille
Asko miettii, oliko sote-uudistus vain askel kuntaliitoksille?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asko miet­tii, oliko sote-uu­dis­tus vain askel kun­ta­lii­tok­sil­le?

13.11.2023 15:00
Tilaajille
Oulunsalolaislääkäri Jukka Juntunen, 42, rakensi stetoskoopin, jolla voi kuunnella Sodankylässä olevan potilaan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lääkäri–hoitaja -malli

Ou­lun­sa­lo­lais­lää­kä­ri Jukka Jun­tu­nen, 42, rakensi ste­tos­koo­pin, jolla voi kuun­nel­la So­dan­ky­läs­sä olevan po­ti­laan sydäntä – Näin toimii paljon puhuttu lää­kä­ri–­hoi­ta­ja -malli

06.11.2023 11:00
Tilaajille
Ratkeavatko Pohteen ongelmat mallilla, jossa hoitaja toimii lääkärin silminä ja käsinä? Ministeri Kaisa Juuso muistuttaa, että tulevaisuudessa hoitoa haetaan jopa ulkomailta

Rat­kea­vat­ko Pohteen on­gel­mat mal­lil­la, jossa hoitaja toimii lää­kä­rin silminä ja käsinä? Mi­nis­te­ri Kaisa Juuso muis­tut­taa, että tu­le­vai­suu­des­sa hoitoa haetaan jopa ul­ko­mail­ta

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Hanna-Leena muistuttaa valtaosan eläkeläisistä kituuttavan pienillä tuloilla ja tuumaa vihreille: "Ei todellakaan näin!"
Kolumni

Han­na-Lee­na muis­tut­taa val­ta­osan elä­ke­läi­sis­tä ki­tuut­ta­van pie­nil­lä tu­loil­la ja tuumaa vih­reil­le: "Ei to­del­la­kaan näin!"

31.10.2023 06:56
Pohteen sopeuttamistoimet näkyisivät myös lakeudella – Lumijoen uutta sote-keskusta ei otettaisi edes käyttöön
Pääkirjoitus

Pohteen so­peut­ta­mis­toi­met nä­kyi­si­vät myös la­keu­del­la – Lu­mi­joen uutta sote-kes­kus­ta ei otet­tai­si edes käyt­töön

25.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Nykyisin tiukkaa sote-palvelujen järjestämisessä? 1700-luvulla yksi lääkäri huolehti koko Pohjois-Pohjanmaasta
Kolumni

Ny­kyi­sin tiukkaa sote-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä? 1700-lu­vul­la yksi lääkäri huo­leh­ti koko Poh­jois-Poh­jan­maas­ta

27.09.2023 06:13
Tilaajille
Kunnan rooli kuntalaisten hyvinvoinnin rakentaja korostuu: "Paikallista yhteisöllisyyttä on se, että kuntalaiset toimivat yhteisen hyvän eteen"
Kolumni

Kunnan rooli kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin ra­ken­ta­ja ko­ros­tuu: "Pai­kal­lis­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä on se, että kun­ta­lai­set toi­mi­vat yh­tei­sen hyvän eteen"

07.02.2023 17:26
Hyvinvointialueella joudutaan sopeuttamaan toimintaa jo ensimmäisenä vuonna: "Toivottavasti keinona ei ole pelkkä säästöhöylän käyttö", huomauttaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueel­la jou­du­taan so­peut­ta­maan toi­min­taa jo en­sim­mäi­se­nä vuonna: "Toi­vot­ta­vas­ti keinona ei ole pelkkä sääs­tö­höy­län käyt­tö", huo­maut­taa pää­toi­mit­ta­ja

04.05.2022 05:47
Tilaajille
Vastuu on kasvanut, palkka ei – Päivin nettopalkka vajaat 1 700 euroa: "Tytär tokaisi kerran minulle, että eihän tuolla elä"

Vastuu on kas­va­nut, palkka ei – Päivin net­to­palk­ka vajaat 1 700 euroa: "Tytär tokaisi kerran mi­nul­le, että eihän tuolla elä"

05.04.2022 06:17
Tilaajille
Limingassa ollaan valmiita neuvotteluiden nopeaan käynnistämiseen Lumijoen kanssa: "Perjantai on kohtuu vapaa, silloin voidaan aloittaa", toteaa kunnanjohtaja Pekka Rajala

Li­min­gas­sa ollaan val­mii­ta neu­vot­te­lui­den nopeaan käyn­nis­tä­mi­seen Lu­mi­joen kanssa: "Per­jan­tai on kohtuu vapaa, silloin voidaan aloit­taa", toteaa kun­nan­joh­ta­ja Pekka Rajala

25.01.2022 09:09
Tilaajille
Yrittäjäpohjainen perhelääkärimalli käyttöön – "Oulunsalo tarvitsee jatkossakin niin hammashoitolansa kuin terveysasemansa oulunsalolaisten lähiterveyspalveluiden turvaamiseksi"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yrit­tä­jä­poh­jai­nen per­he­lää­kä­ri­mal­li käyt­töön – "Ou­lun­sa­lo tar­vit­see jat­kos­sa­kin niin ham­mas­hoi­to­lan­sa kuin ter­veys­ase­man­sa ou­lun­sa­lo­lais­ten lä­hi­ter­veys­pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si"

25.11.2021 13:28
Tilaajille