Sosiaali- ja terveyspalvelut
Hammaslääkäri on jo löytynyt: Lumijoen ja Limingan lääkärineuvottelut jatkuvat ensi viikolla – samaan aikaan Lumijoki valmistelee kilpailutusta

Ham­mas­lää­kä­ri on jo löy­ty­nyt: Lu­mi­joen ja Li­min­gan lää­kä­ri­neu­vot­te­lut jat­ku­vat ensi vii­kol­la – ­sa­maan aikaan Lu­mi­jo­ki val­mis­te­lee kil­pai­lu­tus­ta

08.02.2022 17:00
Tilaajille
Lumijoki ei saanut yhtään tarjousta sote-ulkoistuksen jatkosta – kunnanhallitus pohtii tilannetta tänä iltana

Lu­mi­jo­ki ei saanut yhtään tar­jous­ta so­te-ul­kois­tuk­sen jat­kos­ta – kun­nan­hal­li­tus pohtii ti­lan­net­ta tänä iltana

17.01.2022 12:30 1
Tilaajille
Pekka ennustaa, että kun sote-uudistus etenee, tulevana syksynä taistellaan etupiireistä kyynärpäät koholla
Kolumni

Pekka en­nus­taa, että kun so­te-uu­dis­tus etenee, tu­le­va­na syksynä tais­tel­laan etu­pii­reis­tä kyy­när­päät koholla

25.08.2021 06:00
Lumijoen valtuusto käsittelee sosiaali- ja terveyspalvelujen jatkovaihtoehdot kevään aikana – maanantain kokouksessa asiasta käytiin vilkasta keskustelua: "Jos emme tee hyvää ratkaisua, on pelkona palvelujen karkaaminen kauemmas"

Lu­mi­joen val­tuus­to kä­sit­te­lee so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen jat­ko­vaih­to­eh­dot kevään aikana – maa­nan­tain ko­kouk­ses­sa asiasta käytiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua: "Jos emme tee hyvää rat­kai­sua, on pelkona pal­ve­lu­jen kar­kaa­mi­nen kauem­mas"

29.03.2021 21:15
Tilaajille