Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Työtaistelut
Postin tukilakko voi vaikuttaa Kaleva Median lehtien päiväjakeluun

Postin tu­ki­lak­ko voi vai­kut­taa Kaleva Median lehtien päi­vä­ja­ke­luun

14.02.2023 16:05
Rantalakeudenkin asiakaspalvelua ruuhkauttaneessa ICT-alan lakossa sopu – perjantaista alkaen asiakaspalvelumme palaa normaaliaikoihin

Ran­ta­la­keu­den­kin asia­kas­pal­ve­lua ruuh­kaut­ta­nees­sa ICT-alan lakossa sopu – ­per­jan­tais­ta alkaen asia­kas­pal­ve­lum­me palaa nor­maa­li­ai­koi­hin

09.06.2022 11:36
Maanantaina alkanut toinen ict-alan lakko vaikuttaa myös Rantalakeuden asiakaspalveluun, asiak­kai­ta pyydetään asioi­maan verkossa it­se­pal­ve­lun kautta

Maa­nan­tai­na alkanut toinen ict-alan lakko vai­kut­taa myös Ran­ta­la­keu­den asia­kas­pal­ve­luun, asiak­kai­ta pyy­de­tään asioi­maan ver­kos­sa it­se­pal­ve­lun kautta

11.05.2022 16:00
Tyrnäväläinen Tapani Tölli sovittelemaan kunta-alan työriitaa – työministeri Tuula Haataisen sovittelulautakunnassa yhdeksän jäsentä

Tyr­nä­vä­läi­nen Tapani Tölli so­vit­te­le­maan kun­ta-alan työ­rii­taa – työ­mi­nis­te­ri Tuula Haa­tai­sen so­vit­te­lu­lau­ta­kun­nas­sa yh­dek­sän jäsentä

11.04.2022 15:06
Tilaajille
Kaksipäiväinen kunta-alan lakko alkoi Oulussa – mukana tuhansia työntekijöitä, myös Oulunsalon koulut kiinni

Kak­si­päi­väi­nen kun­ta-alan lakko alkoi Oulussa – mukana tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä, myös Ou­lun­sa­lon koulut kiinni

06.04.2022 07:31
Tilaajille
Vastuu on kasvanut, palkka ei – Päivin nettopalkka vajaat 1 700 euroa: "Tytär tokaisi kerran minulle, että eihän tuolla elä"

Vastuu on kas­va­nut, palkka ei – Päivin net­to­palk­ka vajaat 1 700 euroa: "Tytär tokaisi kerran mi­nul­le, että eihän tuolla elä"

05.04.2022 06:17
Tilaajille
AKT:n lakko vaikuttaisi myös hiihtoloman lentoliikenteeseen – Finnair toivoo ratkaisun löytyvän sovitteluprosessissa

AKT:n lakko vai­kut­tai­si myös hiih­to­lo­man len­to­lii­ken­tee­seen – Finnair toivoo rat­kai­sun löy­ty­vän so­vit­te­lu­pro­ses­sis­sa

08.02.2022 07:57
Tilaajille
Siklaelementit Oy:n tehtailla pidetty lakko päättyi, työntekijät palasivat maanantaina töihin

Sik­lae­le­men­tit Oy:n teh­tail­la pidetty lakko päät­tyi, työn­te­ki­jät pa­la­si­vat maa­nan­tai­na töihin

01.02.2022 17:30
Tilaajille
Siklaelementtien Lasse Kaikkonen toivoo aitoa keskustelua – työkäsikirjalla ei ole tarkoitus polkea työntekijöiden oikeuksia

Sik­lae­le­ment­tien Lasse Kaik­ko­nen toivoo aitoa kes­kus­te­lua – työ­kä­si­kir­jal­la ei ole tar­koi­tus polkea työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sia

20.01.2022 17:15
Tilaajille
Lakkovahdit pysyvät Siklaelementit Oy:n tehtaan portilla – "Työantajalla on ratkaisun avaimet käsissään"

Lak­ko­vah­dit pysyvät Sik­lae­le­men­tit Oy:n tehtaan por­til­la – "Työan­ta­jal­la on rat­kai­sun avaimet kä­sis­sään"

19.01.2022 04:58
Tilaajille
Lakko alkoi rauhallisesti Siklaelementit Oy:n Limingan tehtaan portilla – "Ei tässä tappelemaan ole tarkoitus ryhtyä"

Lakko alkoi rau­hal­li­ses­ti Sik­lae­le­men­tit Oy:n Li­min­gan tehtaan por­til­la – "Ei tässä tap­pe­le­maan ole tar­koi­tus ryhtyä"

13.01.2022 07:28
Tilaajille
Siklaelementit Oy:n Limingan ja Rantsilan tehtailla alkaa lakko torstaiaamuna, mutta konsernin johto uskoo töiden jatkuvan – "Olemme saaneet vahvan viestin työntekijöiltä, että he tulevat töihin"

Sik­lae­le­men­tit Oy:n Li­min­gan ja Rant­si­lan teh­tail­la alkaa lakko tors­taiaa­mu­na, mutta kon­ser­nin johto uskoo töiden jat­ku­van – "Olemme saaneet vahvan viestin työn­te­ki­jöil­tä, että he tulevat töihin"

12.01.2022 18:13
Tilaajille
Tehy jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä viikolla

Tehy jatkaa ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­toa Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä vii­kol­la

27.09.2021 05:50
Tilaajille
Hoitajat jatkavat työtaistelutoimia Oysissa ja Oulaskankaalla – kiistakapulana yhä korotettu hälytysraha

Hoi­ta­jat jat­ka­vat työ­tais­te­lu­toi­mia Oysissa ja Ou­las­kan­kaal­la – kiis­ta­ka­pu­la­na yhä ko­ro­tet­tu hä­ly­tys­ra­ha

18.09.2021 18:52
Tilaajille
JHL:n ja Jytyn lakko sulki Oulunsalon liikuntakeskuksen – kaupunki toivoo, että perheet järjestäisivät loppuviikolle lapsen hoidon itse: "Poissaolopäivät hyvitetään asiakasmaksuissa"

JHL:n ja Jytyn lakko sulki Ou­lun­sa­lon lii­kun­ta­kes­kuk­sen – kau­pun­ki toivoo, että perheet jär­jes­täi­si­vät lop­pu­vii­kol­le lapsen hoidon itse: "Pois­sao­lo­päi­vät hy­vi­te­tään asia­kas­mak­suis­sa"

30.09.2020 06:20