Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Maakunnallinen Tsempparipalkinto Kempeleen elinkeinojohtaja Miia Marjaselle – "Olen kuullut pelkää positiivista"

Maa­kun­nal­li­nen Tsemp­pa­ri­pal­kin­to Kem­pe­leen elin­kei­no­joh­ta­ja Miia Mar­ja­sel­le – "Olen kuullut pelkää po­si­tii­vis­ta"

03.12.2022 19:00
Tilaajille
Liminkalainen Jussi Riikonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana – hallituksessa mukana myös kolme muuta lakeuden yrittäjää

Li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na – hal­li­tuk­ses­sa mukana myös kolme muuta la­keu­den yrit­tä­jää

04.11.2022 09:36
Tilaajille
Yritysten tilaratkaisut, sijoittuminen ja vetovoimatekijät puhuttivat yrittäjiä ja päättäjiä Tyrnävällä – "Turbulenssissa olevien yrittäjien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asiasta: kunnan elinkeinopolitiikasta"

Yri­tys­ten ti­la­rat­kai­sut, si­joit­tu­mi­nen ja ve­to­voi­ma­te­ki­jät pu­hut­ti­vat yrit­tä­jiä ja päät­tä­jiä Tyr­nä­väl­lä – "Tur­bu­lens­sis­sa olevien yrit­tä­jien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asias­ta: kunnan elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta"

14.10.2022 09:14
Tilaajille
Kempele sai tunnustusta Suomen Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä:  Kempeleen kunnassa tila- ja tonttiratkaisuihin löytyy yrittäjille nopeasti apua

Kempele sai tun­nus­tus­ta Suomen Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ri -ky­se­lys­sä: Kem­pe­leen kun­nas­sa tila- ja tont­ti­rat­kai­sui­hin löytyy yrit­tä­jil­le no­peas­ti apua

18.05.2022 16:15
"Nuoli osoitti vahvasti Tyrnävän suuntaan" – Tyrnävän Yrittäjät kisaa myös valtakunnallisesta yrittäjäpalkinnosta Suomen Yrittäjien Vaikuttajafoorumissa huhtikuussa

"Nuoli osoitti vah­vas­ti Tyr­nä­vän suun­taan" – Tyr­nä­vän Yrit­tä­jät kisaa myös val­ta­kun­nal­li­ses­ta yrit­tä­jä­pal­kin­nos­ta Suomen Yrit­tä­jien Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mis­sa huh­ti­kuus­sa

31.01.2022 18:00
Tilaajille
Onnea! Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden paikallisyhdistys löytyy Tyrnävältä

Onnea! Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien vuoden pai­kal­lis­yh­dis­tys löytyy Tyr­nä­väl­tä

18.01.2022 10:00
Vuoden yksinyrittäjä löytyi Limingasta – Miikka Kallioinen palkittiin Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa Kempeleessä tänään

Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä löytyi Li­min­gas­ta – ­Miik­ka Kal­lioi­nen pal­kit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­nal­li­ses­sa yrit­tä­jä­juh­las­sa Kem­pe­lees­sä tänään

04.12.2021 18:30
Tilaajille
" Sote-keskustelua seuratessani on tullut mieleeni, että mennäänkö tässä väärin päin. Ensin rakennetaan hallintomalli ja sitten katsotaan, sattuisiko se sopimaan asiakkaille", pohtiii Jussi
Kolumni

" ­So­te-kes­kus­te­lua seu­ra­tes­sa­ni on tullut mie­lee­ni, että men­nään­kö tässä väärin päin. Ensin ra­ken­ne­taan hal­lin­to­mal­li ja sitten kat­so­taan, sat­tui­si­ko se so­pi­maan asiak­kail­le", pohtiii Jussi

01.12.2021 15:57
Liminkalaiselle Onni Wiljami Kinnuselle maakunnallinen Vuoden yksinyrittäjä -palkinto: "Jos ovia aukeaa isojen poikien pelikentille, silloin yrityksessä varmasti työskentelee useampi henkilö"

Li­min­ka­lai­sel­le Onni Wiljami Kin­nu­sel­le maa­kun­nal­li­nen Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä -pal­kin­to: "Jos ovia aukeaa isojen poikien pe­li­ken­til­le, silloin yri­tyk­ses­sä var­mas­ti työs­ken­te­lee useampi hen­ki­lö"

04.12.2020 10:00
Liminkalainen Jussi Riikonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana

Li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na

30.10.2020 09:39
Jussi Riikonen pitää Suomen tilannetta huolestuttavana: "Työn tekeminen ja työllistäminen ovat tulossa yhä vaikeammaksi"
Kolumni

Jussi Rii­ko­nen pitää Suomen ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va­na: "Työn te­ke­mi­nen ja työl­lis­tä­mi­nen ovat tulossa yhä vai­keam­mak­si"

16.09.2020 06:00