Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
Liminkalaiselle Onni Wiljami Kinnuselle maakunnallinen Vuoden yksinyrittäjä -palkinto: "Jos ovia aukeaa isojen poikien pelikentille, silloin yrityksessä varmasti työskentelee useampi henkilö"

Li­min­ka­lai­sel­le Onni Wiljami Kin­nu­sel­le maa­kun­nal­li­nen Vuoden yk­sin­yrit­tä­jä -pal­kin­to: "Jos ovia aukeaa isojen poikien pe­li­ken­til­le, silloin yri­tyk­ses­sä var­mas­ti työs­ken­te­lee useampi hen­ki­lö"

04.12.2020 10:00
Liminkalainen Jussi Riikonen jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajana

Li­min­ka­lai­nen Jussi Rii­ko­nen jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na

30.10.2020 09:39
Jussi Riikonen pitää Suomen tilannetta huolestuttavana: "Työn tekeminen ja työllistäminen ovat tulossa yhä vaikeammaksi"
Kolumni Jussi Riikonen

Jussi Rii­ko­nen pitää Suomen ti­lan­net­ta huo­les­tut­ta­va­na: "Työn te­ke­mi­nen ja työl­lis­tä­mi­nen ovat tulossa yhä vai­keam­mak­si"

16.09.2020 06:00