Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Tyrnävän Yrittäjät ry
Harri Rauhanummi on Tyrnävän Vuoden yrittäjä: "Innovatiivinen yrittäjä, joka auttaa muita yrittäjiä menestymään"

Harri Rau­ha­num­mi on Tyr­nä­vän Vuoden yrit­tä­jä: "In­no­va­tii­vi­nen yrit­tä­jä, joka auttaa muita yrit­tä­jiä me­nes­ty­mään"

25.11.2022 20:30
Tilaajille
Yritysten tilaratkaisut, sijoittuminen ja vetovoimatekijät puhuttivat yrittäjiä ja päättäjiä Tyrnävällä – "Turbulenssissa olevien yrittäjien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asiasta: kunnan elinkeinopolitiikasta"

Yri­tys­ten ti­la­rat­kai­sut, si­joit­tu­mi­nen ja ve­to­voi­ma­te­ki­jät pu­hut­ti­vat yrit­tä­jiä ja päät­tä­jiä Tyr­nä­väl­lä – "Tur­bu­lens­sis­sa olevien yrit­tä­jien on voitava olla varmoja ainakin yhdestä asias­ta: kunnan elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta"

14.10.2022 09:14
Tilaajille
"Nuoli osoitti vahvasti Tyrnävän suuntaan" – Tyrnävän Yrittäjät kisaa myös valtakunnallisesta yrittäjäpalkinnosta Suomen Yrittäjien Vaikuttajafoorumissa huhtikuussa

"Nuoli osoitti vah­vas­ti Tyr­nä­vän suun­taan" – Tyr­nä­vän Yrit­tä­jät kisaa myös val­ta­kun­nal­li­ses­ta yrit­tä­jä­pal­kin­nos­ta Suomen Yrit­tä­jien Vai­kut­ta­ja­foo­ru­mis­sa huh­ti­kuus­sa

31.01.2022 18:00
Tilaajille
Onnea! Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden paikallisyhdistys löytyy Tyrnävältä

Onnea! Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jien vuoden pai­kal­lis­yh­dis­tys löytyy Tyr­nä­väl­tä

18.01.2022 10:00
Yrittäjä-Mikko Iloitsee: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän palveluiden monipuolistaminen ja yrityselämän mahdollistaminen on seuraava iso askel"
Kolumni

Yrit­tä­jä-Mik­ko Iloit­see: 100 jäsenen raja rikki! – "Kylän pal­ve­lui­den mo­ni­puo­lis­ta­mi­nen ja yri­tys­elä­män mah­dol­lis­ta­mi­nen on seu­raa­va iso askel"

01.12.2021 16:41
Tyrnäväläinen Olli on pitkän linjan ammattilainen liikenteenohjauksessa: "Kirjoittamaton sääntö on, että ajamme aina yhteen menoon 15-20 minuuttia ja pysähdymme sitten sivuun päästämään taakse kertyneen letkan ohi"

Tyr­nä­vä­läi­nen Olli on pitkän linjan am­mat­ti­lai­nen lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa: "Kir­joit­ta­ma­ton sääntö on, että ajamme aina yhteen menoon 15-20 mi­nuut­tia ja py­säh­dym­me sitten sivuun pääs­tä­mään taakse ker­ty­neen letkan ohi"

29.11.2020 12:00
Tilaajille
Hymyä kuin emojilla: Heli on palvellut tyrnäväläisiä jo 30 vuotta – Työ on lääkettä ja sitä tehdessä huolet unohtuvat

Hymyä kuin emo­jil­la: Heli on pal­vel­lut tyr­nä­vä­läi­siä jo 30 vuotta – Työ on lää­ket­tä ja sitä teh­des­sä huolet unoh­tu­vat

27.11.2020 19:00
Tilaajille
Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Kukkohovi: "Kehitysyhtiö mahdollistaisi toimintatapoja ja hankkeita, joita kunta ei tällä hetkellä pysty tekemään"
Kolumni

Tyr­nä­vän Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Mikko Kuk­ko­ho­vi: "Ke­hi­ty­syh­tiö mah­dol­lis­tai­si toi­min­ta­ta­po­ja ja hank­kei­ta, joita kunta ei tällä het­kel­lä pysty te­ke­mään"

27.11.2020 12:04
Tilaajille