Kempele: Lii­kun­ta­vä­li­ne­lai­naa­mos­ta saa lainata kir­jas­to­kor­til­la mo­ni­puo­lis­ta vä­li­neis­töä – il­mai­sek­si

Lakeuden historia: "Jä­sen­mak­su mää­ri­tel­tiin mai­to­lit­rois­sa" – Veijo muis­te­lee unoh­duk­siin jääneen jär­jes­tön his­to­riaa

Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Media
Henna pitää mielessä presidentin toiveen – ja antaa myös oman lupauksen
Pääkirjoitus

Henna pitää mie­les­sä pre­si­den­tin toiveen – ja antaa myös oman lu­pauk­sen

03.01.2024 11:00
Tilaajille
Päätoimittaja hyvästeltiin lauluin, lahjoin ja runomuotokuvin – "Hannu Krankka yhdisti alueita ja ihmisiä, ja niin on tehnyt Saulikin"

Pää­toi­mit­ta­ja hy­väs­tel­tiin lau­luin, lahjoin ja ru­no­muo­to­ku­vin – "­Han­nu Krankka yhdisti alueita ja ih­mi­siä, ja niin on tehnyt Sau­li­kin"

16.12.2023 17:10
Tilaajille
Pohjois-Suomen Journalistit: Journalismista pidettävä kiinni myös vaikeina aikoina
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­jois-Suo­men Jour­na­lis­tit: Jour­na­lis­mis­ta pi­det­tä­vä kiinni myös vai­kei­na aikoina

04.04.2023 20:28
Tilaajille
Kempeleen Zeppelinin parkkipaikan kaivosta tuli yli 31 miljoonaa näyttökertaa rohmunnut somehitti – videon arkkitehti: "Olen vain putkimies"

Kem­pe­leen Zep­pe­li­nin park­ki­pai­kan kai­vos­ta tuli yli 31 mil­joo­naa näyt­tö­ker­taa roh­mun­nut so­me­hit­ti – videon ark­ki­teh­ti: "Olen vain put­ki­mies"

05.02.2023 16:00
Tilaajille
Rantalakeuden ja Tupoksen mediakoulu-yhteistyö saa valtakunnallista näkyvyyttä – syksyllä valmistuu opas, yhteistyö esillä myös seminaarissa ja Suurilla Lehtipäivillä

Ran­ta­la­keu­den ja Tu­pok­sen me­dia­kou­lu-yh­teis­työ saa val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä – syk­syl­lä val­mis­tuu opas, yh­teis­työ esillä myös se­mi­naa­ris­sa ja Suu­ril­la Leh­ti­päi­vil­lä

12.09.2022 06:00
Sauli arvelee, että vaikka Rantalakeus menettää todennäköisesti yhden tilaajan, emme voi sulkea silmiämme
Kolumni

Sauli ar­ve­lee, että vaikka Ran­ta­la­keus me­net­tää to­den­nä­köi­ses­ti yhden ti­laa­jan, emme voi sulkea sil­miäm­me

16.03.2022 06:00
Tilaajille
Kaleva Media lopettaa paperin ostamisen Venäjältä, syynä maan hyökkäys Ukrainaan

Kaleva Media lo­pet­taa paperin os­ta­mi­sen Ve­nä­jäl­tä, syynä maan hyök­käys Uk­rai­naan

02.03.2022 19:21
"Pelon tavoite on saada ihmiset vakuuttuneiksi, että jokin uhkaa heidän hyvinvointiaan ja tulevaisuutta. Mitään ei ole niin helppoa myydä kuin pelon poistavaa ratkaisua", kirjoittaa kempeläinen Janne Malkamäki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pelon tavoite on saada ihmiset va­kuut­tu­neik­si, että jokin uhkaa heidän hy­vin­voin­tiaan ja tu­le­vai­suut­ta. Mitään ei ole niin helppoa myydä kuin pelon pois­ta­vaa rat­kai­sua", kir­joit­taa kem­pe­läi­nen Janne Mal­ka­mä­ki

24.11.2021 14:40
Tilaajille
"Onko medialla oikeus ajaa ihmisiä, uskontoja ja yrityksiä ajojahdin kohteeksi?", kysyy Tuomas Okkonen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Onko me­dial­la oikeus ajaa ih­mi­siä, us­kon­to­ja ja yri­tyk­siä ajo­jah­din koh­teek­si?", kysyy Tuomas Okkonen

21.09.2021 16:24
Tilaajille
Lastenkin ääni kuuluu mediaan: "Kouluilta on tullut koronavuoden aikana jonkin verran enemmän kyselyjä lupakäytännöistä"

Las­ten­kin ääni kuuluu me­diaan: "Kou­luil­ta on tullut ko­ro­na­vuo­den aikana jonkin verran enemmän ky­se­ly­jä lu­pa­käy­tän­nöis­tä"

12.05.2021 13:01
Tilaajille
Väitöstutkimus: Kun mediassa riidellään sudesta, oikeasti kysymys on maailmankatsomusten törmäyksestä

Väi­tös­tut­ki­mus: Kun me­dias­sa rii­del­lään su­des­ta, oi­keas­ti kysymys on maail­man­kat­so­mus­ten tör­mäyk­ses­tä

05.02.2021 11:31
Tilaajille
Lumijokinen Aku Ahlholm väittelee perjantaina Jyväskylän yliopistossa susiuutisista –äänessä ovat usein poliisi ja tutkija, mutta sävy on muuttunut vuosikymmenten aikana

Lu­mi­jo­ki­nen Aku Ahlholm väit­te­lee per­jan­tai­na Jy­väs­ky­län yli­opis­tos­sa su­si­uu­ti­sis­ta –ää­nes­sä ovat usein poliisi ja tut­ki­ja, mutta sävy on muut­tu­nut vuo­si­kym­men­ten aikana

02.02.2021 08:30
Tilaajille