Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Mediakasvatus
Näin Tupoksen nuorten verkkotoimitus työskenteli – yhdeksäsluokkalaiset tekivät runsaasti sisältöä Rantalakeuden verkkoon

Näin Tu­pok­sen nuorten verk­ko­toi­mi­tus työs­ken­te­li – yh­dek­säs­luok­ka­lai­set tekivät run­saas­ti si­säl­töä Ran­ta­la­keu­den verk­koon

11.02.2022 16:01
Päätoimittaja iloitsee mediakouluyhteistyöstä ja kannustaa kaikkia syventymään paikalliseen uutistarjontaan Uutisten viikon aikana ja sen jälkeen
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja iloit­see me­dia­kou­lu­yh­teis­työs­tä ja kan­nus­taa kaikkia sy­ven­ty­mään pai­kal­li­seen uu­tis­tar­jon­taan Uu­tis­ten viikon aikana ja sen jälkeen

02.02.2022 03:45
Tilaajille
Kuuntele uusi podcast!  Yhdeksäsluokkalaisten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tupoksessa pohditaan nuorten alkoholinkäyttöä, suhtautumista kannabikseen, metsästyksen eettisyyttä ja urheilun huumaa

Kuun­te­le uusi pod­cast!  Yh­dek­säs­luok­ka­lais­ten Kaisan, Joosen, Reetan ja Siirin voimin Tu­pok­ses­sa poh­di­taan nuorten al­ko­ho­lin­käyt­töä, suh­tau­tu­mis­ta kan­na­bik­seen, met­säs­tyk­sen eet­ti­syyt­tä ja ur­hei­lun huumaa

06.10.2021 18:30
Tilaajille
Lastenkin ääni kuuluu mediaan: "Kouluilta on tullut koronavuoden aikana jonkin verran enemmän kyselyjä lupakäytännöistä"

Las­ten­kin ääni kuuluu me­diaan: "Kou­luil­ta on tullut ko­ro­na­vuo­den aikana jonkin verran enemmän ky­se­ly­jä lu­pa­käy­tän­nöis­tä"

12.05.2021 13:01
Tilaajille
Kriittinen pohdinta on tärkeää, muistuttaa Tupoksen koulun yhdeksäsluokkalainen Selina Ahola
Kolumni

Kriit­ti­nen poh­din­ta on tär­keää, muis­tut­taa Tu­pok­sen koulun yh­dek­säs­luok­ka­lai­nen Selina Ahola

01.02.2021 06:00
Kirjaston merkitys on kasvanut poikkeusvuoden aikana – tämä kirja olisi sopiva synkän pandemian keskelle tuomaan iloa

Kir­jas­ton mer­ki­tys on kas­va­nut poik­keus­vuo­den aikana – tämä kirja olisi sopiva synkän pan­de­mian kes­kel­le tuomaan iloa

01.02.2021 06:00
Kuuntele podcast! Tupoksen Pressiklubi aloitti uudella kokoonpanolla: 15-vuotiaat Benjamin, Selina, Juho ja Saana pohtivat koulukiusaamista, koronarajoituksia ja Yhdysvaltojen presidenttipeliä

Kuun­te­le pod­cast! Tu­pok­sen Pres­si­klu­bi aloitti uudella ko­koon­pa­nol­la: 15-vuo­tiaat Ben­ja­min, Selina, Juho ja Saana poh­ti­vat kou­lu­kiu­saa­mis­ta, ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja Yh­dys­val­to­jen pre­si­dent­ti­pe­liä

08.10.2020 08:01