Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kempeleen Linnakangas
Ravintola, kuntosali, toimistotilaa, yritystiloja, sauna... – Ojan Rauta Areenan viereen rakentuva urheilutalo valmistuu jo syksyllä

Ra­vin­to­la, kun­to­sa­li, toi­mis­to­ti­laa, yri­tys­ti­lo­ja, sau­na... – Ojan Rauta Areenan viereen ra­ken­tu­va ur­hei­lu­ta­lo val­mis­tuu jo syk­syl­lä

02.02.2021 16:01
Tilaajille
Torstaina Kempeleen Linnakankaalle avautuva Sale on uuden kauppakonseptin mukainen – lisäksi pelisäännöt viereisen koulun kanssa on keskusteltu valmiiksi ja henkilökuntaa on koulutettu lasten ja nuorten oikeaoppiseen kohtaamiseen

Tors­tai­na Kem­pe­leen Lin­na­kan­kaal­le avau­tu­va Sale on uuden kaup­pa­kon­sep­tin mu­kai­nen – lisäksi pe­li­sään­nöt vie­rei­sen koulun kanssa on kes­kus­tel­tu val­miik­si ja hen­ki­lö­kun­taa on kou­lu­tet­tu lasten ja nuorten oi­kea­op­pi­seen koh­taa­mi­seen

12.01.2021 08:02
Tilaajille