Luonnonsuojelu
Antti Ylitalo suojeli kymmenen hehtaaria omia metsiään Limingassa ja jälkikasvukin piti päätöstä hyvänä – metsänomistajien suojeluinto on yllättänyt viranomaiset

Antti Ylitalo suojeli kym­me­nen heh­taa­ria omia met­siään Li­min­gas­sa ja jäl­ki­kas­vu­kin piti pää­tös­tä hyvänä – met­sän­omis­ta­jien suo­je­lu­in­to on yl­lät­tä­nyt vi­ran­omai­set

18.09.2021 19:00
Tilaajille
Antti Ylitalo metsäpalstallaan Limingassa

Antti Ylitalo met­sä­pals­tal­laan Li­min­gas­sa

18.09.2021 10:57
Liminkalainen Matti Nikkilä: "Onko perustuslaissamme tarkoin turvattu ihmisten yksityisen omaisuuden oikeus murentumassa suojelukiimaan?"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­ka­lai­nen Matti Nik­ki­lä: "Onko pe­rus­tus­lais­sam­me tarkoin tur­vat­tu ih­mis­ten yk­si­tyi­sen omai­suu­den oikeus mu­ren­tu­mas­sa suo­je­lu­kii­maan?"

19.03.2021 14:54
Tilaajille
Kansanedustaja Jenni Pitko ottaa kantaa petokeskusteluun ja nostaa esille ahman tilanteen: "Uhanalaisia lajejamme tulisikin ilman muuta suojella eikä metsästää"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Jenni Pitko ottaa kantaa pe­to­kes­kus­te­luun ja nostaa esille ahman ti­lan­teen: "U­ha­na­lai­sia la­je­jam­me tu­li­si­kin ilman muuta suo­jel­la eikä met­säs­tää"

08.12.2020 12:04