Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yhdistykset
Katso lista avustuksen saajista: Kempele tukee urheiluseurojen toimintaa 70 000 eurolla, järjestöille ja yhteisöille liki 30 000 euroa

Katso lista avus­tuk­sen saa­jis­ta: Kempele tukee ur­hei­lu­seu­ro­jen toi­min­taa 70 000 eu­rol­la, jär­jes­töil­le ja yh­tei­söil­le liki 30 000 euroa

13.06.2023 09:00
Tilaajille
Tyrnävä jakoi ison nipun avustuksia – yhteissumma yli 36 000 euroa

Tyrnävä jakoi ison nipun avus­tuk­sia – yh­teis­sum­ma yli 36 000 euroa

23.05.2023 13:00
Lumijoella oli tarjolla 5 000 euroa hyvinvointitapahtumiin, mutta hakemuksia tuli ajoissa vain  kolmella tonnilla

Lu­mi­joel­la oli tar­jol­la 5 000 euroa hy­vin­voin­ti­ta­pah­tu­miin, mutta ha­ke­muk­sia tuli ajoissa vain kol­mel­la ton­nil­la

19.03.2023 06:00
Tilaajille
Entäpä jos Tyrnävällä voisi vaeltaa virkistysreittiä kylältä kylälle? Temmesläisillä suunnitelmat ovat jo valmiina, muiden kylien suunnitelmia vielä odotellaan

Entäpä jos Tyr­nä­väl­lä voisi vaeltaa vir­kis­tys­reit­tiä kylältä ky­läl­le? Tem­mes­läi­sil­lä suun­ni­tel­mat ovat jo val­mii­na, muiden kylien suun­ni­tel­mia vielä odo­tel­laan

17.03.2023 11:57 1
Tilaajille
Yhteisötoiminnan avustuksia Oulunsalon alueen yhdistyksille yhteensä 7 103 euroa – Warjakkalaisille lohkesi isoin potti

Yh­tei­sö­toi­min­nan avus­tuk­sia Ou­lun­sa­lon alueen yh­dis­tyk­sil­le yh­teen­sä 7 103 euroa – War­jak­ka­lai­sil­le lohkesi isoin potti

03.03.2023 15:00
Tilaajille
Norsu etsintäkuuluttaa yhdistystoimijoita Jaksamisen jäljellä -hankkeeseen – Ilmoittaudu kokemusasiantuntijaksi!

Norsu et­sin­tä­kuu­lut­taa yh­dis­tys­toi­mi­joi­ta Jak­sa­mi­sen jäl­jel­lä -hank­kee­seen – Il­moit­tau­du ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­jak­si!

12.01.2023 11:00
Aelco luo taikapiiriä – Jyväskylässä toimintansa aloittanut yhdistys virittelee nyt esityksiään Hailuodossa

Aelco luo tai­ka­pii­riä – Jy­väs­ky­läs­sä toi­min­tan­sa aloit­ta­nut yh­dis­tys vi­rit­te­lee nyt esi­tyk­siään Hai­luo­dos­sa

26.09.2022 18:00
Tilaajille
Osuuskauppa Arinan lasten ja nuorten tukipotista euroja kahdelle lakeuden alueen seuralle – kaikkiaan tukea jaettiin 50 000 euroa

Osuus­kaup­pa Arinan lasten ja nuorten tu­ki­po­tis­ta euroja kah­del­le la­keu­den alueen seu­ral­le – kaik­kiaan tukea jaet­tiin 50 000 euroa

03.06.2022 15:00
Tilaajille
Katso kuvat: Tyrnävän rauhanyhdistys pääsi viimeinkin viettämään satavuotisjuhlaansa – " Ei kait siinä mitään, hyvin menee"

Katso kuvat: Tyr­nä­vän rau­han­yh­dis­tys pääsi vii­mein­kin viet­tä­mään sa­ta­vuo­tis­juh­laan­sa – " Ei kait siinä mitään, hyvin menee"

24.05.2022 09:00
Tilaajille
Paikallisuus, arki ja ihminen ovat asioita, joista kerrotaan paikallislehdissä – päätoimittajat kokoontuivat koronatauon jälkeen päätoimittajapäiville

Pai­kal­li­suus, arki ja ihminen ovat asioi­ta, joista ker­ro­taan pai­kal­lis­leh­dis­sä – pää­toi­mit­ta­jat ko­koon­tui­vat ko­ro­na­tauon jälkeen pää­toi­mit­ta­ja­päi­vil­le

09.04.2022 06:00
Tilaajille
Punaisen Ristin toiminnalle uutta buustia Limingassa – monenlaisia kursseja on jo käynnistynyt ja lisää on tulossa

Pu­nai­sen Ristin toi­min­nal­le uutta buustia Li­min­gas­sa – mo­nen­lai­sia kurs­se­ja on jo käyn­nis­ty­nyt ja lisää on tulossa

09.09.2021 18:00
Tilaajille
Nyt on messuille osallistuminen vaivatonta – virtuaalisten järjestömessujen lomassa pääsee käymään jääkaapillakin aina halutessaan

Nyt on mes­suil­le osal­lis­tu­mi­nen vai­va­ton­ta – vir­tuaa­lis­ten jär­jes­tö­mes­su­jen lomassa pääsee käymään jää­kaa­pil­la­kin aina ha­lu­tes­saan

28.02.2021 13:00
Tilaajille
Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustuksista usealle lakeuden seurantaloa ylläpitävälle toimijalle tukieuroja – suurimman alueellisen potin sai Tyrnävän Tempaus ry

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ko­ro­na-avus­tuk­sis­ta usealle la­keu­den seu­ran­ta­loa yl­lä­pi­tä­väl­le toi­mi­jal­le tu­ki­eu­ro­ja – suu­rim­man alueel­li­sen potin sai Tyr­nä­vän Tempaus ry

07.01.2021 15:00
Tilaajille
Tyrnävän kunnan ja yhdistysten välinen yhdistysasiakirja hyväksyttiin – murtolaiset ahkeroivat taas aloitteita ja Tyrnävän kehitysyhtiö perustettiin

Tyr­nä­vän kunnan ja yh­dis­tys­ten välinen yh­dis­tys­asia­kir­ja hy­väk­syt­tiin – mur­to­lai­set ah­ke­roi­vat taas aloit­tei­ta ja Tyr­nä­vän ke­hi­tys­yh­tiö pe­rus­tet­tiin

15.12.2020 15:51
Tilaajille
Temmestupaa ja Markkuun koulua saavat paikalliset yhdistykset käyttää maksutta – Tyrnävän kunnanhallitus hyväksyi tilojensa vuokraehdot ja -hinnat

Tem­mes­tu­paa ja Mark­kuun koulua saavat pai­kal­li­set yh­dis­tyk­set käyttää mak­sut­ta – Tyr­nä­vän kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi ti­lo­jen­sa vuok­ra­eh­dot ja -hinnat

04.11.2020 15:00
Tilaajille