NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Luontokuvaus
Maija nauttii valokuvaamisesta – erityisesti hänen tähtäimessään ovat siivekkäät

Maija nauttii va­lo­ku­vaa­mi­ses­ta – eri­tyi­ses­ti hänen täh­täi­mes­sään ovat sii­vek­käät

16.04.2023 06:00
Tilaajille
Ensin on idea  – luontovalokuvaaja Petri Puurunen tiesi tarkkaan, millaisen kuvan hän halusi armenialaisesta luostarista

Ensin on idea – luon­to­va­lo­ku­vaa­ja Petri Puu­ru­nen tiesi tark­kaan, mil­lai­sen kuvan hän halusi ar­me­nia­lai­ses­ta luos­ta­ris­ta

11.01.2023 06:00
Tilaajille
Taru Rantalan luontokuvat jättävät tilaa katsojan mielikuvitukselle – "Anna luovuuden virrata vapaasti ilman sääntöjä ja kahleita"

Taru Ran­ta­lan luon­to­ku­vat jät­tä­vät tilaa kat­so­jan mie­li­ku­vi­tuk­sel­le – "Anna luo­vuu­den virrata va­paas­ti ilman sään­tö­jä ja kah­lei­ta"

06.06.2022 06:00
Tilaajille
Tässä ovat Huonoimmat luontokuvat – Voittajaa äänestäneiden kesken arvotaan vielä toinen gimbaali

Tässä ovat Huo­noim­mat luon­to­ku­vat – Voit­ta­jaa ää­nes­tä­nei­den kesken ar­vo­taan vielä toinen gim­baa­li

05.06.2022 12:30
Saariston luonnossa tapahtuu paljon muutoksia, mutta onko asia unohtunut, kysyy luontokuvaaja Raimo Sundelin

Saa­ris­ton luon­nos­sa ta­pah­tuu paljon muu­tok­sia, mutta onko asia unoh­tu­nut, kysyy luon­to­ku­vaa­ja Raimo Sun­de­lin

18.04.2022 18:33
Tilaajille
Arimo ja Ari-Pekka ovat yhdistäneet intohimonsa luonnossa liikkumiseen ja valokuvaukseen – "Luonnossa voi kokea elämän voiman"

Arimo ja Ari-Pek­ka ovat yh­dis­tä­neet in­to­hi­mon­sa luon­nos­sa liik­ku­mi­seen ja va­lo­ku­vauk­seen – "Luon­nos­sa voi kokea elämän voiman"

08.04.2022 18:00
Tilaajille
Sosiaalisessa mediassa pyörii revontulikuvia, joista osa on räikeitä väärennöksiä – Revontulitutkija Jouni Jussila kertoo, milloin hälytyskellojen pitäisi soida

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa pyörii re­von­tu­li­ku­via, joista osa on räi­kei­tä vää­ren­nök­siä – Re­von­tu­li­tut­ki­ja Jouni Jussila kertoo, milloin hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi soida

27.03.2022 09:00
Tilaajille
Tällaista on tuijottaa huuhkajaa silmästä silmään – Limingasta löytyy maailmanlaajuisesti harvinainen mahdollisuus tarkkailla näyttävää petolintua lähietäisyydeltä

Täl­lais­ta on tui­jot­taa huuh­ka­jaa sil­mäs­tä silmään – Li­min­gas­ta löytyy maail­man­laa­jui­ses­ti har­vi­nai­nen mah­dol­li­suus tark­kail­la näyt­tä­vää pe­to­lin­tua lä­hi­etäi­syy­del­tä

19.02.2022 15:00
Tilaajille
Esko Pitkänen on Vuoden Kellokas – Hailuoto-seura palkitsi Hälli-päivillä intohimoisen luontokuvaajan ja -tarinoitsijan

Esko Pit­kä­nen on Vuoden Kel­lo­kas – ­Hai­luo­to-seu­ra pal­kit­si Häl­li-päi­vil­lä in­to­hi­moi­sen luon­to­ku­vaa­jan ja -ta­ri­noit­si­jan

27.11.2021 19:07 1
Tilaajille
12-vuotias liminkalainen Kaisla voitti valokuvauskerhojen kevätkuvakilpailun – " Siellä kerhossa on yksi ekaluokkalainen, joka aina ihmettelee, miten osaan tehdä niin hienoja videoita"

12-vuo­tias li­min­ka­lai­nen Kaisla voitti va­lo­ku­vaus­ker­ho­jen ke­vät­ku­va­kil­pai­lun – " Siellä ker­hos­sa on yksi eka­luok­ka­lai­nen, joka aina ih­met­te­lee, miten osaan tehdä niin hienoja vi­deoi­ta"

17.06.2021 19:01
Tilaajille
Teerensoitimet ja lapinpöllöt kiinnostavat luontokuvaajia – liminkalainen Finnature Oy suunnittelee laajentavansa toimintaansa Pudasjärvelle

Tee­ren­soi­ti­met ja la­pin­pöl­löt kiin­nos­ta­vat luon­to­ku­vaa­jia – li­min­ka­lai­nen Fin­na­tu­re Oy suun­nit­te­lee laa­jen­ta­van­sa toi­min­taan­sa Pu­das­jär­vel­le

20.01.2021 19:00
Tilaajille