NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Linnut
Kuukausi
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

22.05.2023 16:00
Tilaajille
Kattohaikarat hämmästyttivät työmatkalaisia Pohjantiellä – Etelätuuli ja lämmin sää lennättivät ulkomailta tulleet harhailijat Oulun seudulle

Kat­to­hai­ka­rat häm­mäs­tyt­ti­vät työ­mat­ka­lai­sia Poh­jan­tiel­lä – Ete­lä­tuu­li ja lämmin sää len­nät­ti­vät ul­ko­mail­ta tulleet har­hai­li­jat Oulun seu­dul­le

16.05.2023 11:57
Tilaajille
Pohjoisen tunnetuimman lintupaikan naapurissa on ilman lupia rakennettu mökkikylä – Kävimme kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin kanssa tutustumassa erikoiseen paikkaan

Poh­joi­sen tun­ne­tuim­man lin­tu­pai­kan naa­pu­ris­sa on ilman lupia ra­ken­net­tu mök­ki­ky­lä – Kävimme kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri­koi­seen paik­kaan

08.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Tornien taistossa lakeuden lintotorneilla ei päästy kärkikahinoihin – paras tulos tehtiin Lumijoella Sannanlahden tornissa

Tornien tais­tos­sa la­keu­den lin­to­tor­neil­la ei päästy kär­ki­ka­hi­noi­hin – paras tulos tehtiin Lu­mi­joel­la San­nan­lah­den tor­nis­sa

08.05.2023 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tulevana viikonloppuna bongataan pihalla ja käydään lintutornien välistä taistelua – joko sinä olet valmistautunut

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pihalla ja käydään lin­tu­tor­nien välistä tais­te­lua – joko sinä olet val­mis­tau­tu­nut

03.05.2023 13:00
Tilaajille
Lintuharrastaja Pekka Kärenaho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

Lin­tu­har­ras­ta­ja Pekka Kä­re­na­ho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

23.04.2023 11:00
Tilaajille
Tuhannet hanhet saapuivat Pohjois-Pohjanmaalle – Harvinaisuuksista Tyrnävällä nähtiin pikkujoutsenia, Taivalkoskella nähtiin jalohaikara ja Oulussa mustapäätasku

Tu­han­net hanhet saa­pui­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­le – ­Har­vi­nai­suuk­sis­ta Tyr­nä­väl­lä nähtiin pik­ku­jout­se­nia, Tai­val­kos­kel­la nähtiin ja­lo­hai­ka­ra ja Oulussa mus­ta­pää­tas­ku

22.04.2023 13:00
Tilaajille
On jälleen bongauksen aika – Hyviä paikkoja juuri nyt ovat lintutornien lisäksi Tyrnävän pellot, niiden sulapaikat sekä sulat vesistöt

On jälleen bon­gauk­sen aika – Hyviä paik­ko­ja juuri nyt ovat lin­tu­tor­nien lisäksi Tyr­nä­vän pellot, niiden su­la­pai­kat sekä sulat ve­sis­töt

19.04.2023 06:00
Tilaajille
Maija nauttii valokuvaamisesta – erityisesti hänen tähtäimessään ovat siivekkäät

Maija nauttii va­lo­ku­vaa­mi­ses­ta – eri­tyi­ses­ti hänen täh­täi­mes­sään ovat sii­vek­käät

16.04.2023 06:00
Tilaajille
Kevätmuutto on myöhässä – Muuton odotetaan vilkastuvan pääsiäisenä, ensimmäiset mustarastaat ja sepelkyyhkyt saapuivat jo Oulun seudulle

Ke­vät­muut­to on myö­häs­sä – Muuton odo­te­taan vil­kas­tu­van pää­siäi­se­nä, en­sim­mäi­set mus­ta­ras­taat ja se­pel­kyyh­kyt saa­pui­vat jo Oulun seu­dul­le

06.04.2023 16:30
Tilaajille
Hailuotolainen Heimo nauttii lintujen talviruokinnasta – "Eniten iloa ja eloa tarjoavat oravat, jotka juoksentelevat ja hyppelevät sinne tänne ja kiipeilevät pitkin aitan seinää"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­to­lai­nen Heimo nauttii lin­tu­jen tal­vi­ruo­kin­nas­ta – "Eniten iloa ja eloa tar­joa­vat oravat, jotka juok­sen­te­le­vat ja hyp­pe­le­vät sinne tänne ja kii­pei­le­vät pitkin aitan seinää"

29.03.2023 13:02
Tilaajille
"Parasta on nähdä ihmisten haltioituvan luonnon keskellä, ja joskus pelkkä hiljaisuus voi lumota suurkaupungista tulleen ihmisen", sanoo pohjoisessa luontoinnostuksen saanut, Virossa asuva Mikko

"Pa­ras­ta on nähdä ih­mis­ten hal­tioi­tu­van luonnon kes­kel­lä, ja joskus pelkkä hil­jai­suus voi lumota suur­kau­pun­gis­ta tulleen ih­mi­sen", sanoo poh­joi­ses­sa luon­to­in­nos­tuk­sen saanut, Virossa asuva Mikko

23.03.2023 18:00
Tilaajille
Lähde pöllöjen pariin Tyrnävälle! Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle –  Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Lähde pöl­lö­jen pariin Tyr­nä­väl­le! Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Nyt on hyvä aika siivota linnunpöntöt

Nyt on hyvä aika siivota lin­nun­pön­töt

10.03.2023 06:00
Tilaajille
Muista puhdistaa linnunpöntöt!

Muista puh­dis­taa lin­nun­pön­töt!

09.03.2023 19:34
Tilaajille
Näkökulma: Mikä olisi oikea hintalappu elämälle? Kysyin asiantuntijoilta, miksi yksittäisen lajin selviytymisellä on väliä

Nä­kö­kul­ma: Mikä olisi oikea hin­ta­lap­pu elä­mäl­le? Kysyin asian­tun­ti­joil­ta, miksi yk­sit­täi­sen lajin sel­viy­ty­mi­sel­lä on väliä

27.01.2023 18:00
Tilaajille
Tiesitkö, että varpunen ja västäräkki ovat uhanalaisia? – Tuttujen lintujen häviäminen näyttää, mistä luontokadossa on kyse

Tie­sit­kö, että var­pu­nen ja väs­tä­räk­ki ovat uha­na­lai­sia? – Tut­tu­jen lin­tu­jen hä­viä­mi­nen näyt­tää, mistä luon­to­ka­dos­sa on kyse

27.01.2023 16:01
Tilaajille
Pihabongaus-tapahtuma järjestetään tammikuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pihalintuja tarkkaili yli 25 000 suomalaista

Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopussa 18. kerran – viime vuonna pi­ha­lin­tu­ja tark­kai­li yli 25 000 suo­ma­lais­ta

09.01.2023 11:00
Riitan ja Paulin kiikareihin näkyi Limingan Lintupuistossa 13 lintulajia – lue millainen lintutalvi lakeudella on tänä vuonna

Riitan ja Paulin kii­ka­rei­hin näkyi Li­min­gan Lin­tu­puis­tos­sa 13 lin­tu­la­jia – lue mil­lai­nen lin­tu­tal­vi la­keu­del­la on tänä vuonna

07.01.2023 18:00
Tilaajille
Mitä eläimiä jää jäljelle? Listasimme 24 eläintä, jotka sopeutuvat ilmastonmuutokseen ja luontokatoon

Mitä eläimiä jää jäl­jel­le? Lis­ta­sim­me 24 eläin­tä, jotka so­peu­tu­vat il­mas­ton­muu­tok­seen ja luon­to­ka­toon

07.01.2023 13:00
Tilaajille