Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Linnut
Viimeisin 24 tuntia
Hailuotolainen Heimo innostuu katsellessaan lintulautansa elämää – mutta jokin otus on lintujakin mielenkiintoisempi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hai­luo­to­lai­nen Heimo in­nos­tuu kat­sel­les­saan lin­tu­lau­tan­sa elämää – mutta jokin otus on lin­tu­ja­kin mie­len­kiin­toi­sem­pi

07:38
Tilaajille
Vanhemmat
Arvokas Akionlahti kaipaisi laiduntajia – Kansainvälisenä maisemapäivänä kerrottiin kluuvijärven kunnostustarpeista, maankohoamisesta ja linnustosta

Arvokas Akion­lah­ti kai­pai­si lai­dun­ta­jia – Kan­sain­vä­li­se­nä mai­se­ma­päi­vä­nä ker­rot­tiin kluu­vi­jär­ven kun­nos­tus­tar­peis­ta, maan­ko­hoa­mi­ses­ta ja lin­nus­tos­ta

23.10.2023 09:59
Tilaajille
8 miljoonaa lintua kuolee ikkunoihin Suomessa joka vuosi, ja se on tuplasti verrattuna liikenteeseen – Haukkatarrat eivät estä törmäyksiä, vaikka toisin luullaan

8 mil­joo­naa lintua kuolee ik­ku­noi­hin Suo­mes­sa joka vuosi, ja se on tup­las­ti ver­rat­tu­na lii­ken­tee­seen – Hauk­ka­tar­rat eivät estä tör­mäyk­siä, vaikka toisin luul­laan

19.10.2023 13:00 1
Tilaajille
Ranta- ja vesilintujen suojeluun pureudutaan Helmi-hankkeen voimin – Lumijoen alueen lintuvesille tukea lähes 78 000 euroa

Ranta- ja ve­si­lin­tu­jen suo­je­luun pu­reu­du­taan Hel­mi-hank­keen voimin – ­Lu­mi­joen alueen lin­tu­ve­sil­le tukea lähes 78 000 euroa

03.10.2023 08:01
Tilaajille
Lintuinfluenssa voi levitä Oulun seudulla vesilintujen ruokintapaikoilla tai muuttolintujen kokoontuessa – lokkien muutto etelään hidastaa leviämistä

Lin­tu­inf­luens­sa voi levitä Oulun seu­dul­la ve­si­lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­koil­la tai muut­to­lin­tu­jen ko­koon­tues­sa – lokkien muutto etelään hi­das­taa le­viä­mis­tä

04.08.2023 09:00
Tilaajille
Eläinlääkäri: "Lintuinfluenssatilanne on vakavampi Suomessa, mitä se on ollut ikinä"

Eläin­lää­kä­ri: "Lin­tuinf­luens­sa­ti­lan­ne on va­ka­vam­pi Suo­mes­sa, mitä se on ollut ikinä"

31.07.2023 11:00
Tilaajille
Varsinkin Pohjois-Suomesta kaivataan havaintoja pesivistä linnuista ja poikasista

Var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja pe­si­vis­tä lin­nuis­ta ja poi­ka­sis­ta

21.07.2023 09:01
Suomen runsaimpien lintulajien pesimäkanta pieneni kesällä 2023

Suomen run­saim­pien lin­tu­la­jien pe­si­mä­kan­ta pieneni kesällä 2023

07.07.2023 18:00
Tilaajille
Näitkö sorsapoikueen? – Ilmoita havaintosi Oma riista -sovelluksella, poikuehavaintoja kaivataan etenkin Pohjois-Suomesta

Näitkö sor­sa­poi­kueen? – Ilmoita ha­vain­to­si Oma riista -so­vel­luk­sel­la, poi­kue­ha­vain­to­ja kai­va­taan etenkin Poh­jois-Suo­mes­ta

03.07.2023 09:35
Anna linnuille pesimärauha juhannuksena – älä rantaudu lintujen pesäsaarille

Anna lin­nuil­le pe­si­mä­rau­ha ju­han­nuk­se­na – älä ran­tau­du lin­tu­jen pe­sä­saa­ril­le

23.06.2023 15:00
Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mustarastasta? Testasimme kahta suosittua sovellusta, jotka tunnistavat lintuja äänestä

Meneekö tekoäly vipuun, kun mies matkii mus­ta­ras­tas­ta? Tes­ta­sim­me kahta suo­sit­tua so­vel­lus­ta, jotka tun­nis­ta­vat lintuja äänestä

22.05.2023 16:00
Tilaajille
Kattohaikarat hämmästyttivät työmatkalaisia Pohjantiellä – Etelätuuli ja lämmin sää lennättivät ulkomailta tulleet harhailijat Oulun seudulle

Kat­to­hai­ka­rat häm­mäs­tyt­ti­vät työ­mat­ka­lai­sia Poh­jan­tiel­lä – Ete­lä­tuu­li ja lämmin sää len­nät­ti­vät ul­ko­mail­ta tulleet har­hai­li­jat Oulun seu­dul­le

16.05.2023 11:57
Tilaajille
Pohjoisen tunnetuimman lintupaikan naapurissa on ilman lupia rakennettu mökkikylä – Kävimme kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin kanssa tutustumassa erikoiseen paikkaan

Poh­joi­sen tun­ne­tuim­man lin­tu­pai­kan naa­pu­ris­sa on ilman lupia ra­ken­net­tu mök­ki­ky­lä – Kävimme kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri­koi­seen paik­kaan

08.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Tornien taistossa lakeuden lintotorneilla ei päästy kärkikahinoihin – paras tulos tehtiin Lumijoella Sannanlahden tornissa

Tornien tais­tos­sa la­keu­den lin­to­tor­neil­la ei päästy kär­ki­ka­hi­noi­hin – paras tulos tehtiin Lu­mi­joel­la San­nan­lah­den tor­nis­sa

08.05.2023 11:00
Tilaajille
Tulevana viikonloppuna bongataan pihalla ja käydään lintutornien välistä taistelua – joko sinä olet valmistautunut

Tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na bon­ga­taan pihalla ja käydään lin­tu­tor­nien välistä tais­te­lua – joko sinä olet val­mis­tau­tu­nut

03.05.2023 13:00
Tilaajille
Lintuharrastaja Pekka Kärenaho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

Lin­tu­har­ras­ta­ja Pekka Kä­re­na­ho: "Linnut eivät ole täällä meitä varten"

23.04.2023 11:00
Tilaajille
Tuhannet hanhet saapuivat Pohjois-Pohjanmaalle – Harvinaisuuksista Tyrnävällä nähtiin pikkujoutsenia, Taivalkoskella nähtiin jalohaikara ja Oulussa mustapäätasku

Tu­han­net hanhet saa­pui­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­le – ­Har­vi­nai­suuk­sis­ta Tyr­nä­väl­lä nähtiin pik­ku­jout­se­nia, Tai­val­kos­kel­la nähtiin ja­lo­hai­ka­ra ja Oulussa mus­ta­pää­tas­ku

22.04.2023 13:00
Tilaajille
On jälleen bongauksen aika – Hyviä paikkoja juuri nyt ovat lintutornien lisäksi Tyrnävän pellot, niiden sulapaikat sekä sulat vesistöt

On jälleen bon­gauk­sen aika – Hyviä paik­ko­ja juuri nyt ovat lin­tu­tor­nien lisäksi Tyr­nä­vän pellot, niiden su­la­pai­kat sekä sulat ve­sis­töt

19.04.2023 06:00
Tilaajille
Maija nauttii valokuvaamisesta – erityisesti hänen tähtäimessään ovat siivekkäät

Maija nauttii va­lo­ku­vaa­mi­ses­ta – eri­tyi­ses­ti hänen täh­täi­mes­sään ovat sii­vek­käät

16.04.2023 06:00
Tilaajille
Kevätmuutto on myöhässä – Muuton odotetaan vilkastuvan pääsiäisenä, ensimmäiset mustarastaat ja sepelkyyhkyt saapuivat jo Oulun seudulle

Ke­vät­muut­to on myö­häs­sä – Muuton odo­te­taan vil­kas­tu­van pää­siäi­se­nä, en­sim­mäi­set mus­ta­ras­taat ja se­pel­kyyh­kyt saa­pui­vat jo Oulun seu­dul­le

06.04.2023 16:30
Tilaajille