NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Temmesjoki
Kuukausi
Temmesjoki sopii hyvin melojalle – Minna antaa vinkit lakeudella melontareissuja suunnitteleville

Tem­mes­jo­ki sopii hyvin me­lo­jal­le – Minna antaa vinkit la­keu­del­la me­lon­ta­reis­su­ja suun­nit­te­le­vil­le

19.05.2023 11:00
Tilaajille
Pohjoisen tunnetuimman lintupaikan naapurissa on ilman lupia rakennettu mökkikylä – Kävimme kunnanarkkitehti Venanzia Rizzin kanssa tutustumassa erikoiseen paikkaan

Poh­joi­sen tun­ne­tuim­man lin­tu­pai­kan naa­pu­ris­sa on ilman lupia ra­ken­net­tu mök­ki­ky­lä – Kävimme kun­nan­ark­ki­teh­ti Ve­nan­zia Rizzin kanssa tu­tus­tu­mas­sa eri­koi­seen paik­kaan

08.05.2023 15:00 1
Tilaajille
Katso videot 32 vuoden takaa, kun rantatörmä sortui: Reinon rannassa jäitä voi olla vielä kesäkuussa – kotirannassa jääpato on jokavuotinen näytelmä

Katso videot 32 vuoden takaa, kun ran­ta­tör­mä sortui: Reinon ran­nas­sa jäitä voi olla vielä ke­sä­kuus­sa – ko­ti­ran­nas­sa jääpato on jo­ka­vuo­ti­nen näy­tel­mä

05.05.2023 18:00
Tilaajille
Temmesjoen jäät liikkeellä Haurukylässä – katso Jarin ottama video!
Lukijalta

Tem­mes­joen jäät liik­keel­lä Hau­ru­ky­läs­sä – katso Jarin ottama video!

04.05.2023 06:06
Tilaajille
Vanhemmat
”Kiihtyykö Soperon tulipalo” – Olavi Keinänen muistelee paikallisjunien ja lättähattujen aikaa lakeuksilla ja täsmentää muutamaa seikkaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

”Kiih­tyy­kö Soperon tu­li­pa­lo” – Olavi Kei­nä­nen muis­te­lee pai­kal­lis­ju­nien ja lät­tä­hat­tu­jen aikaa la­keuk­sil­la ja täs­men­tää muu­ta­maa seikkaa

16.02.2023 09:22
Tilaajille
Ruukin ja Oulun väliä liikennöivä paikallisjuna pysähtyi kymmenellä seisakkeella 50- ja 60-luvuilla ja Reino Sevón muistelee, millaista lähijunaliikenne tuolloin oli – Katso myös videoita junaliikenteestä

Ruukin ja Oulun väliä lii­ken­nöi­vä pai­kal­lis­ju­na py­säh­tyi kym­me­nel­lä sei­sak­keel­la 50- ja 60-lu­vuil­la ja Reino Sevón muis­te­lee, mil­lais­ta lä­hi­ju­na­lii­ken­ne tuol­loin oli – Katso myös vi­deoi­ta ju­na­lii­ken­tees­tä

06.02.2023 08:47
Tilaajille
Temmesjoki palasi osin entiseen uomaansa Metsähallituksen suurhankkeessa, ja joen kivikynnysten ja lampien pitäisi tasata veden virtaamaa – Katso video ennen ja nyt

Tem­mes­jo­ki palasi osin en­ti­seen uo­maan­sa Met­sä­hal­li­tuk­sen suur­hank­kees­sa, ja joen ki­vi­kyn­nys­ten ja lampien pitäisi tasata veden vir­taa­maa – Katso video ennen ja nyt

25.11.2022 17:43
Tilaajille
Temmesjoki kunnostettuna

Tem­mes­jo­ki kun­nos­tet­tu­na

25.11.2022 12:28
Tilaajille
Temmesjoki ennen kunnostusta

Tem­mes­jo­ki ennen kun­nos­tus­ta

24.11.2022 17:16
Tilaajille
Tapani hoksauttaa, että Temmesjoen ja Liminganjoen kunnostamisia on tehty, mutta Tyrnävänjoen ja Ängeslevänjoen kohdalla niin ei ole tapahtunut – "Tervetuloa Markkuulle päättämään tärkeistä asioista"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tapani hok­saut­taa, että Tem­mes­joen ja Li­min­gan­joen kun­nos­ta­mi­sia on tehty, mutta Tyr­nä­vän­joen ja Än­ges­le­vän­joen koh­dal­la niin ei ole ta­pah­tu­nut – "Ter­ve­tu­loa Mark­kuul­le päät­tä­mään tär­keis­tä asiois­ta"

16.11.2022 06:00
Tilaajille
Metsähallitus toteutti massiivisen jokiuoman ennallistamistyön Temmesjoella – kyseessä uraauurtava urakka Suomessa

Met­sä­hal­li­tus to­teut­ti mas­sii­vi­sen jo­ki­uo­man en­nal­lis­ta­mis­työn Tem­mes­joel­la – ky­sees­sä uraa­uur­ta­va urakka Suo­mes­sa

15.11.2022 12:21
Temmesjoen siika humpsahtaa Pekan haaviin – "Parasta tässä on hyvä porukka", hän tuumaa lippoamiskavereistaan

Tem­mes­joen siika hump­sah­taa Pekan haaviin – "Pa­ras­ta tässä on hyvä po­ruk­ka", hän tuumaa lip­poa­mis­ka­ve­reis­taan

08.11.2022 13:16
Tilaajille
Ely-keskus hakee muutosta Temmesjoen pohjapadon lupamääräyksiin – rannan tulevat muutokset siirtyvät lupahakemuksen mukaan rannanomistajan vastuulle

Ely-kes­kus hakee muu­tos­ta Tem­mes­joen poh­ja­pa­don lu­pa­mää­räyk­siin – ­ran­nan tulevat muu­tok­set siir­ty­vät lu­pa­ha­ke­muk­sen mukaan ran­nan­omis­ta­jan vas­tuul­le

07.11.2022 06:00 1
Tilaajille
Vene kaatui Temmesjoella Limingassa – onnettomuushetkellä kyydissä oli kolme ihmistä

Vene kaatui Tem­mes­joel­la Li­min­gas­sa – on­net­to­muus­het­kel­lä kyy­dis­sä oli kolme ihmistä

22.08.2021 09:10
Matti Nikkilä pitää Temmesjoen kunnostustoimia liian voimakkaina: "Tämä on metsähallituksen nostamaa ilmastopasteerausta, soiden lisäämistä siinä tarkoituksessa"
Mielipidekirjoitus

Matti Nikkilä pitää Tem­mes­joen kun­nos­tus­toi­mia liian voi­mak­kai­na: "Tämä on met­sä­hal­li­tuk­sen nos­ta­maa il­mas­to­pas­tee­raus­ta, soiden li­sää­mis­tä siinä tar­koi­tuk­ses­sa"

17.06.2021 07:38
Tilaajille
Katso kuvat: Temmesjoen kunnostusuunnitelman tekeminen etenee maastokäynneillä, eikä kahluuhousujen käytöltä voi välttyä

Katso kuvat: Tem­mes­joen kun­nos­tu­suun­ni­tel­man te­ke­mi­nen etenee maas­to­käyn­neil­lä, eikä kah­luu­hou­su­jen käy­töl­tä voi välttyä

09.06.2021 11:55
Tilaajille
Vielä 1970-luvun lopulla Temmesjoessa uitiin – Junttilankosken lähistöllä asuva Anita Junttila toivoo pääsevänsä vielä joskus pulahtamaan jokeen, mutta nykyisellään vesi on turhan matalalla

Vielä 1970-lu­vun lopulla Tem­mes­joes­sa uitiin – Junt­ti­lan­kos­ken lä­his­töl­lä asuva Anita Junt­ti­la toivoo pää­se­vän­sä vielä joskus pu­lah­ta­maan jokeen, mutta ny­kyi­sel­lään vesi on turhan ma­ta­lal­la

18.10.2020 12:01
Tilaajille
Temmesjoen Junttilankoskea kunnostetaan koneellisesti –miten jokiuomaa parannetaan ja miksi?

Tem­mes­joen Junt­ti­lan­kos­kea kun­nos­te­taan ko­neel­li­ses­ti –miten jo­ki­uo­maa pa­ran­ne­taan ja miksi?

07.10.2020 19:00
Tilaajille
Oulun punaiset yrittivät räjäyttää Temmesjoen rautatiesillan

Oulun pu­nai­set yrit­ti­vät rä­jäyt­tää Tem­mes­joen rau­ta­tie­sil­lan

04.02.2023 13:24