Metsänhoito
Aina eivät ole hongat humisseet Rantalakeuden alueella – Markku Kuorilehto kertoo vielä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa isäntien vältelleen kitukasvuisia puita kasvaneita "metsämaita"
Kolumni

Aina eivät ole hongat hu­mis­seet Ran­ta­la­keu­den alueel­la – Markku Kuo­ri­leh­to kertoo vielä 1700- ja 1800-lu­ku­jen vaih­tees­sa isän­tien väl­tel­leen ki­tu­kas­vui­sia puita kas­va­nei­ta "met­sä­mai­ta"

02.06.2021 06:00
Tilaajille
Valtion lisätalousarviossa on myönnetty lisää kemera-tukea 3,75 miljoonaa euroa – lisätuki on tarkoitettu sellaisiin nuoren metsän hoitotöihin, joissa korjataan pienpuuta

Valtion li­sä­ta­lous­ar­vios­sa on myön­net­ty lisää ke­me­ra-tu­kea 3,75 mil­joo­naa euroa – li­sä­tu­ki on tar­koi­tet­tu sel­lai­siin nuoren metsän hoi­to­töi­hin, joissa kor­ja­taan pien­puu­ta

02.04.2021 15:00
Tilaajille
"Harvennuksilla ylläpidetään myös metsän elinvoimaisuutta, näkymiä ja alueen monimuotoisia virkistyskäyttömahdollisuuksia, esimerkiksi marjastusta, sienestystä ja ulkoilua", muistuttavat Marja-Riitta ja Sari
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Har­ven­nuk­sil­la yl­lä­pi­de­tään myös metsän elin­voi­mai­suut­ta, näkymiä ja alueen mo­ni­muo­toi­sia vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sia, esi­mer­kik­si mar­jas­tus­ta, sie­nes­tys­tä ja ul­koi­lua", muis­tut­ta­vat Mar­ja-Riit­ta ja Sari

26.03.2021 07:05
Tilaajille
Näkökulmaa Pentti Kelan metsähakkuukannanottoon – Kari Ylösen mielestä puustoa voi korjata suunnitellusti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nä­kö­kul­maa Pentti Kelan met­sä­hak­kuu­kan­nan­ot­toon – Kari Ylösen mie­les­tä puustoa voi korjata suun­ni­tel­lus­ti

04.02.2021 10:32
Tilaajille
Limingan entinen kunnanarkkitehti Pentti Kela huolestui puistometsien harvennuksista: "Nyt tulee hylätä tämä "suunnitelma", joka ei ole edes minkäänlainen puistosuunnitelma, vaan ainoastaan metsätaloussuunnitelma"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­min­gan entinen kun­nan­ark­ki­teh­ti Pentti Kela huo­les­tui puis­to­met­sien har­ven­nuk­sis­ta: "Nyt tulee hylätä tämä "suun­ni­tel­ma", joka ei ole edes min­kään­lai­nen puis­to­suun­ni­tel­ma, vaan ai­noas­taan met­sä­ta­lous­suun­ni­tel­ma"

27.01.2021 09:54
Tilaajille
Tyrnävältä ja Limingastakin paljon metsää hankkinut palkittu metsänhoitaja Kullervo Kanniainen: "Me emme tuhoa, emmekä hävitä"

Tyr­nä­väl­tä ja Li­min­gas­ta­kin paljon metsää hank­ki­nut pal­kit­tu met­sän­hoi­ta­ja Kul­ler­vo Kan­niai­nen: "Me emme tuhoa, emmekä hävitä"

09.10.2020 19:04
Tilaajille