Limingan Yrittäjät ry
Lauantaina Limingassa kunnon tapahtumavyöry! Monipuolisia työnäytöksiä, markkinakauppiaita, stand uppia ja viikateniiton MM-kilpailut – mahdollisuus myös Hannu Krankan tapaamiseen

Lauan­tai­na Li­min­gas­sa kunnon ta­pah­tu­ma­vyö­ry! Mo­ni­puo­li­sia työ­näy­tök­siä, mark­ki­na­kaup­piai­ta, stand uppia ja vii­ka­te­nii­ton MM-kil­pai­lut – mah­dol­li­suus myös Hannu Krankan ta­paa­mi­seen

13.08.2021 03:00
Liminganjoella talkoillaan harjukselle mieluisia koti- ja kutupaikkoja – Värminkoski on Perämeren rannikon paras koskikohde, vakuuttaa liminkalainen vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff

Li­min­gan­joel­la tal­koil­laan har­juk­sel­le mie­lui­sia koti- ja ku­tu­paik­ko­ja – Vär­min­kos­ki on Pe­rä­me­ren ran­ni­kon paras kos­ki­koh­de, va­kuut­taa li­min­ka­lai­nen ve­si­ta­lous­asian­tun­ti­ja Arto Iwen­dorff

20.05.2021 08:48
Tilaajille
Suur-Limingan markkinat siirtyvät elokuulle – samalle päivälle siirtyy kesäkuulta myös Niittypäivä ja viiketeniiton kilpailut

Suur-Li­min­gan mark­ki­nat siir­ty­vät elo­kuul­le – samalle päi­väl­le siirtyy ke­sä­kuul­ta myös Niit­ty­päi­vä ja vii­ke­te­nii­ton kil­pai­lut

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Jos korona suo, järjestetään kesäkuussa Suur-Limingan markkinat – Limingan Yrittäjät haluaa markkinoille historiallisen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva historia, jota kannattaa tuoda esille"

Jos korona suo, jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Suur-Li­min­gan mark­ki­nat – Li­min­gan Yrit­tä­jät haluaa mark­ki­noil­le his­to­rial­li­sen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva his­to­ria, jota kan­nat­taa tuoda esille"

18.03.2021 19:00
Tilaajille
Limingan Vuoden yrittäjäksi valitun Heli Ojamaan yrittäjävuodet muistuttavat jännittävää trilleriä, jolla on onnellinen loppu: "Muistan kun makasin toimiston sohvalla miettien pääni puhki, miten tästä selvitään"

Li­min­gan Vuoden yrit­tä­jäk­si valitun Heli Ojamaan yrit­tä­jä­vuo­det muis­tut­ta­vat jän­nit­tä­vää tril­le­riä, jolla on on­nel­li­nen loppu: "Muis­tan kun makasin toi­mis­ton soh­val­la miet­tien pääni puhki, miten tästä sel­vi­tään"

14.12.2020 12:39
Tilaajille
"Sanahelinän sijasta olen saanut konkre­tiaa ja työkaluja oman yrityksen toiminnan kehittämiseksi" – valmennukseen osallistuneet yrittäjä kiittelee koulutusta, ja jos uusia innokkaita löytyy tarpeeksi, valmennusta jatketaan

"Sa­na­he­li­nän sijasta olen saanut konk­re­tiaa ja työ­ka­lu­ja oman yri­tyk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si" – val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neet yrit­tä­jä kiit­te­lee kou­lu­tus­ta, ja jos uusia in­nok­kai­ta löytyy tar­peek­si, val­men­nus­ta jat­ke­taan

14.11.2020 15:00
Tilaajille
Limingan Yrittäjien puheenjohtaja Minna Rautio: "Vastuulliset yritykset selviävät kriiseistä nopeammin ja vähemmillä vahingoilla"

Li­min­gan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Minna Rautio: "Vas­tuul­li­set yri­tyk­set sel­viä­vät krii­seis­tä no­peam­min ja vä­hem­mil­lä va­hin­goil­la"

14.11.2020 12:05
Tilaajille
Tämän kokonaisuuden Mikko Jurva haluaa remontoida entiseen loistoonsa – Tänä vuonna liminkalaismies perusti oman remontti- ja rakennusyrityksen

Tämän ko­ko­nai­suu­den Mikko Jurva haluaa re­mon­toi­da en­ti­seen lois­toon­sa – Tänä vuonna li­min­ka­lais­mies perusti oman re­mont­ti- ja ra­ken­nus­yri­tyk­sen

13.11.2020 19:00
Tilaajille
Samuli on vasta 21-vuotias, mutta jo kokenut yrittäjä – hän avasi autokaupan Liminkaan alkuvuodesta ja on tehnyt töitä isänsä yrityksessä pikkupojasta saakka

Samuli on vasta 21-vuo­tias, mutta jo kokenut yrit­tä­jä – hän avasi au­to­kau­pan Li­min­kaan al­ku­vuo­des­ta ja on tehnyt töitä isänsä yri­tyk­ses­sä pik­ku­po­jas­ta saakka

12.11.2020 12:00
Tilaajille