Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Limingan Yrittäjät ry
Muutama harppaus kotoa toimistolle – "Välillä käyn kahvilla tai lounaalla kotona tai kodin ulkopuolella". sanoo tuore yrittäjä Kai

Muutama harp­paus kotoa toi­mis­tol­le – "Vä­lil­lä käyn kah­vil­la tai lou­naal­la kotona tai kodin ul­ko­puo­lel­la". sanoo tuore yrit­tä­jä Kai

12.11.2022 11:00
Tilaajille
Liminkalainen Pekka ryhtyi yrittäjäksi nuorena, kävi välillä palkollisena ja alkoi taas yrittämään – vaimokin on löytynyt yrittäjien joukosta

Li­min­ka­lai­nen Pekka ryhtyi yrit­tä­jäk­si nuo­re­na, kävi välillä pal­kol­li­se­na ja alkoi taas yrit­tä­mään – vai­mo­kin on löy­ty­nyt yrit­tä­jien jou­kos­ta

10.11.2022 11:01
Tilaajille
Mitä tapahtui, kun asiakas juoksi pää kolmantena jalkana Maaritin parturituolista? – Liminkalaisyrittäjän vuosiin mahtuu monta mielenkiintoista tilannetta

Mitä ta­pah­tui, kun asiakas juoksi pää kol­man­te­na jalkana Maa­ri­tin par­tu­ri­tuo­lis­ta? – Li­min­ka­lais­yrit­tä­jän vuosiin mahtuu monta mie­len­kiin­tois­ta ti­lan­net­ta

10.11.2022 06:01
Tilaajille
Suomen Yrittäjien puheenjohtajana toimiva Petri pitää yrittäjiä vaikuttavana yhteisönä
Kolumni

Suomen Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na toimiva Petri pitää yrit­tä­jiä vai­kut­ta­va­na yh­tei­sö­nä

10.11.2022 06:00
Tilaajille
Liminka haluaa entistä paremmaksi paikaksi yrittää – yritysten määrä on jo tuplaantunut vajaassa kymmenessä vuodessa

Liminka haluaa entistä pa­rem­mak­si pai­kak­si yrittää – yri­tys­ten määrä on jo tup­laan­tu­nut va­jaas­sa kym­me­nes­sä vuo­des­sa

09.11.2022 11:00
Tilaajille
Vastuullisuusesti toimiminen ei ole vain sädekehän kiilloiusta, muistuttaa Limingan Yrittäjien puheenjohtaja
Kolumni

Vas­tuul­li­suu­ses­ti toi­mi­mi­nen ei ole vain sä­de­ke­hän kiil­loius­ta, muis­tut­taa Li­min­gan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Limingan superpäivässä riitti näkemistä – tempaudu mukaan markkinoiden, MM-kisojen ja maaseutunäyttelyn tunnelmaan

Li­min­gan su­per­päi­väs­sä riitti nä­ke­mis­tä – tem­pau­du mukaan mark­ki­noi­den, MM-ki­so­jen ja maa­seu­tu­näyt­te­lyn tun­nel­maan

17.08.2022 12:29
Tilaajille
Kiitosta, tsemppiä, kärsivällisyyttä ja ihanaa kesää – ota mitä tarvitset!
Kolumni

Kii­tos­ta, tsemp­piä, kär­si­väl­li­syyt­tä ja ihanaa kesää – ota mitä tar­vit­set!

11.05.2022 06:00
Päivi puraisi sämpylästä ja löysi sieltä palasen muovihaarukkaa – mutta miksi  yrittäjä meni tästä paniikkiin?
Kolumni

Päivi puraisi säm­py­läs­tä ja löysi sieltä palasen muo­vi­haa­ruk­kaa – mutta miksi yrit­tä­jä meni tästä pa­niik­kiin?

09.02.2022 06:00
Limingan Vuoden yrittäjäksi Prässi Oy: Korona-aika on tuonut oman haasteensa kuntosalin elämään, mutta uudet ideat toimivat – esimerkiksi liikennevalot kertovat milloin on hyvä tulla treenaamaan

Li­min­gan Vuoden yrit­tä­jäk­si Prässi Oy: Ko­ro­na-ai­ka on tuonut oman haas­teen­sa kun­to­sa­lin elä­mään, mutta uudet ideat toi­mi­vat – esi­mer­kik­si lii­ken­ne­va­lot ker­to­vat milloin on hyvä tulla tree­naa­maan

11.12.2021 18:15
Tilaajille
Monipuolisia tapahtumia, matkoja, koulutusta ja verkostoitumista – Limingan Yrittäjät juhlii ensi vuonna 50 toimintavuottaan

Mo­ni­puo­li­sia ta­pah­tu­mia, mat­ko­ja, kou­lu­tus­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­ta – Li­min­gan Yrit­tä­jät juhlii ensi vuonna 50 toi­min­ta­vuot­taan

12.11.2021 18:00
Tilaajille
Maataloudessakin eurot edellä – erikoiskasvien viljely kiinnosti Joonas Tuomikoskea, jonka tavoitteena tuplata viljelypinta-ala

Maa­ta­lou­des­sa­kin eurot edellä – eri­kois­kas­vien viljely kiin­nos­ti Joonas Tuo­mi­kos­kea, jonka ta­voit­tee­na tuplata vil­je­ly­pin­ta-ala

11.11.2021 18:00
Tilaajille
Päivi Kennilä aloitti reipas vuosi sitten yrittäjänä – ensi vuoden alusta hän toimii Limingan Yrittäjien puheenjohtajana: "Yrittäjäjärjestössä ei ole kyse muutamien kerhosta, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan"

Päivi Kennilä aloitti reipas vuosi sitten yrit­tä­jä­nä – ensi vuoden alusta hän toimii Li­min­gan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na: "Y­rit­tä­jä­jär­jes­tös­sä ei ole kyse muu­ta­mien ker­hos­ta, vaan kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta mukaan"

10.11.2021 19:00
Tilaajille
Lauantaina Limingassa kunnon tapahtumavyöry! Monipuolisia työnäytöksiä, markkinakauppiaita, stand uppia ja viikateniiton MM-kilpailut – mahdollisuus myös Hannu Krankan tapaamiseen

Lauan­tai­na Li­min­gas­sa kunnon ta­pah­tu­ma­vyö­ry! Mo­ni­puo­li­sia työ­näy­tök­siä, mark­ki­na­kaup­piai­ta, stand uppia ja vii­ka­te­nii­ton MM-kil­pai­lut – mah­dol­li­suus myös Hannu Krankan ta­paa­mi­seen

13.08.2021 03:00
Liminganjoella talkoillaan harjukselle mieluisia koti- ja kutupaikkoja – Värminkoski on Perämeren rannikon paras koskikohde, vakuuttaa liminkalainen vesitalousasiantuntija Arto Iwendorff

Li­min­gan­joel­la tal­koil­laan har­juk­sel­le mie­lui­sia koti- ja ku­tu­paik­ko­ja – Vär­min­kos­ki on Pe­rä­me­ren ran­ni­kon paras kos­ki­koh­de, va­kuut­taa li­min­ka­lai­nen ve­si­ta­lous­asian­tun­ti­ja Arto Iwen­dorff

20.05.2021 08:48
Tilaajille
Suur-Limingan markkinat siirtyvät elokuulle – samalle päivälle siirtyy kesäkuulta myös Niittypäivä ja viiketeniiton kilpailut

Suur-Li­min­gan mark­ki­nat siir­ty­vät elo­kuul­le – samalle päi­väl­le siirtyy ke­sä­kuul­ta myös Niit­ty­päi­vä ja vii­ke­te­nii­ton kil­pai­lut

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Jos korona suo, järjestetään kesäkuussa Suur-Limingan markkinat – Limingan Yrittäjät haluaa markkinoille historiallisen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva historia, jota kannattaa tuoda esille"

Jos korona suo, jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Suur-Li­min­gan mark­ki­nat – Li­min­gan Yrit­tä­jät haluaa mark­ki­noil­le his­to­rial­li­sen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva his­to­ria, jota kan­nat­taa tuoda esille"

18.03.2021 19:00
Tilaajille
Limingan Vuoden yrittäjäksi valitun Heli Ojamaan yrittäjävuodet muistuttavat jännittävää trilleriä, jolla on onnellinen loppu: "Muistan kun makasin toimiston sohvalla miettien pääni puhki, miten tästä selvitään"

Li­min­gan Vuoden yrit­tä­jäk­si valitun Heli Ojamaan yrit­tä­jä­vuo­det muis­tut­ta­vat jän­nit­tä­vää tril­le­riä, jolla on on­nel­li­nen loppu: "Muis­tan kun makasin toi­mis­ton soh­val­la miet­tien pääni puhki, miten tästä sel­vi­tään"

14.12.2020 12:39
Tilaajille
"Sanahelinän sijasta olen saanut konkre­tiaa ja työkaluja oman yrityksen toiminnan kehittämiseksi" – valmennukseen osallistuneet yrittäjä kiittelee koulutusta, ja jos uusia innokkaita löytyy tarpeeksi, valmennusta jatketaan

"Sa­na­he­li­nän sijasta olen saanut konk­re­tiaa ja työ­ka­lu­ja oman yri­tyk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sek­si" – val­men­nuk­seen osal­lis­tu­neet yrit­tä­jä kiit­te­lee kou­lu­tus­ta, ja jos uusia in­nok­kai­ta löytyy tar­peek­si, val­men­nus­ta jat­ke­taan

14.11.2020 15:00
Tilaajille
Limingan Yrittäjien puheenjohtaja Minna Rautio: "Vastuulliset yritykset selviävät kriiseistä nopeammin ja vähemmillä vahingoilla"

Li­min­gan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Minna Rautio: "Vas­tuul­li­set yri­tyk­set sel­viä­vät krii­seis­tä no­peam­min ja vä­hem­mil­lä va­hin­goil­la"

14.11.2020 12:05
Tilaajille