Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Suur-Limingan markkinat
Sää suosi Suur-Limingan markkinoita tälläkin kertaa – hattaroita jonotettiin ja käsityökauppoja tehtiin

Sää suosi Suur-Li­min­gan mark­ki­noi­ta täl­lä­kin kertaa – ­hat­ta­roi­ta jo­no­tet­tiin ja kä­si­työ­kaup­po­ja tehtiin

13.08.2023 13:00
Tilaajille
Limingan superpäivässä riitti näkemistä – tempaudu mukaan markkinoiden, MM-kisojen ja maaseutunäyttelyn tunnelmaan

Li­min­gan su­per­päi­väs­sä riitti nä­ke­mis­tä – tem­pau­du mukaan mark­ki­noi­den, MM-ki­so­jen ja maa­seu­tu­näyt­te­lyn tun­nel­maan

17.08.2022 12:29
Tilaajille
Katso kuvagalleria: "Valtavan onnistunut tapahtuma" – Suur-Limingan markkinoille ja Niittypäivään kokoontui tuhansittain ihmisiä

Katso ku­va­gal­le­ria: "Val­ta­van on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma" – Suur-Li­min­gan mark­ki­noil­le ja Niit­ty­päi­vään ko­koon­tui tu­han­sit­tain ihmisiä

13.08.2022 18:18
Tilaajille
Ensi viikon perjantaina käynnistyy lakeudella tapahtumien suurviikonloppu – Liminkaan odotetaan tuhansia markkina- ja MM-kisavieraita

Ensi viikon per­jan­tai­na käyn­nis­tyy la­keu­del­la ta­pah­tu­mien suur­vii­kon­lop­pu – ­Li­min­kaan odo­te­taan tu­han­sia mark­ki­na- ja MM-ki­sa­vie­rai­ta

07.08.2022 06:00
Tilaajille
Kun kilpailuvietin tai kateuden ei anna sotkea kuvioita ja yhteistyömahdollisuuksia, voi tuloksena olla jotain todella ainutlaatuista ja mahtavaa, muistuttaa Päivi
Kolumni

Kun kil­pai­lu­vie­tin tai ka­teu­den ei anna sotkea ku­vioi­ta ja yh­teis­työ­mah­dol­li­suuk­sia, voi tu­lok­se­na olla jotain todella ai­nut­laa­tuis­ta ja mah­ta­vaa, muis­tut­taa Päivi

03.08.2022 09:30
Tilaajille
Sauli-päätoimittaja innostui uudesta kesätapahtumasta ja kannustaa ammentamaan entistä voimakkaammin alueemme historiaa esille
Pääkirjoitus

Sau­li-pää­toi­mit­ta­ja in­nos­tui uudesta ke­sä­ta­pah­tu­mas­ta ja kan­nus­taa am­men­ta­maan entistä voi­mak­kaam­min alueem­me his­to­riaa esille

18.08.2021 01:49
Tilaajille
Suur-Limingan markkinat ja Niittypäivät olivat aikahyppy menneeseen – markkina-alueella historiasiltaa loivat hahmot vuosisatojen takaa, Niittypäivässä kisattiin taas mitaleista

Suur-Li­min­gan mark­ki­nat ja Niit­ty­päi­vät olivat ai­ka­hyp­py men­nee­seen – mark­ki­na-alueel­la his­to­ria­sil­taa loivat hahmot vuo­si­sa­to­jen takaa, Niit­ty­päi­väs­sä ki­sat­tiin taas mi­ta­leis­ta

16.08.2021 07:43
Tilaajille
Marttilan talon isäntä herra Pentsin avasi  Suur-Limingan markkinat

Mart­ti­lan talon isäntä herra Pentsin avasi Suur-Li­min­gan mark­ki­nat

16.08.2021 07:16
Tilaajille
Lauantaina Limingassa kunnon tapahtumavyöry! Monipuolisia työnäytöksiä, markkinakauppiaita, stand uppia ja viikateniiton MM-kilpailut – mahdollisuus myös Hannu Krankan tapaamiseen

Lauan­tai­na Li­min­gas­sa kunnon ta­pah­tu­ma­vyö­ry! Mo­ni­puo­li­sia työ­näy­tök­siä, mark­ki­na­kaup­piai­ta, stand uppia ja vii­ka­te­nii­ton MM-kil­pai­lut – mah­dol­li­suus myös Hannu Krankan ta­paa­mi­seen

13.08.2021 03:00
Suur-Limingan markkinat siirtyvät elokuulle – samalle päivälle siirtyy kesäkuulta myös Niittypäivä ja viiketeniiton kilpailut

Suur-Li­min­gan mark­ki­nat siir­ty­vät elo­kuul­le – samalle päi­väl­le siirtyy ke­sä­kuul­ta myös Niit­ty­päi­vä ja vii­ke­te­nii­ton kil­pai­lut

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Jos korona suo, järjestetään kesäkuussa Suur-Limingan markkinat – Limingan Yrittäjät haluaa markkinoille historiallisen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva historia, jota kannattaa tuoda esille"

Jos korona suo, jär­jes­te­tään ke­sä­kuus­sa Suur-Li­min­gan mark­ki­nat – Li­min­gan Yrit­tä­jät haluaa mark­ki­noil­le his­to­rial­li­sen teeman: "Meillä on hyvä ja vahva his­to­ria, jota kan­nat­taa tuoda esille"

18.03.2021 19:00
Tilaajille