lähijunaliikenne
Vihreät haluavat lättähatut takaisin Oulun seudun lähiliikenteeseen – mielellään jo vuoteen 2023 mennessä

Vihreät ha­lua­vat lät­tä­ha­tut ta­kai­sin Oulun seudun lä­hi­lii­ken­tee­seen – mie­lel­lään jo vuoteen 2023 men­nes­sä

19.01.2021 13:35
Lähijunaa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lähijunaliikenne kytkeytyy kaksoisraiteen toteuttamiseen

Lä­hi­ju­naa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne kyt­key­tyy kak­sois­rai­teen to­teut­ta­mi­seen

17.01.2021 11:15
Tilaajille