Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

lähijunaliikenne
Väylävirasto selvitti: Lähijunaliikenne onnistuisi ilman isoja kustannuksia, vain kaluston puute aiheuttaa haasteita - katso video!

Väy­lä­vi­ras­to sel­vit­ti: Lä­hi­ju­na­lii­ken­ne on­nis­tui­si ilman isoja kus­tan­nuk­sia, vain ka­lus­ton puute ai­heut­taa haas­tei­ta - katso video!

22.01.2022 15:33
Tilaajille
Mitä mieltä Kempeleen asemalla ollaan lähijunista?

Mitä mieltä Kem­pe­leen ase­mal­la ollaan lä­hi­ju­nis­ta?

21.01.2022 20:59
Tilaajille
Lähijunaliikennekokeilu voisi alkaa jo ennen kaksoisraiteen valmistumista – siihen tarvitaan Väylävirastolta selvityksen jälkeen positiivinen johtopäätös

Lä­hi­ju­na­lii­ken­ne­ko­kei­lu voisi alkaa jo ennen kak­sois­rai­teen val­mis­tu­mis­ta – ­sii­hen tar­vi­taan Väy­lä­vi­ras­tol­ta sel­vi­tyk­sen jälkeen po­si­tii­vi­nen joh­to­pää­tös

15.09.2021 06:28
Tilaajille
Mutta voisiko lähijunayhteyttä jo kokeilla ennen kaksoisraidetta, miettii päätoimittaja ja toivoo sanoista päästävän vihdoin tekoihin
Pääkirjoitus

Mutta voisiko lä­hi­ju­na­yh­teyt­tä jo ko­keil­la ennen kak­sois­rai­det­ta, miettii pää­toi­mit­ta­ja ja toivoo sa­nois­ta pääs­tä­vän vihdoin te­koi­hin

15.09.2021 01:31
Tilaajille
Lähijunaliikennettä varten VR:n kalustoa pitäisi remontoida esteettömäksi – Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen uskoo Liminka-Oulu -lähijunayhteyden etenevän, mutta hetkessä hanke ei toteudu

Lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä varten VR:n ka­lus­toa pitäisi re­mon­toi­da es­teet­tö­mäk­si – Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen uskoo Li­min­ka-Ou­lu -lä­hi­ju­na­yh­tey­den ete­ne­vän, mutta het­kes­sä hanke ei toteudu

05.03.2021 09:00
Tilaajille
Vihreät haluavat lättähatut takaisin Oulun seudun lähiliikenteeseen – mielellään jo vuoteen 2023 mennessä

Vihreät ha­lua­vat lät­tä­ha­tut ta­kai­sin Oulun seudun lä­hi­lii­ken­tee­seen – mie­lel­lään jo vuoteen 2023 men­nes­sä

19.01.2021 13:35
Lähijunaa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lähijunaliikenne kytkeytyy kaksoisraiteen toteuttamiseen

Lä­hi­ju­naa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne kyt­key­tyy kak­sois­rai­teen to­teut­ta­mi­seen

17.01.2021 11:15
Tilaajille