Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

lähijunaliikenne

Lä­hi­ju­na­lii­ken­ne­ko­kei­lu voisi alkaa jo ennen kak­sois­rai­teen val­mis­tu­mis­ta – ­sii­hen tar­vi­taan Väy­lä­vi­ras­tol­ta sel­vi­tyk­sen jälkeen po­si­tii­vi­nen joh­to­pää­tös

15.09.2021 06:28
Tilaajille
Pääkirjoitus

Mutta voisiko lä­hi­ju­na­yh­teyt­tä jo ko­keil­la ennen kak­sois­rai­det­ta, miettii pää­toi­mit­ta­ja ja toivoo sa­nois­ta pääs­tä­vän vihdoin te­koi­hin

15.09.2021 01:31
Tilaajille

Lä­hi­ju­na­lii­ken­net­tä varten VR:n ka­lus­toa pitäisi re­mon­toi­da es­teet­tö­mäk­si – Eu­roop­pa- ja omis­ta­ja­oh­jaus­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen uskoo Li­min­ka-Ou­lu -lä­hi­ju­na­yh­tey­den ete­ne­vän, mutta het­kes­sä hanke ei toteudu

05.03.2021 09:00
Tilaajille

Vihreät ha­lua­vat lät­tä­ha­tut ta­kai­sin Oulun seudun lä­hi­lii­ken­tee­seen – mie­lel­lään jo vuoteen 2023 men­nes­sä

19.01.2021 13:35

Lä­hi­ju­naa saadaan vielä odottaa – Oulun seudun lä­hi­ju­na­lii­ken­ne kyt­key­tyy kak­sois­rai­teen to­teut­ta­mi­seen

17.01.2021 11:15
Tilaajille