Joukkoliikenne
Tyrnävän keskustasta turvallisempi – Vanhatien kunnostuksen suunnitelmaluonnoksia esitellään tänään verkkotilaisuudessa

Tyr­nä­vän kes­kus­tas­ta tur­val­li­sem­pi – Van­ha­tien kun­nos­tuk­sen suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­lään tänään verk­ko­ti­lai­suu­des­sa

14.09.2021 10:57
Tilaajille
Vaalipostia: Oulun seudun joukkoliikenne vihdoin kuntoon! – "Nykyisen, varsin triviaalin ”asiakastyytyväisyyskyselyn” sijaan tulee selvittää todellisia mielipiteitä, asenteita ja tarpeita verkkokyselytutkimuksella"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Oulun seudun jouk­ko­lii­ken­ne vihdoin kun­toon! – "Ny­kyi­sen, varsin tri­viaa­lin ”a­sia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn” sijaan tulee sel­vit­tää to­del­li­sia mie­li­pi­tei­tä, asen­tei­ta ja tar­pei­ta verk­ko­ky­se­ly­tut­ki­muk­sel­la"

10.06.2021 16:01
Tilaajille
Joukkoliikenne siirtyy kesäaikatauluihin maanantaina – painettuja aikataulukirjoja ei ole enää saatavilla

Jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy ke­sä­ai­ka­tau­lui­hin maa­nan­tai­na – pai­net­tu­ja ai­ka­tau­lu­kir­jo­ja ei ole enää saa­ta­vil­la

01.06.2021 08:09
Käteisen käyttö loppuu Oulun busseissa koronatilanteen vuoksi

Kä­tei­sen käyttö loppuu Oulun bus­seis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

26.11.2020 14:18