Terveys: Jopa kol­man­nes muis­ti­sai­rauk­sis­ta olisi eh­käis­tä­vis­sä viiden sormen oh­jeel­la

Koulut: Luo­to-ryh­mäs­sä saa opis­kel­la omaan tahtiin – "Täällä ei tar­vit­se pelätä mi­tään", Riina kehuu

Mainos: Talvitarjouksena Rantalakeus Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Hailuodon lauttaliikenne
"Idyllillä ei makseta laskuja" – hailuotolaisyrittäjä olisi lopettanut yritystoiminnan, jos pengertietä ei olisi päätetty rakentaa

"I­dyl­lil­lä ei makseta las­ku­ja" – hai­luo­to­lais­yrit­tä­jä olisi lo­pet­ta­nut yri­tys­toi­min­nan, jos pen­ger­tie­tä ei olisi pää­tet­ty ra­ken­taa

28.02.2024 11:31
Tilaajille
Hailuodon lautta myöhästyi ensihoidon tehtävän takia

Hai­luo­don lautta myö­häs­tyi en­si­hoi­don teh­tä­vän takia

30.12.2023 14:16
Hailuodon lauttaliikenne katkeamassa odotetusti tänään aamupäivästä – merivesi poikkeuksellisen alhaalla

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­ne kat­kea­mas­sa odo­te­tus­ti tänään aa­mu­päi­väs­tä – me­ri­ve­si poik­keuk­sel­li­sen al­haal­la

28.11.2023 08:27
Hailuodon lauttainfo poistuu lokakuussa Hailuodontien varrelta – tekniikkaa ei voitu enää päivittää

Hai­luo­don laut­tain­fo poistuu lo­ka­kuus­sa Hai­luo­don­tien var­rel­ta – ­tek­niik­kaa ei voitu enää päi­vit­tää

04.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Poliisin ja ely-keskuksen valvontaisku Hailuodon lautalla: etuajo-oikeusluvat kunnossa, yksi etsintäkuulutettu saatiin kiinni

Po­lii­sin ja ely-kes­kuk­sen val­von­tais­ku Hai­luo­don lau­tal­la: etua­jo-oi­keus­lu­vat kun­nos­sa, yksi et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu saatiin kiinni

06.09.2023 18:00
Tilaajille
Kellukkeita, magneetteja, kumijuttuja – hailuotolaislapset pohtivat, miksi lautta kelluu

Kel­luk­kei­ta, mag­neet­te­ja, ku­mi­jut­tu­ja – ­hai­luo­to­lais­lap­set poh­ti­vat, miksi lautta kelluu

27.05.2023 11:00
Tilaajille
Outi on kuulunut Hailuodon lautan miehistöön jo yli 20 vuotta – "Nuorena ajattelin, että tähän työpaikkaan en tule jäämään"

Outi on kuu­lu­nut Hai­luo­don lautan mie­his­töön jo yli 20 vuotta – "Nuo­re­na ajat­te­lin, että tähän työ­paik­kaan en tule jää­mään"

19.02.2023 18:00
Tilaajille
Outi Ketola suuntaa Merisillan ruorissa kohti Hailuotoa

Outi Ketola suuntaa Me­ri­sil­lan ruo­ris­sa kohti Hai­luo­toa

17.02.2023 14:05
Tilaajille
Hailuotoon suunniteltavat sillat ja pengertie toteutumassa ilman minkäänlaista valaistusta: "Tämmöisiä riskejä meillä on joka paikassa"

Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta: "Täm­möi­siä riskejä meillä on joka pai­kas­sa"

29.11.2022 14:08
Tilaajille
Hailuodon lautta ei liikennöi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä iltakymmenen ja aamuneljän välillä

Hai­luo­don lautta ei lii­ken­nöi tiis­tain ja kes­ki­vii­kon vä­li­se­nä yönä il­ta­kym­me­nen ja aa­mu­nel­jän välillä

08.11.2022 14:16
Tilaajille
Vesilupaa odotetaan yhä – Hailuodon kiinteää yhteyttä rakennettaessa rekat kulkevat Hailuodontiellä vartin välein vuoden päivät

Ve­si­lu­paa odo­te­taan yhä – Hai­luo­don kiin­teää yh­teyt­tä ra­ken­net­taes­sa rekat kul­ke­vat Hai­luo­don­tiel­lä vartin välein vuoden päivät

21.09.2022 11:00
Tilaajille
Saaristolauttojen etuajo-oikeuslupien käsittely viivästynyt kuukausilla – koskee myös Hailuodon lauttaa

Saa­ris­to­laut­to­jen etua­jo-oi­keus­lu­pien kä­sit­te­ly vii­väs­ty­nyt kuu­kau­sil­la – ­kos­kee myös Hai­luo­don lauttaa

01.06.2022 07:40
Hailuodon liikenteeseen saadaan isompi lautta käyttöön – kesäkuukausina lauttavuoroja talvea enemmän

Hai­luo­don lii­ken­tee­seen saadaan isompi lautta käyt­töön – ke­sä­kuu­kau­si­na laut­ta­vuo­ro­ja talvea enemmän

23.05.2022 07:11
Hailuodon kunnanjohtajan ero ja siihen johtaneet tapahtuvat kuohuttavat saarella – "Myrkyllinen puhe on levinnyt somessa ja valtuustoon saakka", sanoo asukas

Hai­luo­don kun­nan­joh­ta­jan ero ja siihen joh­ta­neet ta­pah­tu­vat kuo­hut­ta­vat saa­rel­la – "Myr­kyl­li­nen puhe on le­vin­nyt somessa ja val­tuus­toon saak­ka", sanoo asukas

05.11.2021 06:57
Tilaajille
Liikenne Hailuotoon on palautumassa normaaliksi

Lii­ken­ne Hai­luo­toon on pa­lau­tu­mas­sa nor­maa­lik­si

28.07.2021 14:04
Hailuodon lauttajono venyi yli kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa

Hai­luo­don laut­ta­jo­no venyi yli ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa

27.07.2021 18:53
Hailuodon lautan jono venähti kilometrin mittaiseksi Oulunsalossa – viikonloppuna ruuhkaa luvassa Bättre Folk -festivaalin vuoksi

Hai­luo­don lautan jono venähti ki­lo­met­rin mit­tai­sek­si Ou­lun­sa­los­sa – vii­kon­lop­pu­na ruuhkaa luvassa Bättre Folk -fes­ti­vaa­lin vuoksi

14.07.2021 14:06
Toinen Hailuodon lautoista on edelleen pois pelistä, eikä arviota vian korjaantumisen aikataululle ole – liikenteen ruuhkautuminen helpottanut

Toinen Hai­luo­don lau­tois­ta on edel­leen pois pe­lis­tä, eikä arviota vian kor­jaan­tu­mi­sen ai­ka­tau­lul­le ole – lii­ken­teen ruuh­kau­tu­mi­nen hel­pot­ta­nut

28.06.2021 15:42
Tilaajille
Falco tulossa varalautaksi, vaikka Merisilta liikennöikin jo normaalisti  – "Pyrimme korjaamaan Merisillan niin, että siitä on haittaa viikonloppuliikennettä mahdollisimman vähän"

Falco tulossa va­ra­lau­tak­si, vaikka Me­ri­sil­ta lii­ken­nöi­kin jo nor­maa­lis­ti – "Py­rim­me kor­jaa­maan Me­ri­sil­lan niin, että siitä on haittaa vii­kon­lop­pu­lii­ken­net­tä mah­dol­li­sim­man vähän"

18.05.2021 12:53
Tilaajille
Hailuodon lauttaliikenteen takkuaminen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään kotoisin"

Hai­luo­don laut­ta­lii­ken­teen tak­kua­mi­nen osui huonoon saumaan – "Aina, kun kesä tulee, on sama juttu, eihän tämä ole mistään ko­toi­sin"

17.05.2021 15:46
Tilaajille