Koulut
Käyttöön jo marraskuussa -Salonpään uuden koulun siisteyteen ja puhtauteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Käyt­töön jo mar­ras­kuus­sa -Sa­lon­pään uuden koulun siis­tey­teen ja puh­tau­teen on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta.

26.08.2021 18:00
Tilaajille
Koulukiusaaminen on väkivaltaa, huomauttaa Heli: "Jos kyse olisi ollut aikuisista ja heidän työpaikoistaan, vastaavien tapahtumien kohdalla puhuttaisiin henkisestä ja fyysisestä väkivallasta"
Kolumni

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vä­ki­val­taa, huo­maut­taa Heli: "Jos kyse olisi ollut ai­kui­sis­ta ja heidän työ­pai­kois­taan, vas­taa­vien ta­pah­tu­mien koh­dal­la pu­hut­tai­siin hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­ki­val­las­ta"

18.08.2021 01:46
Tilaajille
Tyrnäväläinen Iiris tietää koulun ja eskarin eron:  – Koulussa on enemmän tehtäviä

Tyr­nä­vä­läi­nen Iiris tietää koulun ja eskarin eron: – Kou­lus­sa on enemmän teh­tä­viä

08.08.2021 18:00
Tilaajille
Ylikylän moduulikoulu rakentuu kesän aikana  ja otetaan käyttöön marraskuun alussa - Tilaa tulee vähemmän kuin vanhassa purettavassa osassa oli, mutta sitä hyödynnetään tehokkaammin

Yli­ky­län mo­duu­li­kou­lu ra­ken­tuu kesän aikana ja otetaan käyt­töön mar­ras­kuun alussa - Tilaa tulee vä­hem­män kuin van­has­sa pu­ret­ta­vas­sa osassa oli, mutta sitä hyö­dyn­ne­tään te­hok­kaam­min

22.04.2021 19:03
Tilaajille
Salonpään koulu ja päiväkoti rakentuu nopeassa aikataulussa – Opetus päästään aloittamaan odotettua aiemmin

Sa­lon­pään koulu ja päi­vä­ko­ti ra­ken­tuu no­peas­sa ai­ka­tau­lus­sa – Opetus pääs­tään aloit­ta­maan odo­tet­tua aiemmin

04.02.2021 19:07
Tilaajille
"Koulukiusaamisen paljastuminen voi edelleen olla vaikeaa, sillä lapsi tai nuori voi hävetä asiaa, eikä uskalla sanoa sitä ääneen" – Kempeleessä kiusaamisen estämiseksi on tehty vuosia määrätietoista työtä

"Kou­lu­kiu­saa­mi­sen pal­jas­tu­mi­nen voi edel­leen olla vai­keaa, sillä lapsi tai nuori voi hävetä asiaa, eikä uskalla sanoa sitä ääneen" – Kem­pe­lees­sä kiu­saa­mi­sen es­tä­mi­sek­si on tehty vuosia mää­rä­tie­tois­ta työtä

25.12.2020 09:00
Tilaajille
Joka paikan Annukka haluaa jäädä Hailuotoon – "Olen valmis vastaanottamaan vaikka mitä työtä, kunhan voin jäädä"

Joka paikan Annukka haluaa jäädä Hai­luo­toon – "Olen valmis vas­taan­ot­ta­maan vaikka mitä työtä, kunhan voin jäädä"

23.12.2020 15:00
Tilaajille
Limingan koulua uhattiin sosiaalisessa mediassa viime yönä – Poliisi tavoitti uhkaajan verekseltään, eikä uhkauksen toteuttamiselle ollut edellytyksiä

Li­min­gan koulua uhat­tiin so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa viime yönä – Poliisi ta­voit­ti uh­kaa­jan ve­rek­sel­tään, eikä uh­kauk­sen to­teut­ta­mi­sel­le ollut edel­ly­tyk­siä

30.10.2020 16:51
Tiina toivoo, että koulumaailman rooleja selkeytettäisiin: "Onko se enää kasvattamista, kun koulu joutuu toimimaan kiusaamistapauksissa sekä poliisina että tuomioistuimena?"
Kolumni

Tiina toivoo, että kou­lu­maail­man rooleja sel­key­tet­täi­siin: "Onko se enää kas­vat­ta­mis­ta, kun koulu joutuu toi­mi­maan kiu­saa­mis­ta­pauk­sis­sa sekä po­lii­si­na että tuo­miois­tui­me­na?"

07.10.2020 01:41 1
Tilaajille
Kuntotutkimuksessa selvisi: Ylikylän koulun vanhassa osassa laajoja rakennevaurioita

Kun­to­tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­si: Yli­ky­län koulun van­has­sa osassa laajoja ra­ken­ne­vau­rioi­ta

26.09.2020 11:00