Onnettomuudet
Viimeisin 24 tuntia
Tulipalo roihusi Savilaakson leipomossa Limingassa – uunista lähtenyt palo uhkasi polttaa 400 neliön rakennuksen maan tasalle

Tu­li­pa­lo roihusi Sa­vi­laak­son lei­po­mos­sa Li­min­gas­sa – uunista läh­te­nyt palo uhkasi polttaa 400 neliön ra­ken­nuk­sen maan tasalle

07:15
Kuukausi
Hirvet vaaraksi etenkin moottoripyöräilijöille – kuolemaan johtaneissa hirvikolareissa on harvoin taustalla ylinopeus

Hirvet vaa­rak­si etenkin moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­le – kuo­le­maan joh­ta­neis­sa hir­vi­ko­la­reis­sa on harvoin taus­tal­la yli­no­peus

26.09.2022 14:20
Tilaajille
Yksi kuoli rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Temmeksellä – molemmat ajoneuvot syttyivät palamaan

Yksi kuoli rekan ja hen­ki­lö­au­ton nok­ka­ko­la­ris­sa Tem­mek­sel­lä – mo­lem­mat ajo­neu­vot syt­tyi­vät pa­la­maan

25.09.2022 18:46
Poliisi löysi eksyneen miehen Limingassa koirien ja dronen avulla – usean kilometrin matka oli väsyttänyt kulkijan

Poliisi löysi ek­sy­neen miehen Li­min­gas­sa koirien ja dronen avulla – usean ki­lo­met­rin matka oli vä­syt­tä­nyt kul­ki­jan

21.09.2022 06:06
Pihasauna paloi Kempeleessä Kiurunkujalla – leviämisvaaraa ei ollut ja henkilövahingoilta vältyttiin

Pi­ha­sau­na paloi Kem­pe­lees­sä Kiu­run­ku­jal­la – le­viä­mis­vaa­raa ei ollut ja hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

21.09.2022 06:06
Mitä teet, kun lamppu sammuu ja patteri kylmenee? Asiantuntijoiden mukaan pitkä sähkökatko koettelee arkea "Ulkogrilli kannattaa kaivaa esiin"

Mitä teet, kun lamppu sammuu ja patteri kyl­me­nee? Asian­tun­ti­joi­den mukaan pitkä säh­kö­kat­ko koet­te­lee arkea "Ul­kog­ril­li kan­nat­taa kaivaa esiin"

14.09.2022 15:30
Tilaajille
Risujen poltto karkasi käsistä Kempeleessä, vapaalla olleet palomiehet pelastivat tilanteen

Risujen poltto karkasi käsistä Kem­pe­lees­sä, va­paal­la olleet pa­lo­mie­het pe­las­ti­vat ti­lan­teen

10.09.2022 10:24
Vanhassa omakotitalossa syttyi tulipalo Lumijoella – seinä- ja kattorakenteita jouduttiin purkamaan

Van­has­sa oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Lu­mi­joel­la – seinä- ja kat­to­ra­ken­tei­ta jou­dut­tiin pur­ka­maan

06.09.2022 18:20
Asumattoman pihapiirin varastorakennus vaurioitui tulipalossa Limingassa

Asu­mat­to­man pi­ha­pii­rin va­ras­to­ra­ken­nus vau­rioi­tui tu­li­pa­los­sa Li­min­gas­sa

01.09.2022 17:56
Kotikolon tulipalo aiheutti läheisille rakennuksille lieviä savuhaittoja – nämä asiat on hyvä opettaa lapselle tulesta

Ko­ti­ko­lon tu­li­pa­lo ai­heut­ti lä­hei­sil­le ra­ken­nuk­sil­le lieviä sa­vu­hait­to­ja – nämä asiat on hyvä opettaa lap­sel­le tulesta

31.08.2022 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttilan tiedottamisesta ei järjestetä kuulemistilaisuutta: "Opimme ainakin sen,  että kaikista median haastatteluista pyydetään teksti nähtäville ennen sen julkaisua", sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Annukka Suotula

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Ant­ti­lan tie­dot­ta­mi­ses­ta ei jär­jes­te­tä kuu­le­mis­ti­lai­suut­ta: "Opimme ainakin sen, että kai­kis­ta median haas­tat­te­luis­ta pyy­de­tään teksti näh­tä­vil­le ennen sen jul­kai­sua", sanoo kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Annukka Suotula

26.08.2022 06:00
Tilaajille
Pienen lapsen traaginen kuolema liikenneonnettomuudessa järkyttää Kempelettä, kunta aloitti kriisityön osallisten tukemiseksi – "Ei ole sanoja"

Pienen lapsen traa­gi­nen kuolema lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa jär­kyt­tää Kem­pe­let­tä, kunta aloitti krii­si­työn osal­lis­ten tu­ke­mi­sek­si – "Ei ole sanoja"

25.08.2022 15:32
Potkupyörällä liikkunut lapsi kuoli liikenneonnettomuudessa Kempeleessä

Pot­ku­pyö­räl­lä liik­ku­nut lapsi kuoli lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa Kem­pe­lees­sä

24.08.2022 23:52
Tyrnävän liikenneonnettomuudessa ei todennäköisesti rikottu tieliikennelakia – rikosnimikkeeksi varmistunee kuolemantuottamus

Tyr­nä­vän lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa ei to­den­nä­köi­ses­ti rikottu tie­lii­ken­ne­la­kia – ri­kos­ni­mik­keek­si var­mis­tu­nee kuo­le­man­tuot­ta­mus

24.08.2022 16:16
Tilaajille
Viljasiilossa syttyi tulipalo Tyrnävällä

Vil­ja­sii­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Tyr­nä­väl­lä

24.08.2022 17:18
Kolmen miehen metsästysseurue joutui veden varaan Hailuodossa – henkilövahingoilta vältyttiin

Kolmen miehen met­säs­tys­seu­rue joutui veden varaan Hai­luo­dos­sa – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

23.08.2022 16:47
Limingan partiolaisten kokoontumispaikka kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa – henkilövahingoilta vältyttiin, syttymissyystä ei tietoa

Li­min­gan par­tio­lais­ten ko­koon­tu­mis­paik­ka kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa – ­hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin, syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

23.08.2022 21:50
Poliisi: Limingassa sattuneessa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa ei viitteitä ylinopeudesta

Po­lii­si: Li­min­gas­sa sat­tu­nees­sa säh­kö­mo­pon ja ke­vyt­moot­to­ri­pyö­rän ko­la­ris­sa ei viit­tei­tä yli­no­peu­des­ta

20.08.2022 13:27
Tilaajille
Tyrnävän kunnanjohtaja Vesa Anttila on saanut monenlaista palautetta tiedottamisestaan – "Olen saanut muutaman törkeän sähköpostin, jossa kehotetaan tappamaan itseni"

Tyr­nä­vän kun­nan­joh­ta­ja Vesa Anttila on saanut mo­nen­lais­ta pa­lau­tet­ta tie­dot­ta­mi­ses­taan – "Olen saanut muu­ta­man törkeän säh­kö­pos­tin, jossa ke­ho­te­taan tap­pa­maan itseni"

17.08.2022 14:55
Tilaajille
On uutisia, joita toimituksessa ei haluttaisi kirjoittaa – lapsen tai nuoren äkillinen poismeno on koko yhteisön suru
Kolumni

On uu­ti­sia, joita toi­mi­tuk­ses­sa ei ha­lut­tai­si kir­joit­taa – lapsen tai nuoren äkil­li­nen pois­me­no on koko yh­tei­sön suru

17.08.2022 06:00
Tilaajille