Mainos: La­keus­rak­kau­den vah­vis­ta­ja. Tutustu Ran­ta­la­keus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Onnettomuudet
Kuukausi
Palokunta heitti aamulla keikkaa Limingassa: Jumittuneen pultin irrottelu sytytti maastopalon, ilmanvaihtohormista kaivettiin hengissä naakka

Pa­lo­kun­ta heitti aamulla keikkaa Li­min­gas­sa: Ju­mit­tu­neen pultin ir­rot­te­lu sytytti maas­to­pa­lon, il­man­vaih­to­hor­mis­ta kai­vet­tiin hen­gis­sä naakka

21.05.2022 11:07
Tyrnävällä kulotus karkasi käsistä, Vihannissa ruohikko roihusi talon vieressä – ruohikkopalon vaara on nyt suuri Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa

Tyr­nä­väl­lä kulotus karkasi kä­sis­tä, Vi­han­nis­sa ruo­hik­ko roihusi talon vie­res­sä – ruo­hik­ko­pa­lon vaara on nyt suuri Poh­jois-Poh­jan­maan län­si­osis­sa

20.05.2022 07:09
Katso video ja kuvat: Limingan Turvallisuusmessut keräsivät OSAO:lle etenkin lapsiperheitä, mutta "kolaripaikan" tapahtumat kiinnostivat kaiken ikäisiä

Katso video ja kuvat: Li­min­gan Tur­val­li­suus­mes­sut ke­rä­si­vät OSAO:l­le etenkin lap­si­per­hei­tä, mutta "ko­la­ri­pai­kan" ta­pah­tu­mat kiin­nos­ti­vat kaiken ikäisiä

16.05.2022 16:00
Tilaajille
Limingan Turvallisuusmarkkinoilla riitti nähtävää – pelastusnäytöksessä pelastajille tuli hiki

Li­min­gan Tur­val­li­suus­mark­ki­noil­la riitti näh­tä­vää – pe­las­tus­näy­tök­ses­sä pe­las­ta­jil­le tuli hiki

16.05.2022 15:11
Tilaajille
Kempeleessä järjestetyssä evakuointiharjoituksessa nuorisoseuralle syntyi evakuointikeskus – "Siksi harjoittelemme, että olisimme valmiina"

Kem­pe­lees­sä jär­jes­te­tys­sä eva­kuoin­ti­har­joi­tuk­ses­sa nuo­ri­so­seural­le syntyi eva­kuoin­ti­kes­kus – "Siksi har­joit­te­lem­me, että oli­sim­me val­mii­na"

07.05.2022 15:00
Tilaajille
Monikaan ei tiedä mikä on yleinen vaaramerkki – Kempeleen Ylikylän koululla liian pitkään testissä soineen väestöhälyttimen vikaa paikannetaan edelleen

Mo­ni­kaan ei tiedä mikä on yleinen vaa­ra­merk­ki – Kem­pe­leen Yli­ky­län kou­lul­la liian pitkään tes­tis­sä soineen väes­tö­hä­lyt­ti­men vikaa pai­kan­ne­taan edel­leen

06.05.2022 06:46
Tilaajille
Turvepöly räjähti ja sytytti palon lämpövoimalaitoksen turvevarastossa Limingassa, kukaan ei loukkaantunut

Tur­ve­pö­ly räjähti ja sytytti palon läm­pö­voi­ma­lai­tok­sen tur­ve­va­ras­tos­sa Li­min­gas­sa, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

03.05.2022 10:59
Ei mitään hätää! Ylikylän alueella minuutteja kuulunut väestöhälytys jäi virheellisesti päälle kuukausikokeilun yhteydessä

Ei mitään hätää! Yli­ky­län alueel­la mi­nuut­te­ja kuu­lu­nut väes­tö­hä­ly­tys jäi vir­heel­li­ses­ti päälle kuu­kau­si­ko­kei­lun yh­tey­des­sä

02.05.2022 15:05
Merivartiosto pelasti jäihin pudonneet metsästäjät Hailuodon edustalta – kolmikko vinssattiin jäältä kopteriin

Me­ri­var­tios­to pelasti jäihin pu­don­neet met­säs­tä­jät Hai­luo­don edus­tal­ta – ­kol­mik­ko vins­sat­tiin jäältä kop­te­riin

30.04.2022 21:40
Vanhemmat
Puoliperävaunu suistui tiistaina ojaan Temmeksellä: "Menetin auton hallinnan" – Kuljettaja vietti kaksi yötä autossaan ja pääsi jatkamaan matkaa torstaiaamuna, katso video!

Puo­li­pe­rä­vau­nu suistui tiis­tai­na ojaan Tem­mek­sel­lä: "Me­ne­tin auton hal­lin­nan" – Kul­jet­ta­ja vietti kaksi yötä au­tos­saan ja pääsi jat­ka­maan matkaa tors­taiaa­mu­na, katso video!

07.04.2022 15:34
Tilaajille
Helsingistä Ouluun matkalla ollut rekka suistui ojaan Temmeksellä ja virolaiskuski joutui yöpymään nupissa pari yötä. Monet temmesläiset tarjosivat hänelle yösijaa sekä saunomis- ja yöpymismahdollisuutta.

Hel­sin­gis­tä Ouluun mat­kal­la ollut rekka suistui ojaan Tem­mek­sel­lä ja vi­ro­lais­kus­ki joutui yö­py­mään nupissa pari yötä. Monet tem­mes­läi­set tar­jo­si­vat hänelle yösijaa sekä sau­no­mis- ja yö­py­mis­mah­dol­li­suut­ta.

07.04.2022 11:26
Tilaajille
Äkillinen muutos säässä voi nyt synnyttää nopeasti korkean tulvan – oman kodin tulvariskin voi tarkistaa kartasta

Äkil­li­nen muutos säässä voi nyt syn­nyt­tää no­peas­ti korkean tulvan – oman kodin tul­va­ris­kin voi tar­kis­taa kar­tas­ta

07.04.2022 10:59
Merivartiosto: Ei enää autoilua jääalueella! Merellä paljon railoja

Me­ri­var­tios­to: Ei enää au­toi­lua jääa­lueel­la! Merellä paljon railoja

06.04.2022 13:38
Romuttamolla palanut irtaimisto aiheutti hälytyksen suuresta rakennuspalosta Limingassa

Ro­mut­ta­mol­la palanut ir­tai­mis­to ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen suu­res­ta ra­ken­nus­pa­los­ta Li­min­gas­sa

05.04.2022 07:23
Nyt kuuluu natinaa, kun maailma ympärillä muuttuu, toteaa Heli
Kolumni

Nyt kuuluu na­ti­naa, kun maailma ym­pä­ril­lä muut­tuu, toteaa Heli

23.03.2022 06:00
Tilaajille
Tulisiko meidän ensisijaisesti tukea ennemmin suomalaista työllisyyttä, huoltovarmuutta ja puhdasta ruokaa vai esimerkiksi Keski-Euroopan maataloutta, kysyy Vesa
Kolumni

Tu­li­si­ko meidän en­si­si­jai­ses­ti tukea en­nem­min suo­ma­lais­ta työl­li­syyt­tä, huol­to­var­muut­ta ja puh­das­ta ruokaa vai esi­mer­kik­si Kes­ki-Eu­roo­pan maa­ta­lout­ta, kysyy Vesa

23.03.2022 06:00
Autiotalo tuhoutui täysin tulipalossa Lumijoella

Au­tio­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Lu­mi­joel­la

17.03.2022 23:16
Hailuodon turmasta uutta tietoa: Tamppari vajosi vahingossa syvemmälle avantoon ja oviaukossa ollut pelastaja hukkui koneen mukana

Hai­luo­don tur­mas­ta uutta tietoa: Tamp­pa­ri vajosi va­hin­gos­sa sy­vem­mäl­le avan­toon ja ovi­au­kos­sa ollut pe­las­ta­ja hukkui koneen mukana

18.02.2022 15:18
Tilaajille
Hailuodon jäätie pysyy kiinni tämän talven – ely-keskus selvittää, voidaanko sitä avata enää ollenkaan

Hai­luo­don jäätie pysyy kiinni tämän talven – ely-kes­kus sel­vit­tää, voi­daan­ko sitä avata enää ol­len­kaan

17.02.2022 12:26
Hailuodon jäätiellä menehtynyt pelastaja oli tyrnäväläinen perheenisä – Tapaus äärimmäisen harvinainen: vastaavaa ei ole tapahtunut Suomessa koko 2000-luvulla

Hai­luo­don jää­tiel­lä me­neh­ty­nyt pe­las­ta­ja oli tyr­nä­vä­läi­nen per­heen­isä – Tapaus ää­rim­mäi­sen har­vi­nai­nen: vas­taa­vaa ei ole ta­pah­tu­nut Suo­mes­sa koko 2000-lu­vul­la

16.02.2022 13:59
Tilaajille