Onnettomuudet
Kuukausi
Köykkyristä ulkoilemaan lähtenyt mies eksyi Haukkasuolle –  nyt pelastuslaitos neuvoo oikeaoppiseen varustautumiseen: "Ladattu puhelin, varavirtalähde, otsalamppu ja juomista mukaan"

Köyk­ky­ris­tä ul­koi­le­maan läh­te­nyt mies eksyi Hauk­ka­suol­le –  nyt pe­las­tus­lai­tos neuvoo oi­kea­op­pi­seen va­rus­tau­tu­mi­seen: "La­dat­tu pu­he­lin, va­ra­vir­ta­läh­de, ot­sa­lamp­pu ja juo­mis­ta mukaan"

18.10.2021 09:21
Henkilöauto törmäsi puuhun ulosajossa Kempeleessä

Hen­ki­lö­au­to törmäsi puuhun ulos­ajos­sa Kem­pe­lees­sä

11.10.2021 16:24
"Avun tarve maailmalla on aivan valtava"

"Avun tarve maail­mal­la on aivan val­ta­va"

07.10.2021 18:00
Tilaajille
Varastorakennus tuhoutui täysin tulipalossa Oulunsalossa, kipinöitä levisi lähialueelle – "Onneksi oli märkä keli"

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ou­lun­sa­los­sa, ki­pi­nöi­tä levisi lä­hi­alueel­le – "On­nek­si oli märkä keli"

05.10.2021 06:36
Ouluntullin uimapaikalla kylmettynyt henkilö pelastettiin kiveltä

Ou­lun­tul­lin ui­ma­pai­kal­la kyl­met­ty­nyt henkilö pe­las­tet­tiin kiveltä

25.09.2021 08:46
Vanhemmat
Rekka ja henkilöauto nokkakolarissa Lumijoella – yksi henkilö sairaalahoitoon

Rekka ja hen­ki­lö­au­to nok­ka­ko­la­ris­sa Lu­mi­joel­la – yksi henkilö sai­raa­la­hoi­toon

14.09.2021 09:58
Entä jos vessaakaan ei saisi vedettyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin varautumiseen

Entä jos ves­saa­kaan ei saisi ve­det­tyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin va­rau­tu­mi­seen

06.09.2021 09:00

Henkilö putosi kaivoon Kem­pe­lees­sä

28.08.2021 15:24
Vene kaatui Temmesjoella Limingassa – onnettomuushetkellä kyydissä oli kolme ihmistä

Vene kaatui Tem­mes­joel­la Li­min­gas­sa – on­net­to­muus­het­kel­lä kyy­dis­sä oli kolme ihmistä

22.08.2021 09:10
Laskuvarjohyppääjä jäi jumiin puuhun Oulunsalossa – pelastuslaitos päästi hyppääjän pinteestä puolen tunnin kuluttua

Las­ku­var­jo­hyp­pää­jä jäi jumiin puuhun Ou­lun­sa­los­sa – pe­las­tus­lai­tos päästi hyp­pää­jän pin­tees­tä puolen tunnin ku­lut­tua

15.08.2021 20:36

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja törmäsi kai­tee­seen Poh­jan­tien ylit­tä­väl­lä sil­lal­la Kem­pe­lees­sä – ri­kos­ni­mik­kee­nä muun muassa rat­ti­juo­pu­mus

13.08.2021 15:26

Ajo­neu­von­sa hal­lin­nan me­net­tä­nyt pa­ket­ti­au­toi­li­ja ajoi ulos Ne­los­tiel­tä Tem­mek­ses­sä

03.08.2021 11:06
Hailuodosta lähtenyt veneseurue eksyi Perämerellä – ukkosrintaman aallokko nostatti veneeseen paljon pärskevettä, sijaintikin oli hukassa

Hai­luo­dos­ta läh­te­nyt ve­ne­seu­rue eksyi Pe­rä­me­rel­lä – uk­kos­rin­ta­man aal­lok­ko nos­tat­ti ve­nee­seen paljon pärs­ke­vet­tä, si­jain­ti­kin oli hukassa

02.08.2021 06:00
Kasitiellä Limingassa tapahtui kahden auton peräänajo-onnettomuus – onnettomuudessa ei loukkaantuneita

Ka­si­tiel­lä Li­min­gas­sa ta­pah­tui kahden auton pe­rään­ajo-on­net­to­muus – on­net­to­muu­des­sa ei louk­kaan­tu­nei­ta

28.07.2021 16:41
Limingan Järvenpääntiellä sijaitsevassa autiotalossa sytytettiin yöllä palo – tuli rajoittui pienelle alueelle

Li­min­gan Jär­ven­pään­tiel­lä si­jait­se­vas­sa au­tio­ta­los­sa sy­ty­tet­tiin yöllä palo – tuli ra­joit­tui pie­nel­le alueel­le

27.07.2021 06:51
Henkilöauto, pakettiauto ja yhdistelmäajoneuvo kolaroivat yöllä Nelostiellä Limingassa – yksi henkilö loukkaantui vakavasti

Hen­ki­löau­to, pa­ket­ti­au­to ja yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo ko­la­roi­vat yöllä Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – yksi henkilö louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

23.07.2021 09:15
Kolme loukkaantui yöllä Limingassa sattuneessa kolarissa – yksi heistä vakavasti

Kolme louk­kaan­tui yöllä Li­min­gas­sa sat­tu­nees­sa ko­la­ris­sa – yksi heistä va­ka­vas­ti

23.07.2021 06:26
Autotalli, auto ja traktori tuhoutuivat tulipalossa Tyrnävän Rannanpohjassa

Au­to­tal­li, auto ja trak­to­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Tyr­nä­vän Ran­nan­poh­jas­sa

21.07.2021 13:25
Traktori ja henkilöauto kolaroivat Temmeksellä Nelostien risteyksessä

Trak­to­ri ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Tem­mek­sel­lä Ne­los­tien ris­teyk­ses­sä

19.07.2021 15:09
"”Kannattaa ajatella etukäteen, sillä myöhemmin on ihan liikaa aikaa ajatella" – Pyörätuolissa istuneen nuoren miehen sanat jäivät Hanna-Leena Mattilan mieleen ja hän kannustaa nuoria sanomaan, jos heitä pelottaa auton kyydissä
Kolumni

"”­Kan­nat­taa aja­tel­la etu­kä­teen, sillä myö­hem­min on ihan liikaa aikaa aja­tel­la" – ­Pyö­rä­tuo­lis­sa is­tu­neen nuoren miehen sanat jäivät Han­na-Lee­na Mat­ti­lan mieleen ja hän kan­nus­taa nuoria sa­no­maan, jos heitä pe­lot­taa auton kyy­dis­sä

07.07.2021 06:01