NÄKÖISLEHTI: Lue tästä Rantalakeuden Kesä -julkaisu maksutta

Mainos: Lakeusrakkauden vahvistaja. Tutustu Rantalakeus Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Onnettomuudet
Viimeisin 24 tuntia
Sähköautojen palot ovat vielä harvinaisia, mutta pelastuslaitoksellekin verrattain uusi asia – "Paras olisi hukuttaa auto jonnekin"

Säh­kö­au­to­jen palot ovat vielä har­vi­nai­sia, mutta pe­las­tus­lai­tok­sel­le­kin ver­rat­tain uusi asia – "Paras olisi hu­kut­taa auto jon­ne­kin"

11:00
Tilaajille
Viikko
Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat

Tukes löysi lasten pe­las­tus­lii­veis­tä useita tur­val­li­suus­puut­tei­ta – tar­kis­ta lii­veis­tä nämä asiat

27.05.2023 09:00
Tilaajille
Limingassa ja Tyrnävällä paloi noin kymmenen hehtaaria maastoa –  tuulenpuuskat hankaloittavat sammutustöitä

Li­min­gas­sa ja Tyr­nä­väl­lä paloi noin kym­me­nen heh­taa­ria maastoa –  tuu­len­puus­kat han­ka­loit­ta­vat sam­mu­tus­töi­tä

27.05.2023 09:32
Sirkkelin kärähtäminen aiheutti tulipalon teollisuuslaitoksessa Limingassa

Sirk­ke­lin kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti tu­li­pa­lon teol­li­suus­lai­tok­ses­sa Li­min­gas­sa

26.05.2023 14:41
Viritetty mopo tarkoittaa usein pahempaa jälkeä kolaroidessa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leikkaava kirurgi: "Valtava ero törmätäänkö 40 km/h vai 60 km/h"

Vi­ri­tet­ty mopo tar­koit­taa usein pa­hem­paa jälkeä ko­la­roi­des­sa, sanoo nuorten vammoja OYSissa leik­kaa­va ki­rur­gi: "­Val­ta­va ero tör­mä­tään­kö 40 km/h vai 60 km/h"

26.05.2023 11:00 1
Tilaajille
Haketta kuljettanut kuorma-auto leimahti tuleen Limingassa – vahingot vähäisiä

Haketta kul­jet­ta­nut kuor­ma-au­to lei­mah­ti tuleen Li­min­gas­sa – ­va­hin­got vä­häi­siä

25.05.2023 11:59
Kuukausi
Kaivuria kuljettaneen lavetin rengas syttyi tuleen Nelostiellä

Kai­vu­ria kul­jet­ta­neen lavetin rengas syttyi tuleen Ne­los­tiel­lä

23.05.2023 10:09
Poliisi valvoo tehostetusti suojatieliikennettä ensi viikolla – liikenteessä loukkaantuneet usein jalankulkijoita tai pyöräilijöitä

Poliisi valvoo te­hos­te­tus­ti suo­ja­tie­lii­ken­net­tä ensi vii­kol­la – lii­ken­tees­sä louk­kaan­tu­neet usein ja­lan­kul­ki­joi­ta tai pyö­räi­li­jöi­tä

19.05.2023 13:00
Palanut leipä aiheutti palohälytyksen Limingassa

Palanut leipä ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Li­min­gas­sa

15.05.2023 06:52
Kevät on roskien polton ja kulotuksen aikaa – Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa varovaisuudesta avotulen kanssa

Kevät on roskien polton ja ku­lo­tuk­sen aikaa – Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa va­ro­vai­suu­des­ta avo­tu­len kanssa

12.05.2023 09:00
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Hailuodossa – asukkaat pääsivät ulos omin avuin

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Hai­luo­dos­sa – asuk­kaat pää­si­vät ulos omin avuin

08.05.2023 07:46
Pohjantien hir­viai­ta kaatui omia aikojaan Tu­pok­ses­sa – Oulun seudulla on edessä isot ai­ta­re­mon­tit, kun pet­tä­vät puu­tol­pat kor­va­taan tup­las­ti kal­liim­mil­la me­tal­li­silla

Poh­jan­tien hir­vi­ai­ta kaatui omia ai­ko­jaan Tu­pok­ses­sa – Oulun seu­dul­la on edessä isot ai­ta­re­mon­tit, kun pet­tä­vät puu­tol­pat kor­va­taan tup­las­ti kal­liim­mil­la me­tal­li­sil­la

03.05.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pieni kärrysauna vauroitui pahoin tulipalossa Kempeleessä

Pieni kär­ry­sau­na vau­roi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Kem­pe­lees­sä

30.04.2023 09:01
Pihasauna vaurioitui pahoin tulipalossa Limingan Ala-Temmeksellä

Pi­ha­sau­na vau­rioi­tui pahoin tu­li­pa­los­sa Li­min­gan Ala-Tem­mek­sel­lä

29.04.2023 13:58
Katso kuvat: Kouluammuskelu viranomaisharjoituksen lähtökohtana – Limingassa todentuntua lisäsivät käytävillä lojuneet uhrit

Katso kuvat: Kou­lu­am­mus­ke­lu vi­ran­omais­har­joi­tuk­sen läh­tö­koh­ta­na – Li­min­gas­sa to­den­tun­tua li­sä­si­vät käy­tä­vil­lä lo­ju­neet uhrit

28.04.2023 07:42
Tilaajille
Auto törmäsi puuhun Oulunsalon kirkon lähettyvillä – ensihoito kuljetti yhden henkilön hoitoon

Auto törmäsi puuhun Ou­lun­sa­lon kirkon lä­het­ty­vil­lä – en­si­hoi­to kul­jet­ti yhden hen­ki­lön hoitoon

26.04.2023 06:52
Lapsi juoksi vanhempansa perään ja jäi pakettiauton alle Linnukan päiväkodin lähellä Limingassa

Lapsi juoksi van­hem­pan­sa perään ja jäi pa­ket­ti­au­ton alle Lin­nu­kan päi­vä­ko­din lähellä Li­min­gas­sa

21.04.2023 14:30
Ohikulkija näki pyörän valon katoavan Kempeleenlahden jäällä – seurauksena poliisin, pelastuksen ja rajavartioston etsintäoperaatio

Ohi­kul­ki­ja näki pyörän valon ka­toa­van Kem­pe­leen­lah­den jäällä – seu­rauk­se­na po­lii­sin, pe­las­tuk­sen ja ra­ja­var­tios­ton et­sin­tä­ope­raa­tio

21.04.2023 08:09
Pääsiäisaurinko houkuttelee ihmisiä heikoille kevätjäille, katso video miten pelastaudut jään pettäessä

Pää­siäis­au­rin­ko hou­kut­te­lee ihmisiä hei­koil­le ke­vät­jäil­le, katso video miten pe­las­tau­dut jään pet­täes­sä

06.04.2023 18:00
Tilaajille
Kempeleläinen Yrjö tarkastutti palosammuttimensa vakuutusyhtiön juhlakierroksella – tärkeitä papereita hän säilyttää leivinuunissa

Kem­pe­le­läi­nen Yrjö tar­kas­tut­ti pa­lo­sam­mut­ti­men­sa va­kuu­tus­yh­tiön juh­la­kier­rok­sel­la – ­tär­kei­tä pa­pe­rei­ta hän säi­lyt­tää lei­vin­uu­nis­sa

06.04.2023 11:00
Tilaajille