Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirjoittaminen
Pieni mutta pippurinen yhdistys pitää kynnyksensä matalana – Oulun ympäristön kynäilijät starttaavat kirjoittajapiirinsä taas tammikuussa Limingan Taidekoululla

Pieni mutta pip­pu­ri­nen yh­dis­tys pitää kyn­nyk­sen­sä ma­ta­la­na – Oulun ym­pä­ris­tön ky­näi­li­jät start­taa­vat kir­joit­ta­ja­pii­rin­sä taas tam­mi­kuus­sa Li­min­gan Tai­de­kou­lul­la

11.12.2022 18:00
Tilaajille
Oulun ympäristön kynäilijöillä kirjoittajaseminaari Tyrnävällä – aiheena Juuret ja siivet

Oulun ym­pä­ris­tön ky­näi­li­jöil­lä kir­joit­ta­ja­se­mi­naa­ri Tyr­nä­väl­lä – aiheena Juuret ja siivet

23.10.2022 11:00
Oletko kunnianhimoinen kirjoittaja ja tulevaisuuden kirjallisuuden tekijä ? Hailuodon kesäkuun kirjoittajaleirille etsitään juuri sinua

Oletko kun­nian­hi­moi­nen kir­joit­ta­ja ja tu­le­vai­suu­den kir­jal­li­suu­den te­ki­jä ? Hai­luo­don ke­sä­kuun kir­joit­ta­ja­lei­ril­le et­si­tään juuri sinua

13.03.2022 12:01
Tilaajille
Katso video: Paavo on otettu, kun lapsenlapsi haluaa lukea isoisänsä julkaisemaa satukirjaa "Kirjoittaminen on mahdottoman mukavaa"

Katso video: Paavo on otettu, kun lap­sen­lap­si haluaa lukea iso­isän­sä jul­kai­se­maa sa­tu­kir­jaa "Kir­joit­ta­mi­nen on mah­dot­to­man mu­ka­vaa"

26.02.2022 16:59
Tilaajille
Mistä kumpuaa luovuus? Tyrnäväläinen monitaiteellinen Paavo Niskasaari pohtii kodin merkitystä taiteellisten lahjojen innostajana

Mistä kumpuaa luo­vuus? Tyr­nä­vä­läi­nen mo­ni­tai­teel­li­nen Paavo Nis­ka­saa­ri pohtii kodin mer­ki­tys­tä tai­teel­lis­ten lah­jo­jen in­nos­ta­ja­na

25.02.2022 11:11
Tilaajille
Mahdollisuus kustannussopimukseen houkutteli kymmeniä hakijoita Hailuodon kirjoittajaleirille –  oululainen 21–vuotias Maria Bešlić oli kymmenen läpimenneen joukossa

Mah­dol­li­suus kus­tan­nus­so­pi­muk­seen hou­kut­te­li kym­me­niä ha­ki­joi­ta Hai­luo­don kir­joit­ta­ja­lei­ril­le –  ou­lu­lai­nen 21–­vuo­tias Maria Bešlić oli kym­me­nen lä­pi­men­neen jou­kos­sa

17.06.2021 22:18
Tilaajille
Mininovellikilpailun voitto Siikalatvan Pulkkilaan – elämänmakuisten, tempaavien ja korkeatasoisten novellien joukosta Tapani Tölli valitsi voittajaksi Leenan tositarinan

Mi­ni­no­vel­li­kil­pai­lun voitto Sii­ka­lat­van Pulk­ki­laan – elä­män­ma­kuis­ten, tem­paa­vien ja kor­kea­ta­sois­ten no­vel­lien jou­kos­ta Tapani Tölli valitsi voit­ta­jak­si Leenan to­si­ta­ri­nan

23.04.2021 16:22
Tilaajille
Oulun ympäristön kynäilijät ry:n Mininovelli-kilpailun tulokset julkaistana perjantaina Limingan taidekoululla – novelleja saapui kaikkiaan 90

Oulun ym­pä­ris­tön ky­näi­li­jät ry:n Mi­ni­no­vel­li-kil­pai­lun tu­lok­set jul­kais­ta­na per­jan­tai­na Li­min­gan tai­de­kou­lul­la – no­vel­le­ja saapui kaik­kiaan 90

22.04.2021 17:20
Mikko Within uusi kirja Saakelin satanen ilmestyy maaliskuussa – kirjassa seikkailee Uuno Turhanen

Mikko Within uusi kirja Saa­ke­lin satanen il­mes­tyy maa­lis­kuus­sa – kir­jas­sa seik­kai­lee Uuno Tur­ha­nen

04.02.2021 19:45
Pysyykö kynä kädessä ja mielessäsi olisi hyvä tarina? –Oulun ympäristön kynäilijöiden mininovellikisassa ei sanamäärällä herkutella, mutta idea on mitä mainioin

Pysyykö kynä kädessä ja mie­les­sä­si olisi hyvä tarina? –Oulun ym­pä­ris­tön ky­näi­li­jöi­den mi­ni­no­vel­li­ki­sas­sa ei sa­na­mää­räl­lä her­ku­tel­la, mutta idea on mitä mai­nioin

31.01.2021 19:00
Rantalakeuden kolumniringissä monta uutta kirjoittajaa –historioitsijaa, väistyvää kuntapolitiikkoa, lääkäriä, urheilutoimijaa

Ran­ta­la­keu­den ko­lum­ni­rin­gis­sä monta uutta kir­joit­ta­jaa –his­to­rioit­si­jaa, väis­ty­vää kun­ta­po­li­tiik­koa, lää­kä­riä, ur­hei­lu­toi­mi­jaa

24.01.2021 09:00
Tilaajille