Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirjat
Fakta on luuranko ja fiktio lihat – lue fiktiota, jotta saat syväymmärryksen, kehottaa Heli
Kolumni

Fakta on luu­ran­ko ja fiktio lihat – lue fik­tio­ta, jotta saat sy­väym­mär­ryk­sen, ke­hot­taa Heli

18.10.2023 06:00
Tilaajille
Janne vie lukijansa nyt kunnan virkistyspäivään – Uusin romaani on hauska ja nokkela, mutta sillä on myös syvällinen viesti

Janne vie lu­ki­jan­sa nyt kunnan vir­kis­tys­päi­vään – Uusin romaani on hauska ja nok­ke­la, mutta sillä on myös sy­väl­li­nen viesti

17.08.2023 18:00
Tilaajille
Lola esittelee esikoisteoksensa huoltoasemalla Hailuodossa – viihteen moniammattilainen on huolissaan tämän päivän yhteiskunnasta

Lola esit­te­lee esi­kois­teok­sen­sa huol­to­ase­mal­la Hai­luo­dos­sa – viih­teen mo­ni­am­mat­ti­lai­nen on huo­lis­saan tämän päivän yh­teis­kun­nas­ta

14.08.2023 18:00
Tilaajille
"Hinta on alle kirjan omakustannushinnan" – Kempeleen seurakunnan vs. kirkkoherra Erja Oikarinen vastaa Rantalakeuden tekstiviestipalstan ihmettelyyn
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Hinta on alle kirjan oma­kus­tan­nus­hin­nan" – Kem­pe­leen seu­ra­kun­nan vs. kirk­ko­her­ra Erja Oi­ka­ri­nen vastaa Ran­ta­la­keu­den teks­ti­vies­ti­pals­tan ih­met­te­lyyn

31.05.2023 17:42
Tilaajille
Ritan käsissä syntyi 314-sivuinen kartta kymmeniin Kempeleen Vanhaan kirkkoon linkittyviin tarinoihin ja kohtaloihin

Ritan käsissä syntyi 314-si­vui­nen kartta kym­me­niin Kem­pe­leen Vanhaan kirk­koon lin­kit­ty­viin ta­ri­noi­hin ja koh­ta­loi­hin

10.05.2023 11:00
Tilaajille
Lähde pöllöjen pariin Tyrnävälle! Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle –  Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia

Lähde pöl­lö­jen pariin Tyr­nä­väl­le! Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Painettu kirja pitää pintansa – Tyrnävällä se näkyy muun muassa kirjastoaineiston poistomyynnissä

Pai­net­tu kirja pitää pin­tan­sa – Tyr­nä­väl­lä se näkyy muun muassa kir­jas­to­ai­neis­ton pois­to­myyn­nis­sä

12.02.2023 18:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Temmeslähtöinen Nimis-Kalle löysi paikkansa Lapin legendojen joukossa – Inarin värikäs vallesmanni Kalle Honka sai ansaitun elämäkertansa

Kir­ja-ar­vio: Tem­mes­läh­töi­nen Ni­mis-Kal­le löysi paik­kan­sa Lapin le­gen­do­jen jou­kos­sa – I­na­rin värikäs val­les­man­ni Kalle Honka sai an­sai­tun elä­mä­ker­tan­sa

12.01.2023 15:00
Tilaajille
Joni Siponen kirjoitti kirjan siitä, mitä on olla kun pelihimo palaa kirkkaalla liekillä ja miten se liekki sammutetaan

Joni Siponen kir­joit­ti kirjan siitä, mitä on olla kun pe­li­hi­mo palaa kirk­kaal­la lie­kil­lä ja miten se liekki sam­mu­te­taan

07.01.2023 11:00
Tilaajille
Perämeri-kiertue saapuu lauantaina Liminkaan – tilaisuuteen on vapaa pääsy

Pe­rä­me­ri-kier­tue saapuu lauan­tai­na Li­min­kaan – ti­lai­suu­teen on vapaa pääsy

16.12.2022 15:00
"Onko se niin, että ihminen täällä määrittää kaiken?", kysyy tyrnäväläinen PIrjo Suvilehto

"Onko se niin, että ihminen täällä mää­rit­tää kai­ken?", kysyy tyr­nä­vä­läi­nen PIrjo Su­vi­leh­to

18.10.2022 06:01
Tilaajille
Pirjo Suvilehto julkaisee kaksi uutta kirjaa – kuuntele näyte kirjasta

Pirjo Su­vi­leh­to jul­kai­see kaksi uutta kirjaa – kuun­te­le näyte kir­jas­ta

17.10.2022 14:56
Tilaajille
Omasta elämästään kannattaa kirjoittaa, jos vain vähänkään kiinnostaa, sanoo mies, joka tuli kahdesti äitinsä hylkäämäksi

Omasta elä­mäs­tään kan­nat­taa kir­joit­taa, jos vain vä­hän­kään kiin­nos­taa, sanoo mies, joka tuli kah­des­ti äitinsä hyl­kää­mäk­si

24.03.2022 18:00
Tilaajille
Katso video: Paavo on otettu, kun lapsenlapsi haluaa lukea isoisänsä julkaisemaa satukirjaa "Kirjoittaminen on mahdottoman mukavaa"

Katso video: Paavo on otettu, kun lap­sen­lap­si haluaa lukea iso­isän­sä jul­kai­se­maa sa­tu­kir­jaa "Kir­joit­ta­mi­nen on mah­dot­to­man mu­ka­vaa"

26.02.2022 16:59
Tilaajille
Mistä kumpuaa luovuus? Tyrnäväläinen monitaiteellinen Paavo Niskasaari pohtii kodin merkitystä taiteellisten lahjojen innostajana

Mistä kumpuaa luo­vuus? Tyr­nä­vä­läi­nen mo­ni­tai­teel­li­nen Paavo Nis­ka­saa­ri pohtii kodin mer­ki­tys­tä tai­teel­lis­ten lah­jo­jen in­nos­ta­ja­na

25.02.2022 11:11
Tilaajille
Aino kannustaa lukemaan: "Jos haluat antaa lapsellesi elämässä etumatkaa muihin ikätovereihin nähden, laita hänelle kirja käteen"
Mielipidekirjoitus

Aino kan­nus­taa lu­ke­maan: "Jos haluat antaa lap­sel­le­si elä­mäs­sä etu­mat­kaa muihin ikä­to­ve­rei­hin nähden, laita hänelle kirja käteen"

22.02.2022 18:00
Tilaajille
Muistelmakirja kertoo erilaisesta työelämästä: Se oli sitä aikaa kun virallisissa tapaamissa viina virtasi ja poliisin vaimokin kutsui nauttimaan salakaadettua hirveä ja pontikkaa

Muis­tel­ma­kir­ja kertoo eri­lai­ses­ta työe­lä­mäs­tä: Se oli sitä aikaa kun vi­ral­li­sis­sa ta­paa­mis­sa viina virtasi ja po­lii­sin vai­mo­kin kutsui naut­ti­maan sa­la­kaa­det­tua hirveä ja pon­tik­kaa

13.02.2022 15:00
Tilaajille
Kysely Tupoksen yläkoululaisille: Yli puolet koululaisista valitsee kirjan kansikuvan ja sen pituuden perusteella

Kysely Tu­pok­sen ylä­kou­lu­lai­sil­le: Yli puolet kou­lu­lai­sis­ta va­lit­see kirjan kan­si­ku­van ja sen pi­tuu­den pe­rus­teel­la

10.02.2022 13:00
Kirja-arvostelu: Korkeintaan vähän väsynyt on havahduttava teos nykymaailman paineista ja vaatimuksista

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kor­kein­taan vähän väsynyt on ha­vah­dut­ta­va teos ny­ky­maail­man pai­neis­ta ja vaa­ti­muk­sis­ta

08.02.2022 14:03
Konstruktioteknikosta baarinpitäjäksi ja edelleen kirjailijaksi – 20 vuotta kirjoittanut kempeleläinen Ari Paulow jäi jo eläkkeelle, mutta palasi näppäimistön äärelle

Konst­ruk­tio­tek­ni­kos­ta baa­rin­pi­tä­jäk­si ja edel­leen kir­jai­li­jak­si – 20 vuotta kir­joit­ta­nut kem­pe­le­läi­nen Ari Paulow jäi jo eläk­keel­le, mutta palasi näp­päi­mis­tön äärelle

13.09.2021 19:00
Tilaajille