Urheilu : Ran­ta­la­keus-maas­to­jen infon löydät täältä

Tilaajille

Ran­ta­la­keu­den ko­lum­ni­rin­gis­sä monta uutta kir­joit­ta­jaa –his­to­rioit­si­jaa, väis­ty­vää kun­ta­po­li­tiik­koa, lää­kä­riä, ur­hei­lu­toi­mi­jaa

Rantalakeus

Rantalakeuden Hästäkki-kolumniringissä on tänä vuonna iso joukko uusia kirjoittajia. Kolumnirinkiä uudistetaan vuosittain.

Hailuodosta aloittaa opettaja Annukka Loukola, joka on tiiviisti tuoreena hailuotolaisena mukana saaren toiminnassa. Hänen kirjoituksensa on tämän viikon lehdessä.