Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kempele Akatemia
Kuuden viikon ulkokuntosali Kempeleen Sarkkirannassa soveltuu niin erityisliikkujille kuin maailmanmestareille – pysyvä sali rakentuu myöhemmin

Kuuden viikon ul­ko­kun­to­sa­li Kem­pe­leen Sark­ki­ran­nas­sa so­vel­tuu niin eri­tyis­liik­ku­jil­le kuin maail­man­mes­ta­reil­le – pysyvä sali ra­ken­tuu myö­hem­min

07.04.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa Vihiluodon kyläyhdistys palkittiin Oulun kaupungin Liikuntateko-palkinnolla ja Kempele Vuoden liikuttavin kunta -palkinnolla

Poh­jois-Poh­jan­maan Ur­hei­lu­gaa­las­sa Vi­hi­luo­don ky­lä­yh­dis­tys pal­kit­tiin Oulun kau­pun­gin Lii­kun­ta­te­ko-pal­kin­nol­la ja Kempele Vuoden lii­kut­ta­vin kunta -pal­kin­nol­la

28.01.2023 14:17
Kalliomontun pohjalta löytyy kymmeniä pyöriä: "Eivät he varmaan sukeltaisi, jos tietäisivät, mitä siellä alla on", toteaa vedenalaisen pyöräparkin kuvannut sukeltaja Tomi Weckman – Katso video

Kal­lio­mon­tun poh­jal­ta löytyy kym­me­niä pyöriä: "Eivät he varmaan su­kel­tai­si, jos tie­täi­si­vät, mitä siellä alla on", toteaa ve­den­alai­sen pyö­rä­par­kin ku­van­nut su­kel­ta­ja Tomi Weckman – Katso video

10.01.2023 08:56
Tilaajille
Tomi Weckman Oulun urheilusukeltajista kuvasi, miltä Ouluntullin kalliomontun pohjalla näyttää

Tomi Weckman Oulun ur­hei­lu­su­kel­ta­jis­ta kuvasi, miltä Ou­lun­tul­lin kal­lio­mon­tun poh­jal­la näyttää

10.01.2023 05:59
Tilaajille
Luukas Linnakankaalta kiersi radan peräti viisi heittoa alle ihannetuloksen – katso Kempele Akatemia cupin tulokset

Luukas Lin­na­kan­kaal­ta kiersi radan peräti viisi heittoa alle ihan­ne­tu­lok­sen – katso Kempele Aka­te­mia cupin tu­lok­set

22.09.2022 10:45
Yhteislaulut kaikuvat taas: Hanuripartio laulattaa Kempeleen kotiseutumuseolla kesä-heinäkuussa uudesta lauluvihkosta

Yh­teis­lau­lut kai­ku­vat taas: Ha­nu­ri­par­tio lau­lat­taa Kem­pe­leen ko­ti­seu­tu­mu­seol­la ke­sä-hei­nä­kuus­sa uudesta lau­lu­vih­kos­ta

01.06.2022 12:00 1
Vinkit ensi viikonloppuun: Lauantaina Köykkyrin SnowZtormiin ja sunnuntaina Vihiluodon talvitapahtumaan.

Vinkit ensi vii­kon­lop­puun: Lauan­tai­na Köyk­ky­rin SnowZ­tor­miin ja sun­nun­tai­na Vi­hi­luo­don tal­vi­ta­pah­tu­maan.

13.03.2022 15:00
Tilaajille
Lauantaina hissillä taas huipulle: Köykkyrin kausi alkaa ja pulkkamäki käytössä heti

Lauan­tai­na his­sil­lä taas hui­pul­le: Köyk­ky­rin kausi alkaa ja pulk­ka­mä­ki käy­tös­sä heti

13.01.2022 06:00
Tilaajille
Kempele-opisto täyttää tänä vuonna 40 vuotta – toiminta alkoi syyskuussa 1981 reilun tuhannen kurssilaisen voimin

Kem­pe­le-opis­to täyttää tänä vuonna 40 vuotta – toi­min­ta alkoi syys­kuus­sa 1981 reilun tu­han­nen kurs­si­lai­sen voimin

26.09.2021 12:00
Tilaajille
Tobias Anttila hurjassa vireessä frsibeegolfkentällä – Kempeleen yläkoulujen ja toisen asteen opiskelijoiden mitalit jaettiin Köykkyrissä

Tobias Anttila hur­jas­sa vi­rees­sä frsi­bee­golf­ken­täl­lä – Kem­pe­leen ylä­kou­lu­jen ja toisen asteen opis­ke­li­joi­den mitalit jaet­tiin Köyk­ky­ris­sä

21.09.2021 09:43
Kempele Akate­mian työntekijät ovat säästäneet pyöräilemällä polttoainetta tähän mennessä 365 litraa: "Pyöräilemällä pääsee lujempaa ja on perillä nopeammin"

Kempele Aka­te­mian työn­te­ki­jät ovat sääs­tä­neet pyö­räi­le­mäl­lä polt­to­ai­net­ta tähän men­nes­sä 365 litraa: "Pyö­räi­le­mäl­lä pääsee lu­jem­paa ja on perillä no­peam­min"

09.06.2021 06:00
Tilaajille
Kun silmä liikahtaa, niin liikahtaa myös Kempeleen liikuntakoordinaattori Kristiina – "Täällä on niin paljon kaikkea mahdollista tarjolla, että se ei ole muuta kuin ottaa ja lähteä liikkumaan"

Kun silmä lii­kah­taa, niin lii­kah­taa myös Kem­pe­leen lii­kun­ta­koor­di­naat­to­ri Kris­tii­na – "Täällä on niin paljon kaikkea mah­dol­lis­ta tar­jol­la, että se ei ole muuta kuin ottaa ja lähteä liik­ku­maan"

02.04.2021 13:00
Tilaajille
Kaupin Eero haluaa actionia koululaisten arkeen: "Tavoitteena on lisätä kaikkien koululaisten harrastamista, mutta erityisesti pyritään tavoittamaan niitä koululaisia, joilla ei vielä harrastusta ole"
Kolumni

Kaupin Eero haluaa ac­tio­nia kou­lu­lais­ten arkeen: "Ta­voit­tee­na on lisätä kaik­kien kou­lu­lais­ten har­ras­ta­mis­ta, mutta eri­tyi­ses­ti py­ri­tään ta­voit­ta­maan niitä kou­lu­lai­sia, joilla ei vielä har­ras­tus­ta ole"

05.01.2021 08:44