Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyöräily
Polkupyöräily Hangosta Nuorgamiin ei ole ihan joka jampan tekosia – rovaniemeläinen palomies Toni kerää tempauksellaan rahaa koulukiusaamisen vastaiseen työhön

Pol­ku­pyö­räi­ly Han­gos­ta Nuor­ga­miin ei ole ihan joka jampan tekosia – ­ro­va­nie­me­läi­nen pa­lo­mies Toni kerää tem­pauk­sel­laan rahaa kou­lu­kiu­saa­mi­sen vas­tai­seen työhön

18.09.2023 20:49
Pohjolan OP:n henkilökunta pyöräilee syyskuussa mielenterveystyön hyväksi – tavoitteena koota 60 000 euroa

Poh­jo­lan OP:n hen­ki­lö­kun­ta pyö­räi­lee syys­kuus­sa mie­len­ter­veys­työn hyväksi – ta­voit­tee­na koota 60 000 euroa

13.09.2023 15:00
Tilaajille
Tuukka polkaisi vastuksista huolimatta Kaustiselle syömään makkaraperunoita – "Aina kun on kyse omasta hyvinvoinnista ja itsensä haastamisesta, siinä on älyttömästi järkeä"

Tuukka pol­kai­si vas­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta Kaus­ti­sel­le syömään mak­ka­ra­pe­ru­noi­ta – "Aina kun on kyse omasta hy­vin­voin­nis­ta ja itsensä haas­ta­mi­ses­ta, siinä on älyt­tö­mäs­ti järkeä"

07.07.2023 10:45
Tilaajille
Väylävirasto kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan pyöräteiden kuntoa mobiilipelin avulla – Lue, miten sinäkin voi tienata rahaa pyöräilemällä!

Väy­lä­vi­ras­to kar­toit­taa Poh­jois-Poh­jan­maan pyö­rä­tei­den kuntoa mo­bii­li­pe­lin avulla – Lue, miten sinäkin voi tienata rahaa pyö­räi­le­mäl­lä!

30.06.2023 11:00
Päivittäin pyöräilevä Tuomas kannustaa valitsemaan peltilehmän sijaan putkiratsun
Kolumni

Päi­vit­täin pyö­räi­le­vä Tuomas kan­nus­taa va­lit­se­maan pel­ti­leh­män sijaan put­ki­rat­sun

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Kasvot ravassa, avaimet hukassa ja pyörät pesukunnossa – Kempeleen suunnistustapahtumassa sattui ja tapahtui: "Kettingeissä on kiinni männynkäpyjä"

Kasvot ra­vas­sa, avaimet hukassa ja pyörät pe­su­kun­nos­sa – Kem­pe­leen suun­nis­tus­ta­pah­tu­mas­sa sattui ja ta­pah­tui: "Ket­tin­geis­sä on kiinni män­nyn­kä­py­jä"

29.05.2023 13:00 1
Tilaajille
Kun retkikaverista tulikin elämänkumppani – Kolme pariskuntaa kertoo, kuinka he rakastuivat luonnon helmassa

Kun ret­ki­ka­ve­ris­ta tulikin elä­män­kump­pa­ni – Kolme pa­ris­kun­taa kertoo, kuinka he ra­kas­tui­vat luonnon hel­mas­sa

23.04.2023 09:00
Tilaajille
Mobiilipeli innostui antamaan palautetta pyöräteiden talvikunnossapidosta Kempeleessä – 45:lle pelaajalle napsahti palkkio

Mo­bii­li­pe­li in­nos­tui an­ta­maan pa­lau­tet­ta pyö­rä­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta Kem­pe­lees­sä – 45:lle pe­laa­jal­le nap­sah­ti palkkio

04.04.2023 09:00
Tilaajille
Oulun seutu selvä pyöräily-ykkönen Suomessa: Seudulla lähes joka viides matka kuljetaan pyörällä

Oulun seutu selvä pyö­räi­ly-yk­kö­nen Suo­mes­sa: Seu­dul­la lähes joka viides matka kul­je­taan pyö­räl­lä

10.02.2023 13:00
Tilaajille
Kempeleessä pyöräilevä: Voit ansaita euroja ilmoittamalla talvikunnossapidon epäkohdista

Kem­pe­lees­sä pyö­räi­le­vä: Voit ansaita euroja il­moit­ta­mal­la tal­vi­kun­nos­sa­pi­don epä­koh­dis­ta

10.01.2023 11:00
Tilaajille
Tämä oli Rantalakeuden luetuin henkilöjuttu vuonna 2022: Liminkalainen Vuorman perhe sai ainutlaatuisen kokemuksen, kun 80 000 kilometrin matkalla oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

Tämä oli Ran­ta­la­keu­den luetuin hen­ki­lö­jut­tu vuonna 2022: Li­min­ka­lai­nen Vuorman perhe sai ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen, kun 80 000 ki­lo­met­rin mat­kal­la oleva Jordan kysyi myrskyn ajaksi suojaa

08.01.2023 18:00
Tilaajille
Pyörätie Tupokseen, kylätie Rauhionojalle, Murtoon levennetty piennar? Kuntalaiset ideoivat, miten jalankulkua ja pyöräilyä olisi Tyrnävällä kehitettävä

Pyö­rä­tie Tu­pok­seen, kylätie Rau­hio­no­jal­le, Murtoon le­ven­net­ty pien­nar? Kun­ta­lai­set ideoi­vat, miten ja­lan­kul­kua ja pyö­räi­lyä olisi Tyr­nä­väl­lä ke­hi­tet­tä­vä

19.11.2022 11:00
Tilaajille
Tuomas nauttii Kempeleen retkireiteistä nyt, mutta mikä on niiden kunto vuosikymmenen lopulla?
Kolumni

Tuomas nauttii Kem­pe­leen ret­ki­rei­teis­tä nyt, mutta mikä on niiden kunto vuo­si­kym­me­nen lo­pul­la?

09.11.2022 06:00
Tilaajille
Oulun seudulla etsitään agentteja kehittämään pyöräilyreittien talvikunnossapitoa – muuttuviin keliolosuhteisiin halutaan reagoida nopeammin

Oulun seu­dul­la et­si­tään agent­te­ja ke­hit­tä­mään pyö­räi­ly­reit­tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­toa – ­muut­tu­viin ke­li­olo­suh­tei­siin ha­lu­taan rea­goi­da no­peam­min

29.09.2022 11:38
Innokas talvipyöräilijä, haluaisitko Oulun seudulle pyöräilyn James Bondiksi? Aktiivisimmat agentit palkitaan lahjakorteilla

Innokas tal­vi­pyö­räi­li­jä, ha­luai­sit­ko Oulun seu­dul­le pyö­räi­lyn James Bon­dik­si? Ak­tii­vi­sim­mat agentit pal­ki­taan lah­ja­kor­teil­la

24.09.2022 15:00
Tilaajille
Katso kuvat: "Se oli kivinen, ja siinä piti kääntyä useasti", kuvailee 4-vuotias Eeli Tyrnävän kisareittiä

Katso kuvat: "Se oli ki­vi­nen, ja siinä piti kääntyä useas­ti", ku­vai­lee 4-vuo­tias Eeli Tyr­nä­vän ki­sa­reit­tiä

22.08.2022 18:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Ritva kävelee ja pyöräilee Nuorgamista Helsinkiin – "Haluan lisätä tietoisuutta terapiamuodoista"

Tyr­nä­vä­läi­nen Ritva kävelee ja pyö­räi­lee Nuor­ga­mis­ta Hel­sin­kiin – "Haluan lisätä tie­toi­suut­ta te­ra­pia­muo­dois­ta"

17.08.2022 12:00
Tilaajille
Suomalaisten pyöräilyinto ei ole hidastumassa – osassa pyörämalleissa on edelleen saatavuusongelmia ja sähköavusteisia pyöriäkin hankittaisiin enemmän, jos niitä olisi paremmin saatavilla

Suo­ma­lais­ten pyö­räi­ly­in­to ei ole hi­das­tu­mas­sa – osassa pyö­rä­mal­leis­sa on edel­leen saa­ta­vuus­on­gel­mia ja säh­kö­avus­tei­sia pyö­riä­kin han­kit­tai­siin enem­män, jos niitä olisi pa­rem­min saa­ta­vil­la

03.08.2022 18:00
Tilaajille
Pyörällä kuuhun -hanke hakee testipolkijoita – valita voi eri pituisia reittiavaihtoehtoja aina 30 kilometristä 200 kilometriin

Pyö­räl­lä kuuhun -hanke hakee tes­ti­pol­ki­joi­ta – valita voi eri pi­tui­sia reit­tia­vaih­toeh­to­ja aina 30 ki­lo­met­ris­tä 200 ki­lo­met­riin

13.06.2022 12:00
Tilaajille
Kuusikymmentä pientä pyöräilijää polki Vihiluodon Tour de Kidsin - Katso kuvat!

Kuu­si­kym­men­tä pientä pyö­räi­li­jää polki Vi­hi­luo­don Tour de Kidsin - Katso kuvat!

12.06.2022 21:19
Tilaajille