Pyöräily
Viimeisin 4 tuntia

355 000 uutta pol­ku­pyö­rää - Pyö­räi­ly­in­nos­tus ei osoita laan­tu­mi­sen merk­ke­jä

09:06
Tilaajille
Vanhemmat

Kem­pe­leen Baanan uusi jatke valmis lo­ka­kuus­sa –"­Li­säk­si va­lais­tus­ta pa­ran­ne­taan ja Yli­ky­län yh­te­näis­kou­lun pihalle asen­ne­taan uudet pyö­rä­te­li­neet sekä ka­tok­set"

16.06.2021 15:01
Tilaajille

Kempele Aka­te­mian työn­te­ki­jät ovat sääs­tä­neet pyö­räi­le­mäl­lä polt­to­ai­net­ta tähän men­nes­sä 365 litraa: "Pyö­räi­le­mäl­lä pääsee lu­jem­paa ja on perillä no­peam­min"

09.06.2021 06:00
Tilaajille

Amazing Kempele keräsi 26 jouk­kuet­ta – sa­ta­kun­ta eri ikäistä kem­pe­le­läis­tä pyö­räi­li tiis­tai-il­ta­na ko­ti­kun­nas­saan ja suo­rit­ti teh­tä­vä­ras­te­ja

12.05.2021 07:17

Li­min­gan kokenut Ryn­ke­by-pyö­räi­li­jä kävi saat­ta­mas­sa Ojan­pe­rän kol­mas­luok­ka­lai­set hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun – pe­rin­tei­nen pyö­rä­mat­ka Pa­rii­sin ei onnistu tä­nä­kään vuonna: "Vaikka Pa­rii­sin reissu on yleensä va­rain­ke­ruun ohella kir­sik­ka­na kakun päällä, niin tänä vuonna pää­sem­me nä­ke­mään puolen Suomen kaikki kau­neim­mat paikat"

05.05.2021 09:00
Tilaajille
Kolumni

Hyvällä syk­keel­lä pyö­räil­len kohti kesää – Pau­lal­le fil­la­roin­ti on mie­lui­sin lii­kun­ta­muo­to: "Mat­ka­ku­luis­sa voi pyö­räil­len saa­vut­taa sääs­tö­jä ja tyy­ty­väi­syyt­tä lisää pyö­räi­lyn ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syys"

21.04.2021 06:00
Tilaajille

Kem­pe­lee­seen yli puoli mil­joo­naa pyö­räi­ly­reit­tien ra­ken­ta­mi­seen – Lin­na­kan­kaan ja Met­so­kan­kaan sekä Baanan ja Kiek­ko­tien vä­li­sil­le pyö­räiy­rei­teil­le tukea Tra­fi­co­mil­ta

22.01.2021 13:29
Tilaajille

Lue nämä Pat­ri­kin vinkit tal­vi­pyö­räi­lyyn, niin man­ke­lin vei­vaa­mi­nen on­nis­tuu pak­ka­sel­la­kin –"­Toi­voi­sin, että lais­sa­kin mää­rät­tyä valojen käyttöä val­vot­tai­siin nyt ak­tii­vi­ses­ti, jotta ihmiset ot­tai­si­vat asian to­sis­saan"

27.11.2020 12:00
Tilaajille

Ran­ta­la­keus kyseli, onko syksyn pi­me­tes­sä huo­leh­dit­tu va­lois­ta – näin pyö­räi­li­jät vas­ta­si­vat

30.10.2020 15:00
Tilaajille

Met­säs­tys­on­net­to­muus­ris­ki voi kasvaa, kun maas­to­py­räi­li­jöi­tä ja met­säs­tä­jiä on yhä enemmän sa­mois­sa maas­tois­sa – Pari vuotta sitten Kem­pe­lees­sä pyö­räi­li­jöi­den ym­pä­ril­tä kuului haulien ropinaa

22.10.2020 17:53
Tilaajille

Li­min­gan Ran­ta­ky­län lii­kun­ta- ja vir­ki­ty­sa­lueen ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos valmis: voisiko alueel­le ra­ken­tua Ran­ta­ky­lä­ta­lo eri lajien käyt­töön?

09.10.2020 08:00
Tilaajille

Poliisi valvoo pyö­räi­li­jöi­den pi­meä­nä­ky­vyyt­tä lä­hi­viik­koi­na te­hos­te­tus­ti – Puut­tu­vas­ta valosta voi lom­pak­ko köyhtyä 40 euroa

28.09.2020 07:30