Mainos: Tilaa tästä Rantalakeus Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Kansalaisopistot
Kansalaisopistojen tarjonnassa on varmasti jokaiselle jotain mielenkiintoista – tutustu, innostu ja ilmoittaudu mukaan, kannustaa päätoimittaja
Pääkirjoitus

Kan­sa­lais­opis­to­jen tar­jon­nas­sa on var­mas­ti jo­kai­sel­le jotain mie­len­kiin­tois­ta – tu­tus­tu, innostu ja il­moit­tau­du mukaan, kan­nus­taa pää­toi­mit­ta­ja

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Kiinnostaako soittaminen? Lakeudelle suunnitellaan uutta puhallinorkesteria – kiinnostuneita tarvittaisiin vielä muutama, jotta orkesteritoiminta saadaan liikkeelle

Kiin­nos­taa­ko soit­ta­mi­nen? La­keu­del­le suun­ni­tel­laan uutta pu­hal­lin­or­kes­te­ria – ­kiin­nos­tu­nei­ta tar­vit­tai­siin vielä muu­ta­ma, jotta or­kes­te­ri­toi­min­ta saadaan liik­keel­le

16.08.2022 06:00
Tilaajille
Keramiikkakurssilla koetaan yhdessä luomisen riemua, jossa kaikki on mahdollista, muistuttaa Raija, joka on tehnyt keramiikkaa kymmenisen vuotta

Ke­ra­miik­ka­kurs­sil­la koetaan yhdessä luo­mi­sen riemua, jossa kaikki on mah­dol­lis­ta, muis­tut­taa Raija, joka on tehnyt ke­ra­miik­kaa kym­me­ni­sen vuotta

27.05.2022 12:47
Tilaajille
Kempele-opisto täyttää tänä vuonna 40 vuotta – toiminta alkoi syyskuussa 1981 reilun tuhannen kurssilaisen voimin

Kem­pe­le-opis­to täyttää tänä vuonna 40 vuotta – toi­min­ta alkoi syys­kuus­sa 1981 reilun tu­han­nen kurs­si­lai­sen voimin

26.09.2021 12:00
Tilaajille