Kasvatus
Päätoimittaja-Sauli muistelee omia vaiheitaan isyydessä ja tietää vanhemmuuden olevan jatkuvaa kehittymistä
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li muis­te­lee omia vai­hei­taan isyy­des­sä ja tietää van­hem­muu­den olevan jat­ku­vaa ke­hit­ty­mis­tä

04.11.2020 01:13 0
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli pitää tärkeänä nuorten kuuntelemista, mutta toivoo myös koko kylä kasvattaa -periaatteen käyttöönottoa
Pääkirjoitus Sauli Pahkasalo

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li pitää tär­keä­nä nuorten kuun­te­le­mis­ta, mutta toivoo myös koko kylä kas­vat­taa -pe­ri­aat­teen käyt­töön­ot­toa

21.10.2020 05:11 0
Tilaajille