Mainos: Tutustu Rantalakeus Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vanhemmuus
Viimeisin 24 tuntia
Jonnen viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – hän päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonnen vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – hän päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

30.11.2023 13:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mitä murkkuikäisen vanhemman pitää muistaa? "Älä jätä nuorta yksin kasvamaan", vastaa kasvatusasiantuntija

Mitä murk­kui­käi­sen van­hem­man pitää muis­taa? "Älä jätä nuorta yksin kas­va­maan", vastaa kas­va­tus­asian­tun­ti­ja

21.11.2023 06:00
Tilaajille
Mitä tehdä haastavissa tilanteissa? Salonpään koulussa annetaan vinkkejä alakouluikäisten vanhemmille

Mitä tehdä haas­ta­vis­sa ti­lan­teis­sa? Sa­lon­pään kou­lus­sa an­ne­taan vink­ke­jä ala­kou­lu­ikäis­ten van­hem­mil­le

30.10.2023 07:55
Tilaajille
Vapebisneksessä myynti ja velanperintä ovat kuin huumekaupassa, sanoo koulupoliisi – Youtube neuvoo, miten sähkötupakat piilotetaan vanhemmilta

Va­pe­bis­nek­ses­sä myynti ja ve­lan­pe­rin­tä ovat kuin huu­me­kau­pas­sa, sanoo kou­lu­po­lii­si – Youtube neuvoo, miten säh­kö­tu­pa­kat pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

11.10.2023 06:00
Tilaajille
Millainen on hyvä isä? – Näin vastattiin katugallupissa Limingassa

Mil­lai­nen on hyvä isä? – Näin vas­tat­tiin ka­tu­gal­lu­pis­sa Li­min­gas­sa

13.11.2022 11:00
Tilaajille
Kempeleläinen Jasmin muistuttaa. että lapsihaaveet voivat toteutua, vaikka siihen menisi jopa 24 vuotta

Kem­pe­le­läi­nen Jasmin muis­tut­taa. että lap­si­haa­veet voivat to­teu­tua, vaikka siihen menisi jopa 24 vuotta

27.12.2021 13:44
Tilaajille
Perhevapaalla olevia vanhempia valmennetaan Limingassa työelämään – "Valmennukselta haen informaatiota ja ideoita, mikä voisi olla se minun oma juttuni tässä tilanteessa"

Per­he­va­paal­la olevia van­hem­pia val­men­ne­taan Li­min­gas­sa työ­elä­mään – "­Val­men­nuk­sel­ta haen in­for­maa­tio­ta ja ideoi­ta, mikä voisi olla se minun oma juttuni tässä ti­lan­tees­sa"

24.11.2021 14:00
Tilaajille
Tyrnäväläinen Lasse Paaso on neljän lapsen ja kolmen sijaislapsen isä. – Tärkeintä on olla lapselle läsnä, ei vain fyysisesti vaan myös henkisesti

Tyr­nä­vä­läi­nen Lasse Paaso on neljän lapsen ja kolmen si­jais­lap­sen isä. – Tär­kein­tä on olla lap­sel­le läsnä, ei vain fyy­si­ses­ti vaan myös hen­ki­ses­ti

14.11.2021 06:00
Tilaajille
Koulukiusaaminen on väkivaltaa, huomauttaa Heli: "Jos kyse olisi ollut aikuisista ja heidän työpaikoistaan, vastaavien tapahtumien kohdalla puhuttaisiin henkisestä ja fyysisestä väkivallasta"
Kolumni

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen on vä­ki­val­taa, huo­maut­taa Heli: "Jos kyse olisi ollut ai­kui­sis­ta ja heidän työ­pai­kois­taan, vas­taa­vien ta­pah­tu­mien koh­dal­la pu­hut­tai­siin hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä vä­ki­val­las­ta"

18.08.2021 01:46
Tilaajille
Onko kotisynnytys turvallista? Alan kouluttajan mukaan kotisynnytyksessä olisi oltava mukana kaksi ammattilaista

Onko ko­ti­syn­ny­tys tur­val­lis­ta? Alan kou­lut­ta­jan mukaan ko­ti­syn­ny­tyk­ses­sä olisi oltava mukana kaksi am­mat­ti­lais­ta

26.05.2021 13:00
Tilaajille
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu: "Tarvitsisimme maahamme enemmän lapsia, jotta meillä on tulevaisuudessa riittävästi työntekijöitä ja hyvinvoinnin turvaajia"
Kolumni

Kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu: "Tar­vit­si­sim­me maa­ham­me enemmän lapsia, jotta meillä on tu­le­vai­suu­des­sa riit­tä­väs­ti työn­te­ki­jöi­tä ja hy­vin­voin­nin tur­vaa­jia"

01.12.2020 14:52
“Lasten saanti on tutkitusti tavallaan tarttuva tauti” – ensimmäisen lapsen syntyessä isät olivat Suomessa keskimäärin 31,6-vuotiaita

“Lasten saanti on tut­ki­tus­ti ta­val­laan tart­tu­va tauti” – en­sim­mäi­sen lapsen syn­tyes­sä isät olivat Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin 31,6-vuo­tiai­ta

08.11.2020 09:05
Tilaajille
Päätoimittaja-Sauli muistelee omia vaiheitaan isyydessä ja tietää vanhemmuuden olevan jatkuvaa kehittymistä
Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­ja-Sau­li muis­te­lee omia vai­hei­taan isyy­des­sä ja tietää van­hem­muu­den olevan jat­ku­vaa ke­hit­ty­mis­tä

04.11.2020 01:13
Tilaajille
Tyrnävällä päihteiden käytössä selvä piikki – kunta suunnittelee nuorille kotiintuloaikoja: "Yhteisesti sovituilla säännöillä on merkitystä."

Tyr­nä­väl­lä päih­tei­den käy­tös­sä selvä piikki – kunta suun­nit­te­lee nuo­ril­le ko­tiin­tu­loai­ko­ja: "Yh­tei­ses­ti so­vi­tuil­la sään­nöil­lä on mer­ki­tys­tä."

22.10.2020 12:00
Tilaajille